„Umiłowani Bracia i Siostry, w jak niezwykłej godzinie dziejów przyszło nam żyć! Jak ważkie zadania powierzył nam Chrystus! On wzywa każdego z nas, abyśmy przygotowali nową wiosnę Kościoła. Chce, aby Kościół… wkroczył w nowe tysiąclecie pełen świeżości, rozkwitającego życia i ewangelicznego rozmachu” – mówił 3 czerwca w Gnieźnie Ojciec Święty.

Jak wspaniałe staje przed nami wyzwanie: mamy przyczynić się do tego, co Jan Paweł II nazywa „nowym dobrem”, „cząstką owej nowej ziemi”, gdzie mieszka sprawiedliwość i spełnienie najskrytszych oczekiwań człowieka! Jak ważne pytanie stawiają ci wszyscy, którzy zastanawiają się, jak można przybliżać królestwo Boże. Próba odpowiedzi, którą Czytelnicy znajdą w wakacyjnym numerze „Różańca”, biegnie w dwóch kierunkach. Kilka stron poświęciliśmy na przypomnienie najbardziej aktualnych wskazań Ojca Świętego, których udzielił nam podczas zakończonej niedawno pielgrzymki po Polsce. Na innych stronach przyjrzeliśmy się temu, czym jest wypoczynek; kto bowiem nie umie „odpoczywać w Bogu”, ten nie będzie również potrafił „pracować w Bogu”, nie będzie potrafił odnaleźć Go w swoim codziennym życiu i nie uczyni ze swej codzienności ani żarliwej modlitwy, ani środka uświęcenia.

Modlimy się za Was, nasi Czytelnicy, o łaskę zjednoczenia z Bogiem na co dzień – w pracy i wypoczynku. Niech we wszystkim, co czynicie, będzie uwielbiony Bóg, a czas, dany wam przez Niego, niech przybliża nadejście Jego królestwa.

Siostry Lonstanki