Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy.

Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Człowiek po ciężkiej pracy potrzebuje chwili odpoczynku, aby nabrać sił do nowych obowiązków. Nie wolno nam jednak zapominać, że nie ma wakacji od Pana Boga. Właśnie wtedy, kiedy z rodziną jestem na wymarzonym urlopie, moja obecność na niedzielnej Mszy świętej, codzienna modlitwa staje się pięknym świadectwem dla innych.

Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Czyż ci, którzy oddalili się od Boga, od sakramentów, od wiary, nie są wciąż naszymi braćmi? Oni, tak jak my, przyjęli chrzest i wciąż są dziećmi Boga. Potrzeba naszej modlitwy, potrzeba prawdziwego, autentycznego, żywego świadectwa wiary, aby na nowo odkryli skarb wiary, który utracili, na nowo odkryli Boga żywego i prawdziwego, czekającego z otwartymi ramionami na ich powrót, aby okazać im swoje miłosierdzie.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

Różaniec: Rozważmy czwartą tajemnicę światła – Przemienienie na górze Tabor.

Zelatorka: „Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»” (Mt 17, 1-5).

Góry uczą pokory. Wiedzą to ci, którzy stanęli oko w oko wobec ich majestatu i potęgi. Góra Przemienienia uczy pokory wobec majestatu i potęgi Boga, który posłał swego Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale aby go zbawił.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego … (wymienić) – Wieczny odpoczynek

Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 14. Konferencję kończą propozycje zadań na lipiec).

 Z życia Kościoła:

 • W lipcu odmawiamy Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa.
 • 25 lipca – wspomnienie św. Krzysztofa – to dzień błogosławieństwa pojazdów i modlitwy w intencji kierowców.
 • Czas wakacji to czas odwiedzania miejsc świętych, wczasów, kolonii, obozów – nie ustawajmy w modlitwie o bezpieczeństwo na czas wakacyjnych wyjazdów.

 Z życia parafii:

 • Przypominajmy naszym dzieciom i wnukom o obowiązku niedzielnej Mszy świętej (również w wakacje). W ten sposób stajemy się apostołami Eucharystii.
 • W miarę naszych możliwości pomóżmy kapłanom i katechetom w zorganizowaniu wakacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży.

 Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

 • W dniach 6-8 września na Jasnej Górze odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Zgłoszenia uczestnictwa i szczegółowe informacje: tel. 34 377 74 14, e-mail: kontakt.jrr@gmail.com.
 • Trwa akcja „Żywy Różaniec dla Misji”. Wiele róż i kół Żywego Różańca z całej Polski już przekazało swoje drobne ofiary na ten cel. W tym roku zbieramy pieniądze na dokończenie budowy kościoła św. Antoniego na Sri Lance. Zachęcamy do włączenia się do tej inicjatywy.

 Słowo i błogosławieństwo kapłana.
 Pieśń: Hymn Żywego Różańca. 
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży różańcowej.

 Pieśń: Jest zakątek na tej ziemi.

 Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Od wielu już lat w sierpniu jesteśmy wezwani do ofiarowania abstynencji od alkoholu, aby wyprosić trzeźwość dla młodych, w rodzinach. To piękna okazja do apostolstwa, szczególnie tam, gdzie przy okazjach uroczystości rodzinnych nadużywa się alkoholu, kiedy w sklepach sprzedaje się alkohol dzieciom i młodzieży. Bądźmy apostołami trzeźwości.

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu ­pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Piękno jest jednym z atrybutów Boga – wystarczy popatrzeć na stworzony przez Niego świat. Każdy z nas stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga. Odkrywamy swoje piękno duchowe – duszę nieśmiertelną. Człowiek obdarzony talentem także może tworzyć piękno. Szkoda, że pseudoartyści posługują się skandalem, prowokacją, obrażaniem uczuć religijnych, uznając to za sztukę.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

 Różaniec: Rozważmy czwartą tajemnicę chwalebną – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

 Zelatorka: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją” (Łk 1, 46-50).

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego … (wymienić) – Wieczny odpoczynek

 Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 15. Konferencję kończą propozycje zadań na sierpień).

 Z życia Kościoła:

 • Sierpień to miesiąc pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Tych, którym siły nie pozwolą wędrować, zapraszamy na duchową pielgrzymkę.
 • Jak co roku w sierpniu podejmijmy abstynencję od alkoholu, ofiarując ją za tych, którzy są uzależnieni. Nie wstydźmy się upominać w sklepach tych, którzy sprzedają alkohol dzieciom i młodzieży.
 • Dziękując za przemożną opiekę Maryi, nie ustawajmy w modlitwie za naszą umiłowaną Ojczyznę i za tych, którzy nią kierują. Rocznice wydarzeń historycznych przypadające właśnie w sierpniu niech będą do tego piękną okazją.

 Z życia parafii:

 • 4 sierpnia – we wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów – pamiętamy o kapłanach i modlitwie o ich świętość.
 • Nawet jeśli mieszkamy w mieście, nie zapominajmy o rolnikach, którzy trudzą się przy żniwach – prośmy dobrego Boga o dobrą pogodę i błogosławieństwo w tej ciężkiej pracy.
 • Podtrzymujmy piękne tradycje związane z uroczystościami maryjnymi.
 • 15 sierpnia – w święto Matki Bożej Zielnej – przynieśmy do kościoła naręcza kwiatów i ziół do poświęcenia.

 Słowo i błogosławieństwo kapłana.
 Pieśń: Hymn Żywego Różańca. 
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży różańcowej.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – LIPIEC/SIERPIEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.