Pieśń: Nasze plany i nadzieje…

⚬ Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Cierpienie Chrystusa miało swoje apogeum na krzyżu, ale sens i zwycięstwo cierpienia zostało ukazane w poranek wielkanocny, kiedy kobiety zobaczyły pusty grób i spotkały Zmartwychwstałego Pana. Nasze cierpienia mogą stać się apostolstwem, jeśli przyjmiemy je z miłością i poddaniem się całkowicie Bogu.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: OGÓLNA

Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Dzisiaj wielu młodym ludziom trudno podjąć decyzję o wyborze szkoły, kierunku studiów czy zawodu, który chcieliby wykonywać w życiu. Są i tacy, którzy żyją chwilą obecną, więc nie myślą o przyszłości, a na pewno nie odnoszą do niej słowa „powołanie”. Jednak wcześniej czy później trzeba się z tą rzeczywistością zmierzyć, bo przecież każdego z nas Bóg obdarza łaską powołania, tylko trzeba je odkryć i na nie odpowiedzieć. „Za i przed każdym powołaniem do kapłaństwa i życia konsekrowanego stoi zawsze czyjaś mocna i intensywna modlitwa: babci, dziadka, matki, ojca, wspólnoty… – mówił papież Franciszek. – Dlatego Jezus powiedział: «Proście Pana żniwa – to znaczy Boga Ojca – żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Mt 9, 38). Powołania rodzą się w modlitwie i z modlitwy. I dopiero w modlitwie mogą trwać i przynosić owoce” (Rozważanie przed modlitwą Regina coeli, 21 kwietnia 2013 r.). Jesteśmy więc wciąż wezwani do modlitwy za młodych, aby odkrywali w sobie piękno powołania do małżeństwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego i byli zdolni zostawić wszystko i iść za głosem Boga.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

⚬ Różaniec: Rozważmy pierwszą tajemnicę chwalebną – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

⚬ Zelatorka: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaną, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” (1 Kor 15, 14-17).

Trzeba mi stanąć przy pustym grobie i wyznać w sercu: wierzę. Dopiero wtedy będę mógł jak Apostołowie rozgłaszać całemu światu: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. To zadanie nie skończone, dopóki choć jeden człowiek na ziemi nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa i nie przyjmuje Go jako swojego Pana i Króla. Idźmy więc i rozgłaszajmy wszędzie tam, gdzie mało wiary.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…

⚬ Konferencja: (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 14-15 Konferencję kończą propozycje zadań na kwiecień).

⚬ Z życia Kościoła:

  • Chrystus zmartwychwstał! Przeżywanie tej prawdy niech będzie dla innych świadectwem, jak ważne jest to, że Jezus żyje i spotykam Go w Kościele.
  • Święto Miłosierdzia Bożego jest wciąż ukazywaniem światu, że każdy może przyjąć ten dar, jeśli otworzy swoje serce na niego.

⚬ Z życia parafii:

  • Weźmy aktywny udział w nabożeństwach świętego Triduum Paschalnego. Nie może zabraknąć w parafii adoracji w ciemnicy i przy grobie Pańskim, poprowadzonej przez Żywy Różaniec po uzgodnieniu z księdzem proboszczem.

  • Od Wielkiego Piątku trwamy na Nowennie do Bożego miłosierdzia. Możemy zaproponować księdzu proboszczowi, że w te dni o godz. 15.00 będziemy się spotykali na modlitwie Koronką do Bożego miłosierdzia.

  • Święto Miłosierdzia Bożego niech będzie wielkim wołaniem o miłosierdzie dla świata.

⚬ Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:

  • 7 marca odbyła się w Warszawie u Sióstr Loretanek X Konferencja Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca.

  • W dniach 2-3 czerwca 2017 r. zapraszamy na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę, pod hasłem „Idźmy i głośmy jak Maryja”. Tak jak rok temu rozpoczniemy ją Apelem Jasnogórskim w piątek. Po Apelu planowane jest czuwanie modlitewne i o godz. 23.00 Msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu. Warto już teraz zaplanować i zamówić noclegi dla grup, które wybiorą się z daleka. Informacje o programie, plakaty będą docierały do nas poprzez moderatorów diecezjalnych.

  • W Wydawnictwie Sióstr Loretanek są dostępne: Ceremoniał Żywego Różańca, odznaka Żywego Różańca, legitymacje z naszym logo, Statut Żywego Różańca, pocztówki z obrazem Matki Bożej i tekstem Hymnu Żywego Różańca, Rozważania różańcowe na każdy dzień roku.

  • Już dzisiaj zapraszamy na ogólnopolskie rekolekcje dla członków Żywego Różańca, które odbędą się w dniach 24-28 lipca 2017 r. w Gietrzwałdzie. Mottem rekolekcji będą słowa z orędzia gietrzwałdzkiego: Odmawiajcie różaniec. Rekolekcje prowadzić będzie o. Stanisław Przepierski OP. Zgłoszenia i zapisy: ks. Krzysztof Bielawny: biela@rubikon.pl; tel. 606 758 273; (89) 512 32 66.

  • W ramach formacji misyjnej Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych wydało książkę Misyjne vademecum Żywego Różańca ks. Macieja Będzińskiego. Polecamy! Więcej informacji: www.missio.org.pl, tel. (22) 838 29 44, 636 93 28.

⚬ Modlitwa:

Zmartwychwstały Jezu Chryste,
który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem,
spraw, byśmy wiernie żyli
duchem Twego zmartwychwstania.
Odnów nasze serca
i naucz nas umierać samym sobie,
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości,
co przemienia i przekształca.
Zechciej posłużyć się nami
w odnowie społeczeństwa,
abyśmy głosząc Twoje życie i Twoją miłość,
doprowadzili wszystkich do Twego Kościoła.
Przyjmij te prośby, Panie Jezu,
który żyjesz i królujesz z Ojcem,
w jedności z Duchem Świętym,
jako Bóg na wieki.
Amen.

⚬ Słowo i błogosławieństwo kapłana.
⚬ Śpiew:
Hymn Żywego Różańca: Święta Maryjo, Matko Różańcowa…
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – KWIECIEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.