TAJEMNICA I
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Jezus, samotny i zasmucony, cierpi, a krople Jego krwawego potu zraszają ziemię. Klęcząc na twardej ziemi, trwa na modlitwie… Wylewa łzy za ciebie… i za mnie. Przygniata Go ciężar ludzkich grzechów. Judasz – zdrajca. Pocałunek. Błysk Piotrowego miecza w ciemnościach nocy. Jesteśmy tchórzami: podążamy za Nim z daleka, ale przebudzeni i rozmodleni. Modlitwa… modlitwa.

TAJEMNICA II
Biczowanie

Piłat, chcąc uspokoić tłum, uwalnia Barabasza, a Jezusa każe ubiczować. Rozlegają się uderzenia bicza spadającego na Jego okaleczone ciało, które cierpi za nasze grzeszne ciała. Ludzkie okrucieństwo dochodzi do zenitu. Ciało Chrystusa skurczone z bólu pada bezładnie na ziemię. Spójrz na Niego, przypatrz Mu się… zatrzymaj na Nim wzrok. Czy po tym wszystkim… będziesz jeszcze wzdragał się przed pokutą?

TAJEMNICA III
Cierniem ukoronowanie

Wciskają Jezusowi na skroń koronę z cierni i urągają z wystawionego na pośmiewisko Króla. Krwawymi uderzeniami ranią Jego głowę. Biją… Ty i ja… Czyż nie ukoronowaliśmy Go cierniem na nowo, czy nie byśmy Go, nie pluliśmy na Mego? Nigdy więcej, Jezu, nigdy więcej…

TAJEMNICA IV
Dźwiganie krzyża

To dla ciebie Jezus niesie ten Krzyż i ty… ponieś go dla Jezusa. Nieś go uczciwie, rzetelnie na swoich ramionach, ponieważ twój krzyż, jeśli będziesz go niósł z godnością, nie będzie jakimś tam zwykłym krzyżem, ale Świętym Krzyżem. Pokochaj swój krzyż. A kiedy go naprawdę pokochasz, to ten twój krzyż będzie Krzyżem bez krzyża. Wtedy spotkasz, jak Jezus, Maryję na swej drodze.

TAJEMMCA V
Śmierć Jezusa na krzyżu

Już podniesiono Go w gorę… A u stop Krzyża, blisko swojego Syna stoi Matka… i Maria żona Kleofasa, i Maria Magdalena, i Jan, umiłowany uczeń Jezusa. Daje nam swoją Matkę aby była naszą Matką. Teraz odczuwa pragnienie… Pragnie miłości, pragnienie dusz. Wszystko to wycierpiał Jezus dla ciebie… i dla mnie. Czy teraz potrafisz powstrzymać się od płaczu?

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wakacje 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rosarium

Rosarium
Teresa Klonowska

Niezwykła głębia, a jednocześnie prostota – tak można scharakteryzować wiersze Teresy Klonowskiej. Rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi prowadzą Czytelnika przez 20 tajemnic – radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych – skutecznie pomagając w rozważaniu i kontemplacji wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Warto prosić każdego dnia, by „nasze trwożne serca nie przestały pałać w drodze do Emaus”, jak napisała Autorka w jednym z utworów.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.