Prawdziwe poznanie niedostępnej tajemnicy polega na tym, że Boga można pojąć tylko jako Boga i że już dalej nic o Nim się nie szuka, jak tylko Jego woli. bez której nie możemy Mu ani należycie służyć, ani się podobać.

TAJEMNICA I
Zwiastowanie

Nigdy tym zwrotem „Witaj, pełna łaski” nie zwrócono się do żadnego z mężów, a zachowano go jedynie dla Maryi. Gdyby zwrócono się nimi do kogokolwiek, Maryja znałaby te stówa, znała bowiem Prawo, była święta i w codziennym rozmyślaniu rozważała przepowiednie Proroków. Nie przelękłaby się tych słów, jeśli by się Jej nie wydawały obce. (Orygenes)

TAJEMNICA II
Nawiedzenie św. Elżbiety

Skoro Elżbieta ujrzała Maryję i poznała, że Ona jest Matką Pana, nie znajdując w sobie żadnej zasługi, dla której godna byłaby zostać odwiedzona przez takiego gościa, mówi: „Skądże mi to, że Matka Pana mego przychodzi do mnie?” Bo ten sam Duch, który przyniósł jej dar proroctwa, dał jej również ducha pokory. (Beda Wielebny)

TAJEMNICA III
Narodzenie Pana Jezusa

Syn Boży ukrył na chwilę swój majestat, opuścił niebieski tron i uczynił sobie w podobnym do świątyni łonie wybranej Dziewicy miejsce, w które wstąpił, aby narodzić się jako człowiek. Złączył się z ludzkim ciałem i stal się dzieckiem. Prawdziwe poznanie niedostępnej tajemnicy polega na tym, że Boga można pojąć tylko jako Boga i że już dalej nic o Nim się nie szuka, jak tylko Jego woli. bez której nie możemy Mu ani należycie służyć, ani się podobać. (Zenon z Werony)

TAJEMNICA IV
Ofiarowanie Pana Jezusa

Święte czytanie Ewangelii mówi o pokorze naszego Zbawiciela nieskalanej Rodzicielki, którzy choć nie mieli obowiązku, poddali się we wszystkim wypełnieniu nakazów Prawa. Podobnie jak Pan i Zbawiciel nasz, tak i Jego Rodzicielka, która dzięki szczególnemu przywilejowi była ponad Prawem, to jednak dla przykładu pokory nie uciekała przed poddaniem się jego przepisom, według słów mędrca: „O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj”.

TAJEMNICA V
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

„Gdy miał lat dwanaście…” Nie na próżno zapomniał o swych Rodzicach według ciała, On, którego według ciała napełniała mądrość i łaska. Od dwunastego roku życia zaczyna się nauczanie, tej bowiem liczbie odpowiada liczba głosicieli Ewangelii. Rodzice znaleźli Go trzeciego dnia w świątyni, co było znakiem Jego ukazania się na trzeci dzień po Jego zwycięskiej męce. Wówczas On, uznany za zmarłego, objawił się naszej wierze jako uwielbiony na stolicy niebieskiej. (Ambroży)

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wrzesień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rosarium

Rosarium
Teresa Klonowska

Niezwykła głębia, a jednocześnie prostota – tak można scharakteryzować wiersze Teresy Klonowskiej. Rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi prowadzą Czytelnika przez 20 tajemnic – radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych – skutecznie pomagając w rozważaniu i kontemplacji wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Warto prosić każdego dnia, by „nasze trwożne serca nie przestały pałać w drodze do Emaus”, jak napisała Autorka w jednym z utworów.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.