TAG: Miesięcznik Różaniec 07/08/1997

11 VII ŚW. BENEDYKTA Jego słynna Reguła, łącząca pracę i modlitwę z życiem we wspólnocie, stanęła u podstaw rozwoju monastycyzmu w całej Europie zachodniej. Św. Benedykt zalecał mnichom przede wszystkim pokorę, posłuszeństwo i…

Dogmat Wniebowzięcia ogłoszony w 1950 r. byt częścią programu papieża Piusa XII zabiegającego całym sercem o rozwój pobożności maryjnej. W bulli dogmatycznej pisał: „Pontyfikat nasz, jako też era współczesna, przygniecione są jakże wielu…

Rodzina rolnicza jest najlepszą wewnętrzną szkołą pracy. Właśnie w niej kształtuje się właściwy, społeczno-etyczny stosunek do pracy, który rodzinę czyni wzorem dla reszty społeczeństwa. Czym zagrożone jest gospodarstwo rodzinne dzisiaj? W encyklice Mater…

Rozważania nasze prowadzimy na płaszczyźnie psychologii społecznej, ale oczywiście chcemy się również utrzymać w atmosferze jak najbardziej nadprzyrodzonej. Aby dojść do tego, posłuchajmy Psalmu 135. Psalmista wkłada w nasze usta słowa, które ustawiają…

Piękno przyrody i kontemplacja dzieła stworzenia to temat dość często podejmowany przez Jana Pawła II. Wsłuchajmy się w nauczanie Papieża, który ukazuje duchowy sens odpoczynku i podkreśla jego wymiar religijny, (red.) OTWORZYĆ SIĘ…

„U nas nie ma wakacji…” – powiedziała do mnie kiedyś kobieta od kilku miesięcy przebywająca na oddziale szpitala geriatrycznego. Faktycznie – pomyślałem wtedy – w cierpieniu nie ma wakacji. Ból, czy to fizyczny,…

W czasie wakacji wciąż wędrujemy, przemierzamy różne drogi, mijamy wsie i miasta, wszędzie wypatrujemy znaków. Dla człowieka wierzącego takimi znakami są Boże przykazania – Dekalog. Jest to prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych…

Jest taki naród, który w XX wieku przeszedł niewyobrażalną gehennę: rozbiory, pierwszą wojnę światową, nawałnicę bolszewicką, drugą wojnę światową, a wreszcie – pół wieku komunizmu. Wydarzeniom tym towarzyszyły zbrodnie, więzienia, grabieże zarówno poza…

W ciągu trzynastu lat francuską szkołę Jeunesse Lumiere ojca Daniela-Ange’a ukończyło ponad trzystu młodych ludzi z wielu krajów świata w tym siedmioro z Polski. Są to ci, którzy pragną pogłębić swoją relację z…

„Kościół żyje Eucharystią. Z niej czerpie duchowe energie do pełnienia swej misji. Ona daje mu siłę wzrostu, ona go jednoczy. Eucharystia jest sensem Kościoła” – powiedział 1 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan…

Zaproponowano mi, żebym podsumował Twoją pielgrzymkę. Ale piszę w momencie Twego wyjazdu, gdy myśli i wrażenia są zbyt świeże i głębokie. Poza tym inni, mądrzejsi ode mnie, dużo lepiej zanalizują Twoje wspaniale homilie…

Gdy przed tysiącem lat tworzyło się państwo polskie, nasz pierwszy władca. Mieszko, ziemie nasze poddał Stolicy Apostolskiej. Dzięki temu u boku imperialnych Niemiec powstało niepodległe państwo, które dla swego rozkwitu mogło w pełni…

Benedyktyni mają tysiąc pięćset lat historii, dlatego wciąż urządzają jakieś aniwersaria – rocznice. Tym razem uwagę skupiamy na wydarzeniach sprzed czterystu lat i sprzed tysiąca czterystu. Dotyczą one Reguły benedyktyńskiej i jej rozprzestrzenienia.…

Rok 1877. Na Warmii zaborca wprowadza Kulturkampf, trwa prześladowanie duchowieństwa i wiernych, wielu z nich za wiarę przebywa w więzieniach. Położony na terenie Warmii Gietrzwałd staje się miejscem objawień Matki Bożej, trwających od…

W czasach starożytnych i średniowiecznych rolę upowszechniania prawd religijnych i moralnych pełniły legendy, krążące z ust do ust i przepisywane przez pracowitych kopistów. Kształtowały one postawy rycerskie, tworzyły obraz sprawiedliwego króla, miłosiernej niewiasty,…

O zagubieniu ideowym muzyków rocka świadczą ich poszukiwania światopoglądowe i religijne. Wyrazem tego stały się związki idoli z różnego rodzaju sektami religijnymi. W zabieganiu o względy ludzi bogatych i sławnych wyspecjalizowali się wyznawcy…

Rozmowa z ks. Romanem Tkaczem SAC, przewodnikiem i dyrektorem Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowego w Warszawie. „Stare pątnicze szlaki nie zarastają trawą” – powiada ks. Wiesław Niewęgłowski. Czy sądzi Ksiądz, że to prawda? Podzielam ten…

Pierwszy na świecie kościół poświęcony Najświętszej Maryi Pannie powstał najprawdopodobniej w Saragossie, hiszpańskim mieście położonym w połowie drogi między Barceloną a Madrytem. Według tradycji w 40 r. Matka Boża objawiła się tu św.…

W październiku 1982 r. uroczyście obchodziliśmy czterechsetlecie „przejścia do niebieskich mieszkań” Matki Karmelu Terezjańskiego, zawsze wiernej córki Kościoła, św. Teresy od Jezusa. Z tej okazji Jan Paweł II tak pisał w liście do…

Po refleksji o Dziesięciu Przykazaniach Bożych i Pięciu Przykazaniach Kościelnych koniecznie należy zatrzymać naszą uwagę na Ośmiu Błogosławieństwach. Nasza sprawiedliwość ma obfitować. Nie wystarczy nie popełniać zła. Jestem wtedy w punkcie zerowym. Mam…

Dlaczego Panu Bogu nie podobała się wieża Babel? – na to pytanie próbują dziś odpowiedzieć bohaterowie naszych spotkań: Weronika i Szymon wraz ze swoimi rodzicami. Wcale nie chodziło o wysokość wieży. Dzisiejsze opowiadanie…