(…) Jezus przyszedł objawić królewskość człowieka – przypomni Vaticanum II – i oto stoi wobec ludzkości w koronie z ciernia Oto Królewskość odkupiona! Oto Godność nabyta Krwią Syna Bożego!

TAJEMNICA I
Modlitwa w Ogrójcu

Ogrójec – to miejsce ogromnej samotności Jezusa w obliczu Męki. Nie była to jeszcze męka krwawa, był to tylko jej przedsmak, choć Ewangelista zapisał szczegół o pocie krwawym, który zrosił czoło Jezusowe. Była to męka wewnętrzna, męka duchowa, którą nie sposób porównywać z męką duchową jakiegokolwiek człowieka, choćby i świętego. Musimy pozostawić Jezusa w Jego samotności z krwawym potem na skroniach. Pamiętajmy tylko, że wracając z modlitwy, powiedział: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

TAJEMNICA II
Biczowanie Pana Jezusa

Wymowa tajemnicy biczowania jest szczególnie przejmująca. Uległo jej już wiele serc. Dla wielu biczowanie stało się motywem do zerwania z grzechem, do umartwienia pożądliwości ciała, do uszlachetnienia jego pragnień. W momencie biczowania zaczęła się w pełni krwawa męka Zbawiciela. Jezus powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi Mojej, która za was będzie przelana”. Słowo i Rzeczywistość.

TAJEMNICA III
Cierniem ukoronowanie

Szczególnie wymowna była ta cierniowa korona na głowie Skazańca, którego Piłat „nie mógł” ocalić od wyroku tłumu. Właśnie w tej postawie, cierniem ukoronowanego, ukazał Go i Jego wyniszczenie zebranym? ,,Oto Człowiek”. I Oto stoi Chrystus w prawdzie swojego królestwa. Cała królewskość człowieka, cała jego godność, którą przyszedł wyrazić i odnowić, kryje się w Nim teraz. Jezus przyszedł objawić królewskość człowieka – przypomni Vaticanum II – i oto stoi wobec ludzkości w koronie z ciernia Oto Królewskość odkupiona! Oto Godność nabyta Krwią Syna Bożego!

TAJEMNICA IV
Dźwiganie krzyża

Jezus z Nazaretu dźwigający krzyż ulicami Jerozolimy na miejsce skazania ma w tym stuleciu wielu Cyrenejczyków – to jest ludzi, którzy podobnie jak ów Cyrenejczyk z Ewangelii zostają przymuszeni do dźwigania wielorakich krzyżów. Czy dźwigają je razem z Jezusem? Pan Jezus powiedział: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. I więcej jeszcze: „Kto nie bierze krzyża mego ze Mną, nie jest Mnie godzien.” A mówił to, gdy nikt nie mógł przypuszczać, że ten „Prorok Wielki” kiedyś poniesie własny krzyż, aby na nim umrzeć za Prawdę tego, czego nauczał.

TAJEMNICA V
Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Głębia myśli się urywa. Przeważa milczenie, ażeby mógł mówić sam krzyż. Ukrzyżowany powiedział do Ojca: „Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Powiedział do dobrego łotra „Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju”. Powiedział do Matki i ucznia: „Oto syn Twój” – „Oto Matka twoja”. Powiedział: „Pragnę”. Powiedział. „Eloi, Eloi, lama sabachthani” Powiedział: „Wykonało się”. I wreszcie powiedział za Psalmistą „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych stawach skonał. Rozpamiętywajmy ostatnie stawa Odkupiciela wypowiedziane na krzyżu w czasie konania. Stanowią one szczególne świadectwo Jego życia. Są testamentem.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Marzec 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.