To było w Betlejem… Żłób byt pusty, jak niekiedy pustą bywa świątynia, ołtarz, kielich… Ale gdy Matka Twoja wydała Ciebie na świat, żłób stał się pełny Boga – Jak pełne są nasze świątynie, ołtarze, kielichy. Twoje Boże Narodzenie było narodzeniem Chleba żywego – który z nieba zstąpił – i zapowiedzią życia: Kto pożywa Ciało moje, żyć będzie na wieki” (por. J 6,58).

TAJEMNICA I
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Chryste, w dniu Zwiastowania Ojciec Twój postał do Nazaretu Zwiastuna, aby wybranej dla Ciebie Matce opowiedzieć o tym, że w Niej Twoje Słowo ma okryć się ciałem. I odtąd, od Zwiastowania, jest na świecie Boże Ciało. Przez wiarę oglądamy Twoje Boże Ciało w Eucharystii. I wielbimy Ciebie, Chryste, Przenosząc się myślą do Nazaretu, gdzie Twoja Matka słyszy wolę Ojca: „Oto poczniesz i porodzisz Syna” (Łk 1,31). Wielbimy Twoje Ciało, które otrzymałeś z woli Ojca za sprawą Ducha Świętego z Najświętszej Maryi Panny.

TAJEMNICA II
Nawiedzenie św. Elżbiety

Twoja Matka przyniosła Ciebie, Jezu Chryste, do Elżbiety. Była to pierwsza procesja Bożego Ciała na świecie, a prawdziwą żywą monstrancją była Maryja. Odtąd my, Chryste, nosimy Twoje Boże Ciało po ziemi. Odbywamy procesje. Radujemy się tym, że pozwalasz się nosić. Pozwoliłeś się nieść Twojej Matce. Wiesz, jak głęboki wstrząs ogarnął Elżbietę i jej nienarodzonego syna, podczas spotkania z Tobą. Wiesz także, co dzieje się w sercach ludzkich, gdy spotykasz się z nimi w Komunii świętej i wędrujesz wynoszony ze świątyń przez wiernych w ich codzienne życie. Nieustannie trwa procesja Twojego Bożego Ciała. Wielbimy Cię, Boże Żywy, idący w niewidzialnym pochodzie przez świat.

TAJEMNICA III
Narodzenie Pana Jezusa

To było w Betlejem… Żłób byt pusty, jak niekiedy pustą bywa świątynia, ołtarz, kielich… Ale gdy Matka Twoja wydała Ciebie na świat, żłób stał się pełny Boga – Jak pełne są nasze świątynie, ołtarze, kielichy. Twoje Boże Narodzenie było narodzeniem Chleba żywego – który z nieba zstąpił – i zapowiedzią życia: „Kto pożywa Ciało moje, żyć będzie na wieki” (por. J 6,58). Od chwili, gdy znalazłeś się w Betlejem, świat ma pokarm na życie wieczne. Twoim Ciałem żywi się Twój Kościół, rodzina ludzka. Powiedziałeś: „Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, Krew moja prawdziwie jest napojem” (por. J 6, 55). A my wierzymy Twoim słowom. Wyznajemy żywą wiarę w Twoją przedziwną obecność w Eucharystii, Synu Maryi.

TAJEMNICA IV
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Dokąd zaniosła Cię Twoja Matka, aby ofiarować Ojcu Przedwiecznemu? Do świątyni. Dokąd mają Cię zanieść biskupi i kapłani? Gdzie jest Twoje miejsce, gdzie mamy Cię ofiarować Ojcu? W świątyni. Tę drogę ustaliła Twoja Matka. Ona, Matka Wieczystego Kapłana, wiedziała najlepiej, gdzie ma się dopełniać Twoje nieustanne oddanie Ojcu. Zanim sam ofiarowałeś się Ojcu na krzyżu, Twoja Matka ofiarowała Cię w świątyni. Wielbimy Cię, Chryste, obecny w niekrwawej Ofierze na tylu ołtarzach świata.

TAJEMNICA V
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Znaleziono Ciebie, Jezu Chryste, w świątyni. Dziwiła się temu Twoja Matka, chociaż sama Cię kiedyś tam przyniosła. I dziwił się temu Józef. A Ty wyjaśniłeś, że w świątyni rozstrzygają się sprawy Ojca, a w sprawach Ojca Twego powinieneś być. Przez to dałeś nam wskazanie, że najwspanialszym miejscem, gdzie zawsze Ciebie można znaleźć, jest świątynia. Gorąco pragniemy, aby każda świątynia katolicka była miejscem spotkania z Tobą dla wszystkich szukających Boga.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Luty 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rosarium

Rosarium
Teresa Klonowska

Niezwykła głębia, a jednocześnie prostota – tak można scharakteryzować wiersze Teresy Klonowskiej. Rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi prowadzą Czytelnika przez 20 tajemnic – radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych – skutecznie pomagając w rozważaniu i kontemplacji wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Warto prosić każdego dnia, by „nasze trwożne serca nie przestały pałać w drodze do Emaus”, jak napisała Autorka w jednym z utworów.

Share.

ur. 1901, zm. 1981, polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981. Beatyfikowany 12 września 2021 w Warszawie.