Pieśń: Matko Najświętsza do Serca Twego…

⚬ Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które narzeka na młodzież. A przecież wiara, obyczaje, wartości przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Może warto, żebyśmy my, dorośli, uderzyli się w piersi i przyznali, jak słabą wiarę przekazaliśmy naszym dzieciom i wnukom, skoro im dzisiaj jej brakuje. To też pole do ewangelizacji młodego pokolenia. Oni w naszym dorosłym życiu mają zobaczyć obecność Boga.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: Ewangelizacyjna:

Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscem przekazywania wiary i dawania świadectwa miłości.

Podstawową wspólnotą w Kościele jest parafia. To tutaj rozpoczyna się i rozwija życie sakramentalne – począwszy od chrztu, poprzez który zostaliśmy włączeni do Kościoła. Tu przeżywamy cały rok liturgiczny, tu gromadzimy się w każdą niedzielę na Eucharystii. Tu, poprzez katechezę czy spotkania formacyjne w grupach parafialnych, dokonuje się przekazanie wiary. Tu możemy liczyć na wsparcie duchowe i materialne, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Módlmy się, aby jak najwięcej parafii tętniło duchem misyjnym i dzięki temu angażowało coraz więcej ludzi do dawania świadectwa wiary i miłości.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

Różaniec: Rozważmy trzecią tajemnicę światła – Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?». Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?». Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?». Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!». Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości” (Mt 19, 16-22).

Samo wypełnianie przykazań nie wystarczy, aby pójść za Chrystusem. Trzeba zostawić swoje przywiązania, skarby… Trzeba zrozumieć, że tylko On może dać prawdziwe szczęście, wolność, radość – i wtedy, nie oglądając się wstecz, iść pod prąd, ale za Chrystusem, który jest „drogą i prawdą, i życiem”.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego … (wymienić) – Wieczny odpoczynek

Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 18-19. Konferencję kończą propozycje zadań na wrzesień).

⚬ Z życia Kościoła:

 • Przebaczamy, ale pamiętamy bolesne daty z historii: 1 i 17 września.Módlmy się o wielki dar Boga dla świata, jakim jest pokój.
 • 8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej. Przyniesione przez rolników ziarno, które wsieją w ziemię, kapłan błogosławi, prosząc Stwórcę, aby wydało plon obfity.
 • 18 września, u początku roku szkolnego, wspominamy św. Stanisława Kostkę – patrona dzieci i młodzieży. Dziś potrzeba wielkiej modlitwy o wiarę dla młodego pokolenia Polaków.

⚬ Z życia parafii:

 • Dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Podtrzymujmy tę piękną tradycję, aby nasze dzieci i wnuki rozpoczęły go z Bożym błogosławieństwem, przystępując do spowiedzi i Komunii świętej.
 • Warto pomyśleć, jak zachęcić innych do czytania naszego miesięcznika formacyjnego „Różaniec”. Może na prezent imieninowy zamówię prenumeratę?
 • Po wakacyjnej przerwie z nowym zapałem podejmijmy comiesięczne spotkania formacyjne i pomyślmy, czy może udałoby się utworzyć nowe koło różańcowe w naszej parafii, wiosce, bloku…

 Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

 • W dniach 6-8 września na Jasnej Górze odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Środa i czwartek to spotkania, wykłady i modlitwa, w której uczestniczą delegacje ruchów i parafii. Na nocne czuwanie z czwartku na piątek i w święto Narodzenia Matki Bożej zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca, aby ukazać całej Polsce, że różaniec jest jedynym ratunkiem dla świata.
 • Niech owocem stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie będzie nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca w naszych parafiach. Tam, gdzie jeszcze go nie ma, prośmy naszych kapłanów, aby pomogli nam je przeżywać.
 • W wielu diecezjach jesienią organizowane są diecezjalne spotkania i pielgrzymki Żywego Różańca. Bierzmy w nich udział, bo stanowią one okazję do wspólnej modlitwy i formacji.
 • Nie wstydźmy się z dumą nosić na piersi odznakę Żywego Różańca. To widoczny znak naszej przynależności do wielkiej rodziny Żywego Różańca w Polsce. W Wydawnictwie Sióstr Loretanek można ją nabyć dla siebie, a nawet całej róży.
 • Zadbajmy, aby w parafii był Ceremoniał Żywego Różańca – to cenna pomoc nie tylko dla księży, ale też dla zelatorek i zelatorów. Warto go mieć i korzystać z niego przy różnych okazjach w ciągu całego roku liturgicznego.

Modlitwa: Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi ułożony przez św. Ludwika Marię Grigniona de Montforta

P. O Maryjo, Dziewico i Matko Boga, rodzina nasza, którą widzisz u Twych stóp, poświęca się dziś uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu.

W. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy się bez reszty, a więc: naszą ojczyznę, nasze serca, nasze ciała, nasze dusze, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Tobie poświęcamy nasze doczesne i duchowe troski, nasze prace i trudy, nasze radości i cierpienia.

P. Maryjo, uświęć nas i błogosław nam!

W. Prosimy Cię, o najukochańsza Matko, nie odmawiaj nam swojej opieki i napełnij nas swoim duchem. Obdarz nas swoim usposobieniem: duchem miłości Boga i posłuszeństwa, aby nasz dom stawał się coraz bardziej domem pokoju; duchem obyczajności i pobożności, abyśmy głęboką czcią otaczali ciało i duszę; duchem modlitwy i umartwienia, byśmy przez częste przyjmowanie sakramentów świętych, a przede wszystkim przez odmawianie świętego różańca zachowali i pomnażali w sobie łaskę Bożą; duchem bezinteresownej miłości bliźniego, abyśmy coraz bardziej stawali się jednym sercem i jedną duszą; duchem wierności obowiązkom i sumienności, aby każdy z nas przez przezwyciężenie wygodnictwa coraz więcej podobał się Tobie i sprawiał Ci radość.

P. O Niepokalane Serce Maryi!

W. Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do nas wszystkich strumień tych łask, które ukształtują naszą rodzinę na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pomóż nam tak żyć, jak przyrzekliśmy; tak kochać, by Ciebie rozradować; tak postępować, jak Ty tego pragniesz! Błogosław naszym postanowieniom i obietnicom. Dodaj nam odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili się do nawrócenia grzeszników, do rozszerzania Twojego i Twojego Boskiego Syna królestwa, do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które niewdzięczni ludzie wyrządzają Twojemu matczynemu Sercu.

P. Prosimy Cię, Maryjo, Matko nasza, Pani i Królowo naszej rodziny:
W. Błogosław nam!
P. Broń nas!
W. Osłaniaj nas!
P. Wpisz nasze imiona do Twego Niepokalanego Serca jako zagwarantowanie Twojej szczególnej opieki.
W. Amen.

Słowo i błogosławieństwo kapłana.
⚬ Pieśń: Hymn Żywego Różańca.
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży różańcowej.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – WRZESIEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.