W święto Matki Bożej, które w tym miesiącu obchodzimy, stawia nam Kościół przed oczy zapalone, uroczyście poświęcone gromnice. Gromnica! Ileż myśli w nas budzi! To towarzyszka każdego umierającego, symbol światła wiary, jaką dusza chrześcijańska do ostatniej chwili jaśnieć powinna, aby z tą wiarą, niby z płonącą gromnicą mogła stanąć na progu wieczności.

Ale chrześcijanin, i za życia, wiarą i płynącymi z wiary dobrymi uczynkami przyświecać i drugim przykład z siebie dawać powinien. Dziś tyle złego, tyle bezbożności na świecie, tylu namnożyło się fałszywych proroków. Jak bardzo nam potrzeba dusz wierzących, coby w Ojczyźnie naszej świeciły niby gromnice.

Prośmy w tym miesiącu w naszej modlitwie różańcowej o utwierdzenie w wierze, aby nas od niej żadna pokusa, żadna zła siła oderwać, ani też zachwiać nie zdołała. Miejmy wiarę w sercach, miejmy ją na ustach i w naszych uczynkach, abyśmy chwiejnym i słabym nieśli światło, aby inni patrząc na nas krzepili się na duchu.

ks. Ignacy Kłopotowski