Browsing: Bliżej ołtarza

Druga część Mszy świętej, liturgia eucharystyczna, z liturgią słowa stanowią całość. Nie można wyróżniać tylko jednej. Rozpoczyna się ofiarowaniem, czyli przygotowaniem darów. Znaczącym momentem liturgii jest zmiana miejsca, wokół którego rozwija się nasza…

„Święta liturgia jest przede wszystkim oddawaniem czci Bożemu majestatowi, zawiera jednak również bogatą treść do pouczania wiernego ludu. W liturgii bowiem Bóg przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię, lud…

Już w kulturze semickiej słowo było nie tylko nośnikiem informacji, lecz także sposobem wyjścia ku drugiej osobie i nawiązania relacji. Wydarzenie spotkania ze Słowem Boga – oto sens pierwszej części Eucharystii: liturgii słowa.…

Przed nami wyjątkowy czas: świętowanie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzone Triduum Sacrum – trzema świętymi dniami: Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą. Sformułowania triduum nie można tłumaczyć po prostu „trzy dni”. Nie chodzi wszakże o…

Msza święta rozpoczyna się wspólnym śpiewem. Zanim sygnaturka da znać, że celebrans wraz z asystą liturgiczną ­wyruszyli z zakrystii, a wierni wstaną – muzyka wprowadza nas w klimat przeżywanego misterium. Repertuar zależy od…

Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących Mszy świętej – jej znaczenia, symboliki słów i gestów, a przede wszystkim sposobów jej przeżywania. Chcielibyśmy, aby wzbogacił on Państwa duchowość eucharystyczną. Wszystko w liturgii jest ważne! Zaczynamy od…