Matko Różańcowa, biorę do ręki różaniec, całuję krzyż i nim się żegnam. Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Jedyny. Bądź pozdrowioną Bogurodzico – Dziewico. Róże kładę Ci pod stopy i każdym „Zdrowaś” razem z Aniołem Cię pozdrawiam. Modlitwę tych tajemnic ofiaruję w intencji…

TAJEMNICA I
Zmartwychwstanie

Matko moja, Święta Maryjo, Matko Boża, Pan Jezus zmartwychwstał. Ukazał się niewiastom, uczniom.
Widziałaś Go? Przyszedł do Ciebie. Na pewno tak, bo przecież ty nigdy nie przestałaś wierzyć. Matko Różańcowa, a co ja bym zrobił, gdyby do mnie przyszedł Pan? Czy nie wypomniałby mi tego, żem się Go dwukrotnie zaparł? Panie Zmartwychwstały, wiem, że przyjdziesz przez zamknięte drzwi. Rabbuni – Nauczycielu Kochany, Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

TAJEMNICA II
Wniebowstąpienie

Dlaczego tak stoicie patrząc w niebo? Ten, który wstąpił do nieba, przyjdzie do was. Nie bądźcie smutni. Idę przecież do Ojca, aby przygotować wam miejsce… Przyjdę do was i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem. Nie zostawię was sierotami. Pozostanę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiem, Panie, że jesteś w niebie, ale tak rzadko podnoszę głowę ku niebu. Tak mnie życie przytłacza i patrzę w ziemię, jakby tu byt mój stały dom. Jeszcze do tylu rzeczy jestem przywiązany. Nagromadziłem tego wszystkiego, co rdza i mole gryzą, a taki biedny jestem przed Tobą. Wiem, że przyjdziesz po mnie i zabierzesz mnie do siebie, ale ja jeszcze tak mato Ciebie kocham. Przyjdź szybko, Panie Jezu. Amen.

TAJEMNICA III
Zesłanie Ducha Świętego

Kościół trwał na modlitwie, a pośród niego byłaś Ty, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego. I zstąpił Duch Święty, Moc, Ogień, Miłość, i odnowił oblicze ziemi. On naszym Pocieszycielem i uświęca dzieła rąk naszych, i przez sakramenty Kościoła czyni nas świętymi. Bez Ducha nie ma życia, jest tylko grzech – śmierć. Bez pomocy Ducha Świętego nawet nie możemy wypowiedzieć: Panem moim jest Jezus. Zstąp Gołębico, Twórczy Duchu. Daj moc Ojcu Świętemu, naszym Biskupom i Kapłanom. I wszystkim głoszącym Słowo Boże. Spraw, byśmy żyli Duchem, a nie ciałem. Za Ojcem Świętym wołamy: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!

TAJEMNICA IV
Wniebowzięcie NMP

Matko moja Zasypiająca. Matko moja Wniebowzięta. Tęsknię za Tobą. Zbieram dla Ciebie, moja Matko Zielna, najpiękniejsze kwiaty, kłosy, owoce i zioła. Najpiękniejszy kwiecie tej ziemi. Patrzę na Twój święty obraz i mówię do Ciebie: Bądź pozdrowiona, Najświętsza Panno, Ty jesteś taka śliczna na obrazkach. Chcę być do Ciebie, jak do matki, podobny. Zabierz mnie stąd. Przyjdź do mnie, Matko, w dzień mojego wniebowzięcia. Przyjdę utrudzony z wiązanką dobrych czynów. Panu memu w niebie oddam najurodziwsze kłosy i owoce, a Tobie, Matko moja, przynoszę polskie kwiaty. Matko Zielna, zrób dla nas taki kącik w niebie, dla tych, których kochasz, byśmy Cię tam mogli chwalić Godzinkami i polskimi pieśniami. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo – Matko moja Wniebowzięta.

TAJEMNICA V
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Niewiasto obleczona w stonce. Błogosławiona między wszystkimi niewiastami. Wyniesiona do chwały samej Trójcy Świętej, ponad Aniołów i Świętych. Na Twojej głowie korona z gwiazd dwunastu. Najcenniejszy diadem w ręku mego Pana. Najpiękniejszymi słowami ludzkimi pragnę Ciebie chwalić i choć jesteś Wniebowzięta i Ukoronowana, ja do Ciebie mogę mówić – Matko. Królowo Nieba i Ziemi, zdepcz głowę smoka – moc szatana. Weź w swą opiekę rozdzielone dzieci Kościoła, którego jesteś Matką. Niech nastanie Królestwo Twojego Syna i Twoje. Zwycięska Matko i Hetmanko, lepszego wieku bądź Jutrzenką. Ludziom przyszłego tysiąclecia okaż, że jesteś Matką!

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec 10/1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 5
Praca Zbiorowa

Różaniec, podobnie jak modlitwa brewiarzowa, uświęca różne pory dnia i roku. Jest odmawiany w każdym niemal miejscu, w każdym czasie, przy okazji zwyczajnych czynności i podniosłych uroczystości. Stąd pomysł, aby – na wzór brewiarza – rozważania poszczególnych części Różańca podzielić na okresy roku liturgicznego: Tomy I i II zawierają czas zwykły w ciągu roku. Tom III obejmuje okres Adwentu i Bożego Narodzenia. Tom IV to czas Wielkiego Postu i Wielkanocy. Tom V odwołuje się do wspomnień świętych i błogosławionych.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.