Browsing: Miesięcznik Różaniec 09/1996

1 IX BŁ. BRONISŁAWY Niewiele wiemy o tej krakowskiej zakonnicy z XIII w. Zapewne pochodziła z rodu Odrowążów i była krewną św. Jacka oraz – co bardzo prawdopodobne – św. Czesława. Tak jak…

W maju 1956 r. kard. Stefan Wyszyński pisał podczas swojego uwięzienia: „Nazwano mnie prymasem maryjnym. Gorąco pragnę życiem swoim usprawiedliwić tę nazwę. Mogę to czynić w doskonały sposób tylko wtedy, gdy upodobnię się…

Bóg, powołując człowieka do życia, stworzył go „w wolności”: Bóg chciał, żeby człowiek zaistniał, człowiek zaś miał chcieć wybrać życie w zjednoczeniu ze Stwórcą. Dana człowiekowi wolność pozostaje zadaniem – zadaniem podejmowania właściwych…

O człowieku, który opuszczając własną ojczyznę wyjeżdżał na Zachód, uciekając spod „opieki” systemu kłamstwa mówiliśmy kiedyś „wybrał wolność”. Czy to nie dziwne słowa? Jak można „wybrać wolność”, skoro sam akt wyboru jest znakiem…

Często, także w Kościele, słyszy się o sympozjach, zjazdach, seminariach, kongresach. Na takie spotkania zapraszani są wybitni myśliciele i znawcy tematu. Jest dużo rozgłosu, błysku fleszów, wywiadów… „OBLĘŻENIE JERYCHA” A są też takie…

Już w latach osiemdziesiątych nawet socjologowie reprezentujący orientację laicką, stwierdzali, że lata kryzysu, obok nasilenia procesów sekularyzacyjnych, przynoszą falę nawróceń i publicznego uczestnictwa w praktykach religijnych. Pojawiły się nowe formy aktywności Kościoła w…

Ziemia nasza chleb nam rodzi,Ty go, Panie,wciąż rozmnażasz.Plon stokrotny matki-Ziemiprzynosimy do ołtarza.Przyjmij, Matko Gospodzina,bochen chleba,bo łany już dojrzałyi zapachniało dziś świeżym chlebem.Starościno polskich Dożynek,przeżegnaj chleb domowyświętym krzyżemi podziel go,„aby pod wspólnym dachemnaszego domostwa”,któremu…

„Oblężeniem Stolicy duchowej” – nazwał IV Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 14 lipca br. o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Wzięto w niej udział tym razem ponad 300 tysięcy wiernych, którzy…

W lutym 1994 r. Matka Teresa wygłosiła w Waszyngtonie przemówienie. Po jej prawej stronie siedział prezydent Bill Clinton z małżonką. Kiedy Matka Teresa powiedziała: „Kraj, który akceptuje aborcję, nie uczy ludzi miłości, lecz…

Ojciec Święty w swoim nauczaniu podkreśla, że sam fakt, iż ziemia rodzi chleb, który jest niezbędny dla życia całej ludzkości i warunkuje wszelką inną pracę, domaga się uznania godności rolników i rolnictwa przez…

Nie możemy dopuścić do tego. by w praktycznym naszym życiu wytworzył się pogląd, że między nami a Niepokalaną istnieje dzieląca nas przestrzeń. Musimy być przekonani, że Niepokalana nie tylko króluje w niebie, nie…

W klasztorze kapucynów w Macerata we Wszech 6 maja 1970 r. zmarł w wieku 88 lat Alessandro Serenelli, który w roku 1902 zamordował dwunastoletnią Marię Goretti, męczenniczkę czystości – świętą. Jej zabójca skazany…

Z różnych stron słychać krytykę współczesnego młodego pokolenia, któremu zarzuca się brak wartości, konsumpcyjne widzenie ludzi i świata, odejście od wiary i wyższych uczuć. To dziwne, ale nikt nie chce pamiętać, że ci…

Jako młody wikariusz pracowałem w Puławach, wtedy też szukałem własnego stylu pracy z młodzieżą. Grupą, która szczególnie przypadła mi do serca, było Rycerstwo Niepokalanej. Była to w spólnota bardzo specyficzna, tworzyły ją osoby…

W dolinie rzeki Skawy, u stóp Babiej Góry w Makowie Podhalańskim od 400 lat znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Nie wiadomo skąd i w jakich okolicznościach wizerunek ten przybył…

Pośród nadesłanych do redakcji listów znalazło się niezwykłe świadectwo zachowania wiary nawet w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Jednym z hitlerowskich obozów zagłady był obóz w Gusen w Górnej Austrii. Podczas okupacji zginęło w nim…

Nasze dzieci potrzebują miłości rodziców. Miłość jest konieczna do rozwoju dziecka – pozwala mu bowiem budować pozytywny obraz siebie i uznać siebie za dziecko Boże. Jak pogodzić miłość i stosowanie kar? Czy w…