Autor: Jan Paweł II

Już w dzieciństwie Karol Wojtyła po stracie swojej rodzonej matki powierzył się macierzyńskiej opiece Matki Bożej. Odtąd jego pobożność maryjna dojrzewała aż do całkowitego zawierzenia w zawołaniu Totus Tuus, gdy Maryja stała się…

Piękno przyrody i kontemplacja dzieła stworzenia to temat dość często podejmowany przez Jana Pawła II. Wsłuchajmy się w nauczanie Papieża, który ukazuje duchowy sens odpoczynku i podkreśla jego wymiar religijny, (red.) OTWORZYĆ SIĘ…

Czerwiec to miesiąc, w którym w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Gromadzimy się w kościołach i kaplicach, aby dziękować Bogu za Jego nieskończoną miłość do człowieka i uczyć się miłości od…

„Resurrexit tertia die… Trzeciego dnia zmartwychwstał…” Dzisiaj, razem z całym Kościołem, powtarzamy te słowa ze szczególnym wzruszeniem. Powtarzamy je z tą samą wiarą, z jaką – właśnie w tym dniu – były wypowiedziane…

Maryja stara się przybliżyć nas do samych źródeł życia, do łaski sakramentów; w istocie przybliża nas do Jezusa Zmartwychwstałego, który przyszedł, ażeby dać nam życie w obfitości i udział w swoim chwalebnym Zmartwychwstaniu…

„Cierpienie jest takim wymiarem życia, w którym laska odkupienia zaszczepia się w ludzkim sercu głębiej niż kiedykolwiek… Chrystus, który jest Światłością świata, Pasterzem swojej owczarni, a nade wszystko Księciem pasterzy, dał mi tę…

(…) Jezus przyszedł objawić królewskość człowieka – przypomni Vaticanum II – i oto stoi wobec ludzkości w koronie z ciernia Oto Królewskość odkupiona! Oto Godność nabyta Krwią Syna Bożego! TAJEMNICA IModlitwa w Ogrójcu…

W ogłoszonej dziesięć lat temu encyklice „Redemptoris Mater” Ojciec Święty wspomniał o swoistej geografii wiary i pobożności maryjnej. Obejmuje ona wszystkie miejsca szczególnego pielgrzymowania ludu Bożego, który pragnie spotkania z Maryją. W tym…

Epoka, w której żyjemy, nie zdołała w prawdzie rozwiązać wielu bardzo poważnych i pilnych problemów, ale stwarza nowe możliwości polepszenia warunków życia dzieci: wystarczy wspomnieć o wzroście znaczenia współpracy międzynarodowej, o układach dotyczących…