TAG: Temat Numeru

Kiedy doskwierają nam problemy, lęki, samotność, pamiętajmy, że Bóg dał nam przyjaciół – najlepszych, jakich mógł. To nasi piękni aniołowie! Jedną z pierwszych modlitw, jakie poznaliśmy w dzieciństwie, jest modlitwa: „Aniele Boży, stróżu…

Aniołowie są obecni we współczesnej popkulturze: od horrorów z udziałem demonów (duchów upadłych}, aż po dziecięce animacje, gdzie z zasady się ich infantylizuje. A kim są naprawdę? Kulturowa żywotność istot duchowych wynika z…

Święty Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię od opisu dwóch spotkań człowieka i anioła. Inicjatywa pochodzi oczywiście od anioła, a więc od Boga. Gabriel pojawia się w życiu kapłana Zachariasza. Przynosi mu najpiękniejszy z darów,…

Rozmowa z s. Lucyną Tomaszewicz ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. O stworzeniu aniołów mówi dogmat Soboru Laterańskiego IV (1215). Czytamy tam, że Bóg „stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, tj. istoty…

Kościół zna z imienia zaledwie trzech aniołów. są to: Michał, Rafał i Gabriel. Św. Michał Archanioł Bez wątpienia to najsłynniejszy ze wszystkich archaniołów. Jak wskazuje Tradycja, wcale jednak nie najpotężniejszy i najpiękniejszy. Takim…

Najbardziej anielska księga Biblii jest opowieścią o ludziach płaczących, śmiejących się i zdumionych, bo aniołowie objawiają się osobom, które umieją i chcą odczuwać. Aniołowie są osobami, bo pojęcie to wymyślono, aby opisać i…

W dzień przesilenia letniego loksodroma łącząca na mapie siedem anielskich sanktuariów zrównuje się z zachodzącym słońcem. To zaledwie jedna z wielu tajemnic. Człowiek ze swej natury lubi wędrówkę. Pociąga go ciągłe odkrywanie, zmiana…

Chrześcijanin powinien oddać swoje życie w ręce Jezusa, który nazwał siebie Drogą. A jeśli tak, to modlitwa jest czymś oczywistym, bo On się modlił. Jego modlitwa wynikała z najgłębszej miłości do Ojca. Nie…

Modlitwa nie musi być przyjemna, nie musi też przynosić spodziewanych efektów. Powinna być jednak pokorna, czyli prawdziwa. Mam przyjść do Boga z tym, co mnie dotyka właśnie teraz. Biblia nie tylko przekazuje nam…

Psalmy są nie tylko dawną religijną poezją. Ich treść obejmuje całe ludzkie życie, gdyż możemy w nich odnaleźć bogatą paletę naszych emocji, przeżyć i stanów ducha. Warto modlić się nimi w radości i…

Dynamika dzisiejszej rzeczywistości i zgiełk dużych miast sprawiają, że coraz więcej osób tęskni za ciszą, poszukuje okazji do wewnętrznego skupienia i kontemplacji. O głodzie ciszy świadczą chociażby powstające pustelnie czy kolejki uczestników na…

Najlepiej, kiedy modlimy się całym sobą. Człowiek składa się z ciała, serca, woli i rozumu. Jaka więc modlitwa przynosi człowiekowi najwięcej korzyści? Bardzo lubię stare opowiadanie o wieśniaku, który codziennie wyruszał na pole…

Wstają bardzo wcześnie rano. Obligatoryjna pobudka jest zarządzana już o godz. 5.30. Niektórzy jednak wolą wstać jeszcze wcześniej. Wszystko po to, aby być gotowym na Jutrznię. Brama Tyniecka. Najwęższy fragment doliny Wisły na…

Maryja jest naszym oknem na Boga. Jeśli Jej oczami będziemy na Niego spoglądać, łatwiej będzie nam przyjąć ogrom Jego miłości i całe wachlarze łask. Maryjność Polaków to niezwykły fenomen. Można mówić o swego…

Niewiasta, którą Bóg wybrał na Matkę swojego Syna, ma wszystkie ludzkie przymioty i umiejętności, jednak nie zostały one w najmniejszym stopniu skalane brudem grzechu. Już w Starym Testamencie, po tym, jak pierwsi ludzie…

Historia Polski jest trudna. Jednak właśnie nasz naród wybrała Matka Boża. A wiadomość o Jej królowaniu wśród nas została nam przekazana w niezwykły sposób. Naprawdę nazywał się Grazia. Imię Bartolomeo Cambi da Salutio…

Wierzymy w wewnętrzny i osobisty charakter działania uzdrawiającej łaski Bożej, ale zapominamy, że Pan Bóg działa również w historii i w polityce narodów, czego Polacy doświadczali wielokrotnie. Przeinaczanie Cudu nad Wisłą z 1920…

„Gwiazda zaranna”, „Róża duchowna”, „Matka nadziei” – to właśnie dla Niej Kościół znajduje najpiękniejsze słowa spośród wszystkich, jakie przechowuje w skarbcu Tradycji. Za każdym razem, gdy w moim rodzinnym mieście Krakowie wchodzę do…

W naturze ludzkiej leży strach przed śmiercią i jednocześnie głębokie pragnienie, by żyć wiecznie. Często życzymy sobie stu albo dwustu lat życia. A może to jednak ma sens? Święta Bożego Narodzenia wydają się…

Żona i matka, doktor psychiatrii, więźniarka niemieckiego obozu w Ravensbruck, przyjaciółka i bliski współpracownik św. Jana Pawła II. Przeżyła 102 lata pięknego życia w służbie życiu. Wanda Półtawska odeszła do wieczności 25 października…

Rozmowa z dr n. med. Małgorzatą Wolny specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, diabetologii, naprotechnologii oraz andrologii klinicznej. Dlaczego metoda in vitro jest gwałtem na naturze? Zapłodnienie i hodowla embrio- nu ludzkiego in vitro…

Pokazują piękno i wartość życia, edukują, przychodzą z konkretną pomocą i wsparciem. Jak działają fundacje pro-life? Choć ultrasonograf obrazuje cud i piękno rozwoju prenatalnego małego człowieka, to łono matki określa się dziś jako…

Przywykliśmy do powracającej dyskusji na temat „prawa do aborcji” – coraz śmielej nazywanego dziś „prawem człowieka”! – i absurdalnych argumentów, które padają ze strony zwolenników pro-choice. Zapewne w najbliższych miesiącach Koalicja 13 Grudnia…

Więź rodziców z dzieckiem w łonie matki potrafi być silna i głęboka, a strata takiego dzieciątka – bardzo bolesna… Pomników dzieci utraconych czy też po prostu dzieci nienarodzonych jest dziś w Polsce ponad…

Wizje końca świata co jakiś czas powracają do zbiorowej świadomości, szerząc lęk i niepewność jutra. Czym zatem naprawdę jest kres, którego się spodziewamy? W 24 rozdziale Ewangelii św. Mateusza Chrystus mówi o znakach…

Słowo „apokalipsa” kojarzy się wielu z nas z katastroficzną wizją końca świata, a więc z chaosem, grozą i zniszczeniem. A jak jest naprawdę? Nie ma chyba innej księgi biblijnej, która by rodziła tak…

W miarę poznawania Boga zauważamy, że Jego miłość do nas stawia nam nieprzeciętne wymagania. Jest jak droga na szczyt – bardzo trudna, lecz zachwycająca. Apokaliptyka jest specyficznym biblijnym gatunkiem literackim. W powszechnym odbiorze…

„Przyjście Chrystusa nie może być wyliczone z samej historii. Gdy człowiek próbuje tego, to uprawia własną logikę historii i mija się z Chrystusem, otwierającym bramy czasu i śmierci z zewnątrz” – od strony…

Tyle razy już słyszeliśmy, że na krzyżu miłość zwyciężyła śmierć. Tylko czy te słowa rzeczywiście są dla nas głęboką, namacalną treścią życia? W liturgii Triduum Paschalnego podkreślamy zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad…

Nikt nie jest dobry, ale każdy z nas może dobrym się stawać. Na czym polega różnica? Musisz się zmęczyć, zaryzykować, że coś stracisz, dać innym coś z siebie. Dobrze jest postanowić, żeby nie…

Dla wielu większym „grzechem” jest złapanie kilku nadprogramowych centymetrów w talii, celulit na udach bądź zmarszczki na twarzy niż hurtowe przekroczenie przykazań Dekalogu. Co z tym zrobić? Jesienią 2023 r. do papieża Franciszka…

Starożytni Izraelici pościli. I my również pościmy, ale to dwa zasadniczo różne posty… Pierwszy Testament mówi nam o różnych postach – o poście pokutnym, błagalnym, żałobnym. Jednak zasadniczo tylko jeden post jest dla…

Pojednanie jest dłuższym procesem niż przebaczenie. W pojednanie z Bogiem wpisany jest wysiłek człowieka, jego droga nawracania się. Sakrament pokuty nazywany jest słusznie sakramentem pojednania. To tutaj przez wyznanie grzechów i szczery żal…

Rozmowa z o. Kamilem Strójwąsem OCD karmelitą, odpowiedzialnym za Świecki Zakon Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej, rekolekcjonistą. Obrzęd posypania głów popiołem dla wielu z nas jest mocnym uderzeniem na progu Wielkiego Postu. Symboliczny popiół…

Mówisz: niech sobie ludzie nie kochają Boga, Byle im była cnota i Ojczyzna droga. Głupiec mówi: niech sobie źródło wyschnie w górach, Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach. Wiersz Źródła Adama Mickiewicza…

Największym i pierwszym przykazaniem Zbawiciela jest miłość. A miłość to pragnienie dobra bliźniego ze względu na głęboką, osobistą więź z Bogiem. Kobiety, zgodnie ze zmianami, które wprowadził w Kodeksie prawa kanonicznego papież Franciszek,…

Czyj właściwie jest Kościół? Mój’? A może któregoś księdza, biskupa lub samego papieża? Czy czuję się w Kościele za mało zadomowiony? A może rozsiadłem się w nim aż za bardzo? Można mieć różne…

Rozmowa z Aleksandrą Mieczyńską filmoznawcą, dziennikarzem radiowym, wykładowcą akademickim, zastępcą dyrektora diecezjalnego Radia „Fiat”, członkiem Wspólnoty Oblatów Tynieckich. Aleksandro, jesteś wicedyrektorem katolickiej rozgłośni. A o takich osobach niemal automatycznie mówi się „człowiek Kościoła”.…

Jesteśmy wspólnotą, a toniemy w odmętach pretensji i zarzutów. Po co właściwie Pan Jezus uczynił nas Kościołem? Z prostotą ministranta odpowiada Kardynał Sarah. Gdy więź między Bogiem a chrześcijanami traci smak, Kościół się…

Maryja, przebywając wśród ludzi w czasie swojego ziemskiego życia i troszcząc się o nich, była uważna na Boże tajemnice leżące u podstaw dzieł zbawczych. W czasie Soboru Watykańskiego II toczyła się m.in. gorąca…

Pojednanie nieba z ziemią otwiera duchowe drzwi do naszych codziennych ludzkich pojednań. Zbawiciel przyniósł nam pokój – przyjmując go, możemy nieść go innym. Nie jest to kolejne Boże Narodzenie. Nie ma potrzeby go…

Człowiek krzywdzony stawia sobie wiele pytań. Czy mam prawo się bronić? Od czego zacząć proces przebaczania? Jak się ma przebaczenie do pojednania? Gdy ktoś nas krzywdzi, wystawia nas na sprawdzian dojrzałości. Kto chce…

Mojego ojca już dawno nie ma pośród nas. Od chwili przebaczenia nie mam do niego żadnego żalu. Czuję raczej wdzięczność, że przekazał mi życie. Kiedy miałem 17 lat, spotkałem ojca na ulicy. Tym…

Przebaczenie zaczyna się od przyjęcia własnej słabości. Dopiero wtedy możemy znaleźć w sobie miejsce na słabość drugiego i siłę potrzebną do niesienia rany przez niego zadanej. Dla Magdy Wiśniewskiej przebaczanie to zwykłe, codzienne…

Rozmowa z Grażyną i Januszem Olewińskimi o Wigilii, kiedy puste miejsce przy stole jest nie tylko symbolem, i sensie wybaczenia. „Bóg się rodzi” – śpiewamy w kolędzie. Jak przeżyć świąteczne dni, by narodził…

Czy śmierć stawia kropkę na końcu naszej księgi życia? Czy odcina nas od wszystkiego, co kochaliśmy? Nie, Bóg odsunął głaz od grobu swego Syna – to samo może zrobić dla nas. uroczystość Wszystkich…

Rozmowa z s. Kingą Szczurek ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Siostro, pamiętam z dzieciństwa rozmowy z babcią o tych, którzy odeszli. Zabierano mnie też na pożegnania ze zmarłymi krewnymi i na pogrzeby.…

Pośród wielu formuł błogosławieństwa funkcjonuje i taka: „Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty”. Czy śmierć może być szczęśliwa? Kilka tygodni temu ktoś poprosił…

Każdy chce żyć. Nawet drobne stworzenia latające i irytujące człowieka, kiedy spostrzegą, że nastajemy na ich życie, uciekają. O ileż bardziej człowiek! Nawet ten schorowany i starszy. Pragnienie życia jest jednym z dowodów…

Potrzebujemy miłości, współdziałania, obecności, pomocy. Nasi ziemscy przyjaciele są dla nas bardzo ważni, ale czy doceniamy też tych, którzy wspierają nas przez świętych obcowanie? Kiedy pytałam moich rozmówców o ich ulubionych świętych, za…

Wielu z nas nie umie myśleć o śmierci bez choćby nuty niepokoju. Doświadczamy bowiem własnej ułomności w relacjach z bliźnimi – często czujemy się przez nich tak bardzo dotknięci… Wprefacji Mszy Świętej za…

Ziemska droga Pana Jezusa uczy nas, że życie ludzkie na każdym etapie jest niestałe, wciąż splata cierpienie z radością. Od nas zależy, czy zaufamy w tym Bogu, i to do samego końca. Starość…

W oczach Boga każdy człowiek ma wielką godność, niezależnie od wieku, stanu i innych uwarunkowań. Jak to dostrzec? Może spróbować spojrzeć na siebie i innych Jego oczami? Pismo Święte to księga, która ukazuje…

Starość ma niejedno oblicze. Jaka jest albo będzie, zależy w dużej mierze od nas, od naszego spojrzenia na Boga, świat, innych ludzi i na siebie. Jak ją postrzegał Jan Paweł II? Odpowiedź jest…

Nasze otoczenie nieustannie się zmienia, my sami również podlegamy procesom, które zachodzą niezależnie od nas. Czy rzeczywiście nie mamy na to żadnego wpływu? Kiedy zaczyna się starość? Czasami w wieku 18 lat. Pomimo…

Nowa energia i spokój pozwalający zachować dystans do wielu spraw nie muszą się wykluczać. Żeby tak było, potrzeba mądrości, która przychodzi z wiekiem. Tworzenie skomplikowanych krzyżówek, wyjazdy na zawody, warsztaty malarskie i związane…

Każdy z nas ma swój Pawłowy oścień. Po co? Żeby wzrastać w pokorze prowadzącej do miłości – najpierw Boga, potem bliźniego. A co, jeśli tym bliźnim jest człowiek, który nas bardzo skrzywdził…? Pochodzę…

Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Jednak złe tego użycie, niezgodne z zamysłem Stwórcy, może człowieka wyprowadzić na złą ścieżkę, zniewolić, a nawet opętać. Autor Księgi Rodzaju napisał: „Grzech leży u wrót i…

Rozmowa z ks. Sławomirem Kostrzewą rekolekcjonistą, duszpasterzem studentów i rodzin, badaczem wpływów kultury masowej na duchowość dzieci i młodzieży. Czym starsi jesteśmy, tym bardziej niepokoją nas wszelkie zmiany i nowe technologie, w których…

Bóg z każdego trudnego doświadczenia może wyprowadzić dobro. Potrzeba tylko ludzkich oczu otwartych na Boże znaki i rąk gotowych do współdziałania z łaską. Dobromir Makowski, utalentowany raper, wykładowca, wychowawca młodzieży, ale przede wszystkim…

Święty Łukasz w dwunastym rozdziale swojej Ewangelii zamieszcza dość dziwaczny dialog Jezusa z faryzeuszami. Oskarżają Go o to, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Jak najprościej pokonać człowieka – „mocarza”, bo przecież za…

Smutek według ojców pustyni jest namiętnością, która – przyjęta bez refleksji – może stać się poważną chorobą duszy. Modlimy się za zmarłych o radość nieba. Wynika z tego, że radość jest doświadczeniem wolności…

Kościół zawsze potrzebował wizjonerów, którzy chcieliby nadać mu nowy, ewangeliczny dynamizm, aby mógł sprostać wyzwaniom teraźniejszości. Do takich ludzi bez wątpienia należał kandydat na ołtarze ks. Franciszek Blachnicki. Kochał Kościół. Myślał o wierzących…

Prawdziwa wiara to ta wypróbowana w ogniu cierpień i przeciwności. Franciszek Blachnicki był kapłanem, który nie wahał się stawać w obronie ewangelicznych wartości. Franciszek Blachnicki był uczestnikiem wojny obronnej we wrześniu 1939 r.,…

Gdy w 1966 r. prymas i biskupi modlili się na Jasnej Górze, u stóp Pienin rozkręcał się na całego kolejny szaleniec Niepokalanej. Franek Blachnicki, śląski harcerz, przebywał w Auschwitz w 1941 r., czyli…

Ks. Blachnicki mawiał, że dla wierzących jubileusze są zawsze wezwaniem do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych. Wspólnoty Światło-Życie przeżywają jubileusz 50-lecia aktu oddania Ruchu oazowego Niepokalanej Matce Kościoła, którego dokonał kard. Wojtyła 11…

Matka Kościoła ma swoje ulubione miejsca na ziemi. Jednym z nich jest Kopia Górka, która wciąż żyje i się rozbudowuje. Myślę, że wielu ludzi byłoby zaskoczonych, gdyby usłyszało, że można mówić o sanktuarium…

Rozmowa redakcji „Różańca” z Urszulą Pohl INMK. Odpowiedzialną główną Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, nauczycielką matematyki, od 1976 r. związaną z Ruchem Światło-Życie. Wiem, że rozmawiam z osobą konsekrowaną. Czy lubicie, jeśli ktoś zwraca…

Na nieustającą pomoc możemy liczyć tylko ze strony Boga i Bożej Opatrzności. Bóg dał nam życie i nieustannie je podtrzymuje. Można powiedzieć, że ciągle od nowa nas stwarza. O pomocy człowiekowi Bóg myślał…

Matka Boża Nieustającej Pomocy czczona dziś na całym świecie ma swoją wyjątkową historię. Niezwykła ikona z tym wizerunkiem przemawia swoją duchowością, a także historią, która jest zapisem krzyżujących się dróg Bożych i ludzkich…

Ludzką rzeczą jest układać własne plany, a Bożą – burzyć je, dając w zamian dużo więcej, niż jest w stanie zrozumieć i przyjąć słabe ludzkie serce. Tak patrzy Matka… W kościele pw. św.…

„Pamiętam boczną kaplicę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści”. Tymi słowami Jan Paweł II rozpoczyna w książce Dar i Tajemnica wątek maryjny (sam tego właśnie określenia używa) swojego…

Synowskie pytanie Jezusa: „Czy to moja lub Twoja sprawa?”, uchyliło niebiańskie okienko, przez które Matka i Oblubienica – podpowiada strapionym: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!”. Wspólne zaangażowanie Świętej Rodziny w sprawy chorych ciekawie…

Często słyszymy o rodzicach zostawiających małym dzieciom wybór w kwestii wiary. Czy to rzeczywiście szlachetna postawa? Czy dziecko samo z siebie jest gotowe na takie decyzje? Zapytałem pewną panią, skąd u niej taka…

Dwoje dzieci Marty i Szymona Kuznowiczów, małżeństwa z 13-letnim stażem, przystąpiło do Komunii w wieku ośmiu lat. Rodzice starali się rozpoznać, jakie pragnienia Bóg zasiał w sercach ich dzieci. Z tematem wczesnej Komunii…

Eucharystia to najpiękniejszy dar, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga. Nie da się go zrozumieć bez odpowiedniego przygotowania. Nie przeżyjemy jej głęboko, gdy zabraknie wiary. Eucharystia to nie event, spektakl jednego aktora, to nie…

W maju wielu z nas będzie świadkami uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Rodzice dzieci bardzo przeżywają przygotowania do tej uroczystości – także pod względem ubioru. Człowiek wyraża siebie nie tylko słowem, fryzurą, lecz także…

Każdego dnia spotykają nas jakieś trudności, codziennie też przeżywamy coś radosnego. Jak podchodzimy do tych sytuacji? Ośmielam się twierdzić, że postawa dziękczynna jest najważniejszą postawą człowieka, zarówno wobec Boga, jak i w relacjach…

Każdy z nas kiedyś czuł się bezradny jak dziecko, odczuwał niepewność, strach. To ludzkie uczucia. Czy jednak już do końca życia muszą nam towarzyszyć? Pewien ksiądz poprosił władze jednego z wielkich miast, by…

Trzecia tajemnica światła nie dotyczy konkretnego wydarzenia, lecz w kilku słowach streszcza całą Ewangelię. Jej nazwa jest często przerabiana, a sens gubiony, bo pozornie jest oczywisty. Tytuł trzeciej z nowych tajemnic światła papież…

Zaczyna się od poruszenia serca. Nie można jednak zatrzymać się na sentymentach. Potrzebne są odwaga i działanie. Jak znaleźć w sobie siłę, by temu sprostać? Świadectwo życia i działalność Agnieszki Szumilas w sferze…

Wymagania i zasady, do których chcemy się stosować, nabierają sensu i piękna dopiero w świetle miłości. Rady ewangeliczne najczęściej kojarzą nam się z pewnego rodzaju ograniczeniami, na przykład w dziedzinie czystości, wstrzemięźliwości. Może…

Wielki Post to czas podejmowania postanowień. Jeśli mają mieć charakter religijny, powinniśmy je odnosić do Boga. Ważna jest intencja – dobrze wiedzieć, po co i dlaczego podejmuję postanowienie. Ktoś, kto chce schudnąć, żeby…

Amaya Martmez Gómez opowiada o Bogu, który czekał na nią długie lata – od czasu, gdy jako nastolatka odrzucała Go, pogrążając się w grzechach, a w sercu dokonując apostazji. Dziś ma na imię…

„Jeżeli wszystkie inne demony podobne są do wschodzącego i zachodzącego słońca, gdyż obejmują tylko część duszy, to demon południa zwykł chwytać całą duszę i dusić umysł” – pisał w IV w. Ewagriusz z…

Rachunek sumienia często jest kojarzony z trudem przyznawania się do własnych win i słabości. To tylko część prawdy. Znany nam święty stawiał akcent w zupełnie innym punkcie. Dla św. Ignacego Loyoli było to…

Prosić, dziękować, a może… wynagradzać? Jak praktyka Godziny Świętej wpływa na codzienne życie rodziny? Dlaczego warto towarzyszyć Chrystusowi w Ogrójcu? Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty Marii Alacoque: „A we wszystkie noce z…

Kiedy z chwilą rozbiorów Rzeczypospolitej zabrakło nam własnego państwa, polskiej szkoły i politycznej wolności, szczególnym azylem Polaków stała się mowa przodków, a ich ojczyzną – polska poezja. I chociaż po 1795 r. wielu…

Czy lubimy przebywać we własnym domu? Odpowiedź pozornie wydaje się oczywista, jednak niekoniecznie musi taką być. Może dlatego, że mało daję swoim bliskim? Nie angażuję się? WIsnello w diecezji Cefalu na Sycylii zarządzanie…

Paweł Apostoł kierował wiele praktycznych rad do współczesnych mu „proboszczów” i „parafii”. Czy warto je dziś przywoływać, skoro czasy był inne, ludzie też jakby odmienni od nas? Oczywiście nie znajdziemy w Nowym Testamencie…

Świętość wielkiej miary nie jest w Kościele wcale tak rzadkim zjawiskiem, jak mogłoby się nam wydawać. A świętość kapłana potrafi pociągnąć za sobą naprawdę liczne nawrócenia. Na przełomie wiosny i lata 1965 r.,…

Rozmowa z Waldemarem Machoniem – mężem Bożeny, nawracającym się grzesznikiem, uczestnikiem wspólnoty „W drodze”. Jaki wpływ na życie duchowe człowieka wierzącego mają sakramenty? Mówiąc o sakramentach, przychodzi mi na myśl najpierw pytanie o…

Choroba zawsze wiąże się z jakimś trudem, często też z bólem i problemami. Jednak Pan Bóg z każdego ludzkiego nieszczęścia umie wyprowadzić dobro. Czy umiemy je dostrzec? Zaczęło się prozaicznie – od remontu…

Z każdej strony słyszymy, że jest ich coraz mniej, że odchodzą. Jednak nie wszyscy. Za co młodzi ludzie kochają swoje parafie? POKAZYWAĆ INNYM PRAWDZIWEGO BOGA Moja przygoda z pełniejszym zaangażowaniem się w życie…

W słowie Bożym są odpowiedzi na wszystkie pytania, nawet te, które jeszcze nie zostały zadane. W nim jest zaspokojenie każdej tęsknoty ludzkiej duszy. Roman Brandstaetter pisał: „Wierzą w Chrystusa, nie wiedząc, kim On…

Bywa, że ulegamy złudnemu mniemaniu, że Stwórca komunikuje się jedynie ze swoimi wybrańcami: mistykami, świętymi, osobami odpowiedzialnymi za wielkie dzieła w Kościele. Nie uważamy się za świętych, więc często nie spodziewamy się Pana…

Czytanie słowa to łaska, którą Pan Bóg obdarza człowieka. To obowiązek, ale przede wszystkim wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Agnieszka Wawryniuk z parafii Rossosz w diecezji siedleckiej do zespołu liturgicznego należała 14 lat. Od…

Zazwyczaj nie myślimy o oddychaniu. Nie musimy podejmować decyzji za każdym razem, kiedy potrzebujemy wziąć wdech czy wypuścić powietrze z naszych płuc. To się po prostu w nas dzieje. Może właśnie dlatego oddychanie…

LECTIO CZYTANIE – Wolno i uważnie czytać tekst Pisma Świętego. Panie Jezu, otwórz moje oczy, abym oglądał Twoje cuda. Naucz mnie słuchać tego, co mówisz w Piśmie Świętym i pozwól mi ujrzeć Twoje…

Do czego powinno nas skłaniać świętowanie Bożego Narodzenia? Czy ważne są dekoracje i sentymenty? A może w tym roku chcielibyśmy spróbować odkryć głębszy sens tego wydarzenia? Boże Narodzenie, stajenka. Dzieciątko na sianie, gwiazda,…

Dwa tysiące lat temu Syn Boży narodził się z Dziewicy Maryi i stał się rzeczywiście obecny wśród nas. Dzięki Wcieleniu przekleństwo grzechu zostało złamane – a przekleństwem tym jest nie tylko popadnięcie w…

MSZA ANIELSKA Dziś jest zwana pasterką. To Msza Święta o północy, czyli echo hołdu aniołów. Pan rzekł do mnie: Tyś jest Synem moim, jam Ciebie dziś zrodził. Antyfona tej Mszy Świętej wyraża tajemnicę…

„Święta, święta i po świętach”. Jak smutno brzmi ta fraza w ustach wielu, także wierzących katolików. Niektórzy przekonali się, jak bardzo jest ona nieprawdziwa. Ubiegłoroczny czas Adwentu i świąt Bożego Narodzenia bardzo mocno…

Kiedy przed stu laty Polska się odradzała, to obok Roty i Mazurka jedną z kandydatek na hymn narodowy była kolęda w rytmie poloneza. Nie był to dewocyjny pomysł katolickich ekstremistów. Franciszka Karpińskiego Pieśń…

Król Jan Kazimierz wraz z senatorami 1 kwietnia 1656 r. ogłosił w katedrze lwowskiej w imieniu całego narodu Matkę Bożą Królową Korony Polskiej. Polska przeżywała wtedy ciężki czas próby podczas potopu szwedzkiego. W…

Żył w czasach sienkiewiczowskiej powieści Ogniem i mieczem. Zyskał przydomek „Duszochwat”, co po białorusku znaczy „Łowca dusz”. Zdobywał dusze dla Chrystusa i Kościoła katolickiego. Poniósł męczeńską śmierć z rąk prawosławnych kozaków. Była to…

Rozmowa z s. Eweliną Łucką, jadwiżanką wawelską, katechistką w ośrodkach katechumenalnych, od 15 lat pracującą w indywidualnej katechezie. Św. Wojciecha od setek lat uznaje się za patrona Polski. Siostro, dlaczego ten patronat jest…

O męczeńskiej śmierci św. Stanisława tak naprawdę wiemy niewiele – analiza wydarzeń historycznych z 1079 r. nastręczała i dalej nastręcza historykom niebywałych kłopotów. Antoni Balicki (autor monografii zatytułowanej: Bolesław Śmiały i św. Stanisław…

Rozmowa z ks. dr. Markiem Adamczykiem rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. To prawda, że św. Stanisław Kostka mdlał, gdy słyszał nieprzyzwoite słowa? Niewiele wiemy o jego dzieciństwie, ale rzeczywiście są wspomnienia mówiące,…

Różaniec to modlitwa powszechnie znana, być może z tego powodu niektórzy z nas jej nie doceniają. Dla innych jest skuteczną obroną przed złem i kluczem do nieba. Pani Regina jest zamężna od 52…

Udokumentowana historia różańca datuje się od połowy XV w. Wiedzę o wcześniejszych formach Psałterza Maryi zawdzięczamy pięknym legendom i archeologii. Alan to po bretońsku „mały, zgrabny kamyczek”. Imię to nosił pięt- nastowieczny odnowiciel…

Zostały wprowadzone do modlitwy różańcowej, by podkreślić szczególnie ważne momenty z życia publicznego Chrystusa. Nowe tematy medytacyjne czerpią nie tylko z Ewangelii. W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae św. Jan Paweł II wskazuje,…

Jak przekazać dzieciom wiarę w Boga? Trzeba wciąż próbować, bo wiara nie jest czymś skończonym. Wiara kształtuje się w zderzeniu z codziennością. Nie ma gotowych recept, są tylko podpowiedzi, tropy, znaki. Wiele zależy…

„Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone” – ustami Iwana Karamazowa mówił Dostojewski w jednej ze swoich powieści. „A jeśli nie ma nieśmiertelności duszy, to i cnoty nie ma”. Czy w świecie,…

Poznali się przed laty w grupie młodzieżowej „Na Górce”. Ich duszpasterzem był ks. Szymon Mucha. Dziś Renata i Piotr Kwiatkowscy mają dwie córki: 22-letnią Antoninę i 12-letnią Julię. Wiarę zawdzięczają rodzinom, z których…

Rozmowa z ks. dr. Jarosławem Międzybrodzkim, wieloletnim moderatorem Ruchu Światło-Życie. Czy młodzi ludzie mają autorytety? Pytanie niełatwe. Dlatego, że to jest zależne od konkretnego młodego człowieka. Jeśli tak, to z pewnością nie w…

Wychowanie do wartości zakłada współpracę szkoły i rodziny. Im to współdziałanie będzie lepsze, a wcześniej – im zdrowsza będzie rodzina, tym większe szanse na sukces. Janusz Eleryk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Seroczynie w…

Nieraz zastanawiamy się, jak pomóc naszym dzieciom i wychowankom. Także święci Kościoła mieli z tym problem. Niektórym z nich niebo przychodziło z pomocą, dając konkretne wskazówki. Ksiądz Edmund, salezjanin, proboszcz bazyliki pw. Najświętszego…

Platońska idea piękna wciąż nas zachwyca i prowadzi nasze myśli w rejony jeszcze wspanialsze i głębsze od tejże wzniosłej wartości. Literatura i w ogóle sztuka szeroko rozumiana daje nam niekiedy tę dozę wolności…

Wołamy do Niej w naszych kłopotach i radościach. Codziennie odmawiamy różaniec, wzywając Jej orędownictwa. Ofiarujemy Jej kwiaty i nasze dobre uczynki. Paulin o. Melchior Królik opowiadał kiedyś taką anegdotkę: „Do Pana Jezusa przyszedł…

Od chwili wygnania z raju człowiek doświadcza upadków wynikających z jego grzesznej natury. Z pomocą przychodzi nam Maryja. Nabożeństwo szkaplerzne jest obok różańca najbardziej rozpowszechnionym nabożeństwem maryjnym w Kościele. Jego geneza jest ściśle…

Św. Jan Paweł II rozumiał, że szkaplerz to znak wzajemnej komunii między Maryją a wiernymi. To obietnica opieki Matki Bożej i nasze zobowiązanie do podążania za Chrystusem. W wadowickim kościele karmelitów bosych pw.…

Karmelici uważają Matkę Bożą nie tylko za swoją Matkę, lecz także za Siostrę. Każdy, kto przyjmuje karmelitański szkaplerz, także staje się bratem lub siostrą Najświętszej Maryi Panny. Minęło już 771 lat, odkąd Matka…

Człowiek bez Boga karleje, staje się własną karykaturą. Tylko w dobrych Bożych oczach może odnaleźć swoje prawdziwe powołanie do dobra i pokoju. Wezwanie „Królowo pokoju” wprowadzono do Litanii loretańskiej w czasie niepokojów i…

Panie, gdzie jesteś, gdy ostrzeliwane są osiedla, szpitale, szkoły? Czy jesteś w korowodach matek z dziećmi, uciekających z obszarów objętych wojną? Gdzie byłeś, gdy działały fabryki śmierci w Auschwitz?… Pytania powracają od czasów…

Od początku czasów ewangelicznych Pan Bóg przekazuje nam przez ręce Maryi drogocenne skarby. Są one piękne i proste, a co najważniejsze dostępne dla każdego. Siostra Łucja powiedziała: „Odkąd Dziewica Maryja nadała wielkie znaczenie…

Rozmowa z Piotrem Ciołkiewiczem prezesem Stowarzyszenia Communita Regina della Pace. Dlaczego zdecydowaliście Państwo, że właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu ma być modlitwą o pokój? Jesteśmy przekonani, że źródłem pokoju jest Chrystus. Dla człowieka przebywanie…

Serce człowieka ma takie miejsce – najgłębsze i najczystsze – które jest świątynią Boga. Właśnie tam Pan mówi do każdego z nas i tam zasiewa ziarno pokoju. Jeszcze pod koniec XX w. i…

Każdy człowiek w planach Bożych ma swoje niepowtarzalne miejsce i zadanie. Każdemu z nas dobry Bóg powierzył jakąś bardzo wyjątkową misję. Wierzysz w to? Dla wierzącego nic nie dzieje się przypadkiem. Próbuje on…

Jej historia ma prawo kłuć sumienia, zwłaszcza tych, którym w życiu jest dobrze, którym po ludzku niczego nie brakuje. Chociaż ona też początkowo pokładała ufność w dostatku. DZIECIŃSTWO Wydaje się, że ma wszystko.…

Przemiany w XIX-wiecznej Francji przypominają w pewnym stopniu dzisiejszy kryzys wiary.Na trudne czasy Zbawiciel daje nam niezwykłych świętych. Nowożytność jest zwykle oceniana przez historyków jako czas upadku wpływów Kościoła i stopniowej dechrystianizacji. Początek…

Założycielka Żywego Różańca żyła w trudnych czasach. Miała swoje wady i przeżywała niemałe trudności jak każdy z nas. W czym zatem tkwi sekret jej świętości? Paulina Jaricot była córką kapitalisty. Słowo to nie…

Relacja z Jezusem to zaproszenie skierowane do człowieka, aby ten za Nim podążał. „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” – zapytali uczniowie. „Chodźcie, a zobaczycie” – odpowiedział Jezus. Paulina Jaricot żyła w trudnych czasach i doświadczała…

„Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy”, głosi św. Paweł. Kto będzie drugi, trzeci i następny? Czy rzeczywiście możemy narodzić się na nowo? Możemy żyć wiecznie? Film Love Story to historia miłości dwojga ludzi. Oliver jest…

Codzienna lektura Pisma Świętego jest ważną modlitwą każdego katolika. Dzięki niej poznajemy Boga. Czy jednak umiemy właściwie odczytywać natchniony przekaz? Święty Paweł pisze, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, a…

Naukowcy badający relikwie Chrystusowe zauważyli, że część z nich pasuje do siebie idealnie, tak jakby pochodziły od tego samego człowieka. Na pierwszy plan wysuwają się zwłaszcza dwa płótna: Całun Turyński i Chusta z…

Nasze życie jest drogą, nieustannym pielgrzymowaniem. Chcemy spotkać Zbawiciela podczas liturgii we wspólnocie Kościoła, na modlitwie albo… w Ziemi Świętej. Ksiądz Janusz Pasierb pisał w eseju Ziemia Święta: „Ziemia Ludzi. Ziemia Boga. Ziemia…

„Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie” – mówił Jezus (J 4, 48). Okazuje się, że nawet najbardziej doniosłe z nich mogą być dla współczesnego człowieka puste, nic nieznaczące. Wiele ich było…

Jeszcze tylko kilka kroków i będziemy na miejscu. Chcę jak najszybciej zobaczyć to jezioro na własne oczy. Poczuć, jak to mogło wtedy wyglądać. Puścić wodze wyobraźni. Wreszcie docieramy na miejsce. Dzika i wyludniona…

Są takie chwile w życiu, kiedy zastanawiamy się nad sensem życia, jego przemijalnością. Czasami skłania nas do tego trudne doświadczenie życiowe, a czasami… cykl roku liturgicznego. Pieter Bruegel (starszy) jest autorem obrazu Walka…

Rozmowa z o. dr. hab. Waldemarem Linke CP, pasjonistą, biblistą, wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ojcze Profesorze, Wielki Post nieodmiennie kojarzy się nam z nabożeństwami pasyjnymi: drogą krzyżową, Gorzkimi żalami. Jednak…

Okres Wielkiego Postu jest kojarzony z czasem wyrzeczeń, ograniczeniem zabaw i wszelkich uciech, z postem, intensywniejszą modlitwą i jałmużną. Wszystko to ma przygotować wierzących do świadomego przeżywania świąt paschalnych. Jednak głównym celem jest…

Czy jeśli do mojej diety odchudzającej i chęci sprawienia komuś przyjemności drobnym prezentem dołączę jakąś postną intencję, to Pan Bóg się na mnie obrazi? Jedną z podstawowych praktyk pokutnych Wielkiego Postu jest -…

Czego jeszcze trzeba doświadczyć, by uznać, że każdy upadek, ujawniając moją bezmyślność, uczy Twojej mądrości? A tę można odkryć jedynie, gdy się powstanie… STACJA ISkazanie na śmierć Muszę stanąć obok Ciebie, by wiedzieć,…

Przez tę świętą ranę i przez najświętszą hojność Twego miłosierdzia, którą w otwarciu Twego boku okazałeś żołnierzowi Longinowi, a teraz zaś nam wszystkim, błagam Cię, najmiłościwszy Jezu, który poprzez chrzest obmyłeś mnie z…

W świecie stworzonym przez Boga panuje porządek, bo Stwórca wszystko podtrzymuje w istnieniu. Piękno tego świata wciąż zachwyca. Przypatrzmy się pracy mrówki, pszczół, posłuchajmy bijącego serca. Bóg to wielki poeta, który stworzył świat…

Jedna trzecia spośród najmłodszych Polaków deklaruje się jako osoby niewierzące. Czy w zmiennym świecie da się jeszcze trzymać stałej hierarchii wartości? Philippe Beneton w książce będącej swoistą diagnozą współczesności pisze o tym, że…

Często tłumaczymy się, że coś nam nie wyszło, bo jesteśmy zagonieni. Czy to rzeczywiście jest przyczyna naszych niepowodzeń? A może nie wyćwiczyliśmy się w kilku ważnych cnotach? Pewien człowiek w spadku po rodzicach…

Rozmowa z Julią i Andrzejem Łopuszańskimi – małżeństwem od siedmiu lat, rodzicami: Jasia (6 lat), Tereski (5), Celinki (4) i Zosi (1). Kiedy słyszycie hasło: „harmonia”, to jakie są Wasze pierwsze myśli? Julia:…

Święty Benedykt był człowiekiem praktycznym, szczerym i prostym. Stworzył ideę życia zakonnego opartą na harmonii pracy i modlitwy, którą do dziś żyje wiele zgromadzeń i osób świeckich. Zewsząd docierają do nas hiobowe wieści.…

Imię Jezus oznacza „Bóg jest zbawieniem”. On jest Panem i Mesjaszem. Ta wiadomość ma decydujące znaczenie dla ludzkości. Pewien człowiek szedł przez pustynię. Gdy był już u kresu sił, spostrzegł oazę. Uznał jednak,…

Znikają z naszego języka staropolskie pozdrowienia: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, „Szczęść Boże!”. Nawet proste „Dzień dobry” coraz częściej zastępują różne „hejki”, „hallo!”, nic nieznaczące „witam”. Pamiętam rozmowę, podczas której został wyśmiany prezydent…

Nasza modlitwa powinna być prosta, gorąca i wytrwała. W modlitwie ważne jest, by Boga szukać, starać się Go usłyszeć, próbować Go poznawać i iść za Nim. Jan Paweł II mówił w Rzeszowie w…

Bóg to Słowo, które nie jest tylko jakimś zapisanym tekstem. Przez Słowo Bóg daje nam samego siebie. Jeśli więc czytamy słowo Boże, to nie tylko dociera do nas jakaś informacja historyczna, to sam…

Pismo Święte wskazuje, że imiona, które nadaje Bóg, mają swój sens, wyjątkowe znaczenie, a nawet wpisaną w nie misję. Pierwsi chrześcijanie używali wielu symboli i monogramów pozwalających im na wzajemną identyfikację oraz potwierdzających…

Nie ma nic wspólnego z magią, to już wiemy. A będzie piękna, gdy ją odpowiednio przygotujemy. Otworzymy dla Boga swoje serce i pozwolimy Mu się zaskoczyć – właśnie w Wigilię. Tego roku s.…

Czwórka wyjątkowych przewodników adwentowych tygodni zwraca nasze serca ku Temu, którego przyjście zapowiadają… 1. TYDZIEŃ PROROK IZAJASZ „Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą” (Iz 40, 9-10). Jego nawoływanie wzbudza także…

Bóg rodzi się w sercu każdego z nas. Pamiątkę Jego przyjścia na świat świętujemy w rodzinach, ale też szkołach i firmach. Kluczem do odkrywania istoty świąt jest wiara! Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26…

W Polsce jesteśmy bardzo przywiązani do świętowania Bożego Narodzenia. Jest to dla nas nie tylko piękna tradycja, lecz także głęboka tajemnica wiary. Jak świętować, by nie przeoczyć tego, co najważniejsze? Każde Boże Narodzenie…

Rozmowa z Anastazją i Andrzejem Filipskimi małżeństwem z 36-letnim stażem. Od 33 lat należą do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Pełnili posługi w diakonii muzycznej, ewangelizacyjnej oraz Pary Diecezjalnej. Jak wygląda u państwa…

„Nie znoszę świąt!” – przyznają się ludzie, których często przygniatają oczekiwania ich najbliższych. Jedni uciekają w shoping, a inni na „święta pod palmami” w muzułmańskim hotelu. Możemy się gorzko uśmiechnąć, że uciekająca Święta…

Nieważne czy chodzi o pracę, czy o narodzenie dziecka, czy o sprawę sądową – św. Józef cierpliwie słucha i oręduje za nami u Syna Bożego, którego był ziemskim ojcem. A Syn go słucha,…

Kościół dla mężczyzn jakby budzi się ze snu. Mężowie i ojcowie odnajdują swojego bohatera – milczącego człowieka czynu, mężczyznę zapatrzonego w Boga. Po raz pierwszy w Piśmie Świętym nasz praojciec Adam usłyszał Pana…

Rozmowa z o. Kamilem Strójwąsem OCD kustoszem sanktuarium św. Józefa w Poznaniu oraz przeorem poznańskiego Klasztoru Karmelitów Bosych. Czym jest dzisiejszy kryzys męskości? Jest to kryzys antropologiczny, kryzys tego, jak rozumiemy człowieczeństwo. Wiemy…

Niepopadający w duchowe ekstazy, milczący, trzeźwo kalkulujący i twardo stąpający po ziemi. A przy tym złota rączka. Trudno się dziwić, że św. Józef jest tak popularny na całym świecie. Samych sanktuariów czy też…

Tę historię powinno się głosić na dachach. Po ludzku bowiem to nie mogło się tak skończyć. Jednak dla nieba nie ma nic niemożliwego. Gdy w dodatku za wszystkim stoi postać najpokorniejszego i najcichszego…

Moja przygoda z teologią zaczęła się, kiedy jako ministrant zobaczyłem obraz Śmierć św. Józefa. „W Ewangelii nic na ten temat nie ma!“ – pomyślałem. Wstydziłem się zapytać katechety i zacząłem „główkować” na własną…

Bez naszego Stwórcy nic nie potrafimy zdziałać. Jesteśmy całkowicie w Jego dobrych dłoniach. On jest sprawcą wszystkiego w nas. Dlatego chce, byśmy wytrwale prosili Go w naszych potrzebach. Nowenny cieszą się wśród wiernych…

Każdy z nas ma swoją drogę łaski. Z tego powodu, choć odmawiamy często te same modlitwy, rozmawiamy z Bogiem jakby po swojemu. Jakie są zatem nasze indywidualne drogi do Boga? W cierpieniu trzeba…

Chociaż każdy kleryk wie, że novem znaczy po łacinie „dziewięć”, to długo nie mogłem skojarzyć, że nowenna to dziewięć dni modlitwy. Z tropu zbijały mnie tzw. nowenny nieustające, o których czasami słyszałem. Dziś…

„Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11, 1) – prosili Jezusa Jego uczniowie, a ich prośba nie pozostała bez odzewu. Chrystus jednak uczy nas modlitwy nie tylko na kartach Ewangelii… Zapewne wielu z…

Poszukujesz duchowej protekcji? Poparcia w zanoszonych podziękowaniach i prośbach? Odmów dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne! Nowenny cieszą się popularnością od XVII w. Są wzorowane na modlitewnym oczekiwaniu Apostołów na zesłanie Ducha Świętego (por. Dz 1,…

Kard. Stefan Wyszyński kochał Maryję jak dziecko. Nie rozstawał się z różańcem. Wierzył, że przy pomocy tej prostej modlitwy można u Boga wszystko uprosić. Całe życie prymasa Stefana Wyszyńskiego było naznaczone obecnością i…

Kard. Stefan Wyszyński umiał podejmować odważne decyzje, przyjmując w czasach komunistycznej niewoli odpowiedzialność za Kościół w Polsce i za naród. Prymasa Tysiąclecia intuicyjnie kojarzymy z niezłomną postawą wobec władzy i ustroju, który sprzeciwiał…

Śledząc historię Polski, nietrudno zauważyć, że Kościół katolicki zawsze był związany z dziejami Narodu. Nigdy nie opuścił synów i córek Matki Polski. Szczególnie można to odczytać w życiu dwóch wybitnych hierarchów Kościoła katolickiego…

Wydawało się, że w zderzeniu z impetem bolszewickiej propagandy wspieranej przez szkoły, media i artystów, jakiekolwiek działania „odtruwające” socrealistyczną toksynę przyniosą mizerny skutek. Tak naprawdę to temat na obszerną rozprawę doktorską: co ukształtowało…

Rozmowa z Heleną Pyz polską lekarką i misjonarką świecką, członkinią Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, od końca lat 80. lekarką w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Kiedy myśli Pani: kard. Stefan Wyszyński”, to jaka…

12 września 2021 r. kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka zostaną oficjalnie zaliczeni w poczet błogosławionych. Bo widzisz, Stefan… – na krótki moment na twarzy s. Gabrieli pojawia się grymas zastanowienia…

„To nie Krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy. Krzyż stoi!” – pisał kard. Stefan Wyszyński w liście pasterskim z 1957 r. Były to czasy niespokojne, naznaczone cierpieniem i pogardą wobec…

Szum słonych morskich fal, pachnąca świerkiem górska ścieżka – cudów, którymi Bóg obsypuje nas każdego dnia, jest dużo, dużo więcej… Księdze Mądrości czytamy: „Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga;…

Kiedy byłem studentem teologii, niezwykle silne wrażenie zrobiło na mnie odkrycie, że człowiek może poznać Boga światłem rozumu. Wiele lat temu na zajęciach z filozofii Boga dowiedziałem się, że nie tylko jesteśmy w…

Czasem warto włożyć dobre buty, innym razem przyda się rower, ale zawsze niezbędne są szeroko otwarte oczy. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, którego 100. rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy, jest znany zwłaszcza…

Rozmowa z Elżbietą Trawkowską-Bryłką – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mężatka, mama trojga dzieci. Tegoroczne wakacje będą szczególne z racji trwającej pandemii. Izolacja skazała nas wręcz na siedzenie w domu. Wbrew pozorom czasu…

„Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie. Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie” – pisał Norwid w wierszu Modlitwa, spoglądając wstecz na swoje życie. Na bezkresnym oceanie rozbił się statek. Ocalał tylko…

W Polsce księży nigdy nie brakowało. Czy potrafimy docenić ich posługę? Dar Eucharystii, który także im zawdzięczamy? Kiedy św. Jan Maria Vianney przychodził do Ars, mówiono, że jego parafianie różnili się od zwierząt…

Kościół to nie „coś”, tylko „ktoś”. „Człowiekiem Kościoła” jesteś także ty. Kościół ma twarz: twoją i moją. Czasem stykamy się z określeniami: „ludzie Kościoła” czy „twarze Kościoła”, co w domyśle miałoby oznaczać kapłanów,…

Media często dziś przedstawiają Kościół tak, jakby było w nim 11 Judaszy i tylko 1 wierny Apostoł. Tymczasem należy zobaczyć wszystko we właściwej proporcji. Własnego kapłaństwa się lękam… I przed kapłaństwem w proch…

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski u schyłku życia wyznał z wiarą, że gdyby miał jeszcze raz wybierać, poszedłby ponownie drogą kapłańskiego powołania. W katedrze na warszawskiej Pradze „bije” serce błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego. Choć…

Co możemy zrobić, gdy ksiądz odchodzi z kapłaństwa? To pytanie dla niektórych z nas staje się dogłębnie osobiste. Nie ośmieliłbym się dawać zbyt prostych odpowiedzi, bo naraziłbym się na popadnięcie w absurd uproszczeń…

Każdy młody człowiek, zakładając rodzinę, oczekuje, że jego życie będzie piękne i dobre, a jego najbliżsi będą z nim szczęśliwi. Udane życie rodzinne nie oznacza braku problemów. Tych nie da się uniknąć. Każdego…

Gesty rodzą się z miłości? Czy może miłość rodzi się z gestów? A może jedno i drugie? Bez miłości ludzkość nie mogłaby istnieć ani jednego dnia” – napisał 65 lat temu Erich Fromm,…

Syndrom opuszczonego gniazda to szara rzeczywistość wielu rodzin. Jak nie żyć sprawami dzieci, które opuszczają rodzinny dom? Tęsknią i oferują wsparcie, ale nie ingerują w życie swoich dorosłych dzieci. W opustoszałym gnieździe widzą…

Udane relacje małżeńskie nie biorą się znikąd. Wymagają wytrwałej modlitwy, wzajemnego zrozumienia, rozmów i… poczucia humoru, który pozwala nabrać dystansu do siebie. Trudno uwierzyć, że 21 marca minął już rok, od kiedy ks.…

„Miłość niejedno ma imię” – mówi znane porzekadło. A gdyby tak w Hymnie o miłości zamiast słowa „miłość” każdy wstawił swoje imię? I w tym kontekście spojrzał na swoje relacje z Bogiem i…

Człowiek jest z natury słaby, omylny i przede wszystkim grzeszny. Ratunkiem dla niego może być tylko zaufanie wobec Stwórcy i Zbawiciela. Swego czasu włoska prasa donosiła o medycznej pomyłce, która zakończyła się tragedią…

Czasem wydaje się, że człowiek tak upadł, że nie ma szans, aby powstać. Jednak dla Boga nie ma nic niemożliwego, jeśli tylko ludzkie serce Mu zaufa i pozwoli się poprowadzić w stronę prawdy.…

Piękna modlitwa autorstwa ks. Dolindo Ruotolo „Jezu, Ty się tym zajmij!” zdobywa sobie coraz większą popularność. Czego ona nas uczy i kim był jej autor? Te dwa pytania ściśle się ze sobą łączą.…

Rozmowa z Joanną i Bartłomiejem Boralami – małżeństwo z 9-letnim stażem. Mają dwoje dzieci. Właściciele firmy Best Brain. Oboje w formacji Drogi Neokatechumenalnej. Wasze narzeczeństwo było stosunkowo krótkie, ale intensywne. Jak wspominacie tamten…

Żyjemy dziś tak, jakby przemijanie było elementem wirtualnego świata, równoległego z rzeczywistym, którego bieg w każdej chwili można cofnąć przy pomocy przycisku na pilocie, niczym film na płyci DVD. Jedno z wezwań, które…

Chyba każdy ma z nią do czynienia. Budzi różne skojarzenia i w zasadzie trudno ją zdefiniować. Jedni jej pragną, inni ją tracą, a jeszcze inni mówią, że tylko ona im pozostaje. Mowa o…

Światło rozprasza mrok, osłabia strach. W świetle wszystko, co nas otacza, nabiera kształtów i barw, daje się lepiej odczytać i poznać. Światło niesie życie. Światło zostało stworzone przez Boga w pierwszym dniu: „Wtedy…

Pytanie o wartość życia jest także pytaniem o Boga i więzi międzyludzkie, bo bez nich nie jest możliwe myślenie o prawach najsłabszych. Księga Rodzaju ukazuje Boga jako Stwórcę. Na Jego słowo powstaje świat.…

Wiele kobiet pragnie zostać mamą. A co jeśli przyszła mama, będąc w ciąży, usłyszy, że jej dziecko może mieć wady genetyczne lub choroby? Czy nie byłoby lepiej dla niej i dla dziecka, aby…

Rozmowa z ks. prof. dr. hab. Markiem Tatarem prodziekanem WT UKSW, pracownikiem naukowym UKSW, krajowym duszpasterzem powołań i konsultorem KEP, prezesem PSTD. Co to jest świętość? – Kiedy człowiek jest powoływany przez Boga…

Zarówno przyjęcie życia, jak i jego ratowanie, wymaga heroizmu. Wymaga też namysłu, dobrej woli i… serca. U podstaw każdej takiej decyzji leży przekonanie o świętości życia, które jest darem Boga. Telefon Krzysztofa zadzwonił…

Wokół słowa „tolerancja” na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat narosło wiele nieporozumień. Do tego stopnia, że niekiedy obawiamy się zasłużyć na miano „nietolerancyjnych”. Czy słusznie? W ostatnich miesiącach I mogliśmy zaobserwować nasilenie tzw. wojny…

Świat się zmienia i ludzie są zmienni. Na szczęście stałość Boga i niezmienność Jego Stówa są w stanie porządkować życie wszystkich epok. I to niezależnie od mentalności czy rozwoju społeczeństw w różnych, nie…

„Tolerancja” należy do grupy słów, które – podobnie jak „miłość” czy „wolność” – zostały zubożone przez nadużywanie ich lub używanie do określania rzeczywistości zupełnie z nimi niezwiązanych, a czasami wręcz im przeciwnych. W…

Rozmowa z Tomaszem Łukaszewskim mężem Karoliny, artystą grafikiem intermedialnym, twórcą grafik komputerowych, administratorem i właścicielem strony internetowej arttom.org. Tomasz od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Jest Pan artystą intermedialnym. Na czym polega…

Przyzwyczailiśmy się już do księży ubranych „po cywilnemu” i do świeckich stających na ambonach. Czy to oznacza, że powinniśmy dążyć do zacierania różnic między kaptanem a osobą świecką? Od czasu Soboru Watykańskiego II…

„Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte” – nauczał św. Jan Paweł lI. Życie świeckich powinno być bowiem posadowione na sakramentach i modlitwie, a realizowane – w codziennych zmaganiach o świętość własną i…

Historia katolicyzmu w Korei Południowej to swoisty fenomen w skali Kościoła. Tak mówią Koreańczycy – dumni ze swoich chrześcijańskich początków. Koreę zamieszkuje około 50 min ludzi, z czego mniej więcej 10% populacji stanowią…

Kultura chrześcijańska – dla jednych to pojęcie niezwykle pojemne, obejmujące rzeczywistość rozległa i wielowątkowa, rozciągniętą w czasie i przestrzeni, dla innych, kontestujących rolę dziedzictwa Ewangelii w historii, dowodzących, że jego czas przeminął -…

Rozmowa z Abby Johnson, amerykańską działaczką ruchu pro-life, autorką książki Nieplanowane i bohaterką filmu o tym samym tytule. Dobrze zapowiadająca się kariera… Młoda wybijająca się i często nagradzana dyrektor ośrodka aborcyjnego. Niejedna osoba…

W czasie pierwszego objawienia trojgu dzieciom w Fatimie Matka Boża prosiła: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!”. Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca 1917 r., na pytanie dzieci, czego…

16 października 2002 r. św. Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae ogłosił rok 2003 Rokiem Różańca. Zaproponował też dodanie do różańca tajemnic związanych z publiczną działalnością Jezusa. Nazwał je tajemnicami światła.…

Jak mawiają ludzie, Ludwik godziwie przeżył swoje lata. Miał już pewnie dobrze po siedemdziesiątce i choć duch był w nim żywotny, ciało osłabło zupełnie. Czuł w ostatnich czasach, że siły całkowicie go opuszczają.…

Średniowieczna legenda głosi, że św. Dominik, posłany przez papieża, by zwalczyć herezję albigensów, długo pracował bez widocznych skutków. Jego kazania, choć płomienne, nie nawracały heretyków. Trud i podejmowane praktyki ascetyczne wydawały się zupełnie…

„Chleb w więzieniu był jedynym plastycznym materiałem, który nadawał się do wykonania różańca. Mimo permanentnego głodu poświęciłem ten kęs chleba” – wspomina Józef Urbanowicz. Józef Urbanowicz pochodzi z Holszan w powiecie oszmiańskim na…

Szkoła na Kabatach to tylko jedna z wielu placówek edukacyjnych rozsianych po Warszawie. A jednak jest w niej coś niezwykłego… W ubiegłym roku szkolnym około sześćdziesięciorga dzieci zaangażowało się w „promocję modlitwy różańcowej”…

Początki modlitwy różańcowej tradycja mocno łączy z postacią naszego ojca, św. Dominika. W założonym przez niego Zakonie Kaznodziejskim kultywowanie i szerzenie różańca ma swoje bardzo ważne miejsce, ponieważ „różaniec to Credo, które stało…

Rozmowa z o. Stanisławem M. Piętką OFMConv prezesem narodowym Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce Idea rycerskości kojarzy się raczej ze średniowieczem. Jaki był sens odwoływania się do niej w kontekście czci Niepokalanej? Idea…

Lubię kolorowe rzeczy, więc kiedy w przykościelnym sklepiku z dewocjonaliami zobaczyłam pięknie opakowany kolorowy mały różaniec – na dodatek wykonany z drewna, które uwielbiam – nie wahałam się, dokonałam zakupu. Trudno mi kupić…

Cel „Różańca do granic” jest precyzyjny: modlitwa o zbawienie dusz. Jedynie forma zaskakuje. O tym, że odmawianie różańca nie jest łatwe, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale tym razem nie chodzi jedynie o przekraczanie…

Szczególnym środowiskiem przeżywania, wzrostu i dawania świadectwa wiary jest rodzina. To Boży pomysł, by rodzina, jak Kościół, szła i nauczała Ewangelii. W pewnym kościele chrzest przyjmował kilkuletni chłopiec, który na pytanie kapłana: „O…

Wciąż wzrastająca liczba rozwodów, emigracja zarobkowa, nieobecność rodziców przy dzieciach, materializm, kryzysy wiary, porzucenie życia sakramentalnego, alkoholizm, mass media i kultura niszcząca czystość dzieci i młodzieży, problemy z prokreacją – lista zagrożeń czyhających…

Rozmowa z Barbarą i Wojciechem Gałązkami animatorami rekolekcji formacyjnych dla małżeństw. Są małżeństwem z szesnastoletnim stażem. Ona jest lekarzem, on architektem. Mają troje dzieci: córkę Magdę (12 lat) oraz synów Michała (9 lat)…

Rodzicielstwo to szalenie trudna sztuka. Nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Większość rodziców stara się jak najlepiej przygotować małego człowieka do dorosłego życia, ale nawet tym najbardziej doświadczonym nieustannie grożą pomyłki. Warto więc…

Wspólna modlitwa w rodzinie integruje. Dzięki niej można lepiej poznać swoje dziecko – choćby słuchając, jakie ma intencje – ale również samego siebie. Różaniec jest dla każdego – mówi Dorota z parafii Świętych…

Ile razy jestem w kaplicy jasnogórskiej, wydaje mi się, że Matka Boża patrzy tylko na mnie. Uśmiecha się do mnie. Potem rozmawiamy na różne tematy. Z ostawiam u Niej wszystko, czym żyję. Lżej…

Naturalnym odruchem serca jest pragnienie dzielenia się tym, co samemu się otrzymało. Kiedy odnajdziemy skarb, chcemy dzielić się nie tylko radością (por. Łk 15, 6. 9), ale także samym skarbem. Pamiętamy przecież, że…

Niepokalana, pełna łaski, bogata w cnoty, których mi brakuje, cała święta! Jest moją najdroższą Mamą i drogą do Boga. Mamą, którą kocham, do której mam pełne zaufanie, i dlatego oddaję się Jej całkowicie,…

Od 8 września 2016 r. i przez cały rok 2017 przeżywamy jubileusz trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Pragniemy uczcić tę wielką rocznicę! Dziś chcemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami,…

Rozmowa z bp. Michałem Janochą profesorem historii sztuki, wykładowcą UW i UKSW, biskupem pomocniczym warszawskim. Jest Ekscelencja specjalistą w dziedzinie sztuki wschodniego chrześcijaństwa. Czy mógłby Ksiądz Biskup przybliżyć nam ikonę Matki Bożej Częstochowskiej?…

Za chwilę ma ruszyć procesja do czterech ołtarzy. Ksiądz proboszcz pod baldachimem, ze złotą monstrancją. Nagle podchodzi do niego wikary i szepcze: „Proszę księdza proboszcza, w monstrancji nie ma Pana Jezusa”. W odpowiedzi…

Czysta wiara zamiera, a ludzie wierzący oczekują znaków działania Pana Boga w świecie. Gdy ich nie ma, pojawiają się rozterki i wątpliwości, które – gdy nie są wyjaśniane i rozstrzygane – mogą przerodzić…

„Obiecując poprawę, mąż przytulił nas mocno, a ja w tym przytuleniu czułam ramiona samego Boga” – wyznaje Marlena, uczestniczka wieczoru uwielbienia, podkreślając, że odkąd postawili Boga na pierwszym miejscu swojego rodzinnego życia, zyskało…

Deklaracja „nie wierzę” dla wielu ludzi paradoksalnie nie oznacza negacji istnienia Boga. Jest raczej dramatycznym wyznaniem: „Nie potrafię sobie wyobrazić”. To fakt: trudno wyobrazić sobie, że Stwórca świata chciał pomieścić cały swój majestat…

Był czerwiec 1935 r. Dwóch młodych mężczyzn podróżowało przez centrum Paryża. Dziwna to była przyjaźń. André był zagorzałym, wojującym ateistą, na wskroś przesiąkniętym nienawiścią do chrześcijaństwa. Uważał, że Kościół jest „zbieraniną ludzi głupich…

Znana aktorka Danuta Szaflarska, która niedawno odeszła do Pana, w stanie wojennym poznała bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Razem chodzili na procesy aresztowanych. Kiedy, uśmiechając się łagodnie, zaproponował jej wspólną kawę, nie odmówiła, choć…

Wielcy przywódcy Kościoła polskiego często zachęcali do pójścia drogą maryjną. Chcieli iść z Maryją, za Maryją i jak Maryja. Jak realizowali to w swojej codzienności? Kim była dla nich Matka Boża? Najświętszej Matce…

Rozmowa z ks. dr. hab. Krzysztofem Siwkiem biblistą, wykładowcą na UKSW i PWTW oraz w Seminarium Duchownym Archidiecezji Warszawskiej, przewodnikiem po Ziemi Świętej, rektorem kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie. Czym w ujęciu…

Modlitwa zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski trwa na Jasnej Górze od 1999 r., tj. od czasu wypowiedzenia kolejnego aktu zawierzenia przez papieża Jana Pawła II. Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego,…

Chris Pratt to obecnie jeden z bardziej znanych hollywoodzkich aktorów. Jeszcze niedawno mieszkał w samochodzie i pracował jako kelner na hawajskiej wyspie. Pewnego dnia Chris chciał kupić sobie ­piwo, ale nie miał jeszcze…

„Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze”. Tę formułę katechizmową (jedną z głównych prawd wiary) pamiętamy doskonale jeszcze z czasów szkolnych. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w…

Rozmowa z ks. Robertem Wielądkiem misjonarzem miłosierdzia, rekolekcjonistą, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej. Papież Franciszek 20 listopada 2016 r. uroczyście zamknął Drzwi Święte w Watykanie, kończąc obchody Roku Świętego. Jubileusz Miłosierdzia…

Na mapie naszej Ojczyzny można znaleźć wiele sanktuariów. Niektóre są niewielkie, ukryte pomiędzy znaczniejszymi miejscami kultu, inne zaś słyną na całą Europę. Wszystkie jednak są miejscami poświęconymi Panu Bogu, w których szczególnie objawia…

Są słowa, które mają moc skruszyć, uwolnić i ożywić każde serce, nawet to najbardziej oddalone od Serca Bożego: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego… Dla Jego…

Groza grzechu obiektywnie jest przerażająca. Nie zawsze da się naprawić zło, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Sara Fernanda Giromin, znana pod pseudonimem Sara Winter, przez kilka lat będąca ikoną medialną ruchu feministycznego w…

„Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 8-9). Ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia, papież Franciszek prosił nas:…

Rozmowa z Maciejem Bodasińskim współorganizatorem Wielkiej Pokuty, ewangelizatorem, rekolekcjonistą i filmowcem, mężem, ojcem czterech synów. Razem z Lechem Dokowiczem był Pan współorganizatorem Wielkiej Pokuty, która 15 października 2016 r. zgromadziła na Jasnej Górze…

To jest właśnie esencja Dobrej Nowiny, że cuda otrzymują ci, którzy naprawdę uwierzą, że są dziećmi umiłowanymi przez Boga, uwierzą, że Bóg patrzy na nich z taką dobrocią, z taką miłością i czułością,…

Buntujemy się – i słusznie – przeciw śmierci, która wydaje się wszystko zabierać, niszczyć, negować. Już starożytni mawiali, że nie cali umrą. Mieli przeczucie, że ludzkie życie nie kończy się na ziemi. Skąd…

Zastanawiałeś się, co nas czeka po śmierci? Być może snułeś wyobrażenia o tym, jak może wyglądać niebo, do którego zaprasza nas Jezus Chrystus. Czy wiesz, że Pan Bóg pozwolił niektórym osobom zobaczyć część…

Rozmowa z s. Różą Pierzchałą ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dlaczego dusze w czyśćcu cierpią? Ich tęsknota za oglądaniem Boga jest ogromna. Jest to cierpienie osoby, która bardzo kocha, ale nie może…

Niedawno przeżywaliśmy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, podczas którego rozważaliśmy niepojętą tajemnicę miłości Boga do grzesznego człowieka. Padło wiele pięknych słów obrazujących walkę, którą każdego dnia toczy Pan o duszę ludzką. Ludzie z radością powtarzali…

Rozmowa z ks. dr. Bogusławem Jaworowskim MSF misjonarzem Świętej Rodziny, specjalistą od zagrożeń duchowych, kaznodzieją i rekolekcjonistą. Czy szatan naprawdę istnieje? Oczywiście, że istnieje. Objawienie chrześcijańskie pokazuje, że istnieje nie tylko świat materialny,…

Monumentalna wizja Sądu Ostatecznego w Kaplicy Sykstyńskiej miała wywoływać wstrząs i przerażać. Nawet dzisiaj – gdy jesteśmy już znieczuleni przez horrory, krwawe gry komputerowe, filmy dokumentalne z obozów śmierci czy najnowsze relacje na…

W starym roku z pewnością przeżywaliśmy różne chwile. Były radości, sukcesy, ale i choroby, kłopoty rodzinne, małżeńskie, trudności materialne, utrata kogoś bliskiego czy utrata pracy. Może popełniliśmy błędy, które nas drogo kosztowały. Może…

Rozmowa z ks. Sławomirem Kunką ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i wykładowcą teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy” (1 Tes 5,…

Każdy z nas jest tajemnicą. Bóg jest pełen tajemnic. Odsłania je wybranym i dla wybranych. Każde ochrzczone serce jest wybrane, choć nie zawsze zainteresowane zgłębianiem Bożych tajemnic. Tak było ze mną. Przez długi…

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka, których zaspokojenie jest niezbędne do jego prawidłowego rozwoju, jest poczucie bezpieczeństwa. Dotyczy to nie tylko sfery fizycznej życia, ale także sfery ducha. Imię Boga brzmi „Jahwe” – Jestem,…

Trudno pogodzić się z upływem czasu. Boimy się śmierci, starości, bezczynności… Nie uspokaja nas myśl, że trzeba żyć dniem dzisiejszym, że taka jest normalna kolej rzeczy – coś się dla nas kończy, coś…