Browsing: Miesięcznik Różaniec 03/1997

Rozpoczynamy okres bezpośredniego przygotowania do największych uroczystości w roku liturgicznym – liturgii Wielkiego Tygodnia. Cały Kościół rozważa tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, oczyszcza się i uświęca, pości i się modli. Chce stać…

Do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się we Wrocławiu, pozostały zaledwie trzy miesiące. W tych dniach przygotowuje się do niego cały Kościół, a może szczególnie polski maryjny naród – gospodarz czekających nas wielkich…

Znamienny jest obraz Maryi przedstawiony przez Ewangelistów. Matka Najświętsza ani razu nie odezwała się do Józefa, do aniołów powiedziała zaledwie dwa słowa, z Synem zaś rozmawia jedynie krótkimi zdaniami, jak np. w Kanie…

„Cierpienie jest takim wymiarem życia, w którym laska odkupienia zaszczepia się w ludzkim sercu głębiej niż kiedykolwiek… Chrystus, który jest Światłością świata, Pasterzem swojej owczarni, a nade wszystko Księciem pasterzy, dał mi tę…

Aby 175-lecie Dzieła Rozkrzewiania Wiary umocniło chrześcijan w zaangażowaniu się w misje. Na przestrzeni dziejów Kościoła wielu wiernych angażowało się w pracę misyjną. Z pism Nowego Testamentu znamy pierwszych chrześcijan oddanych posłudze misyjnej,…

Grecki wyraz „askeo”, od którego pochodzi słowo „asceza”, znaczy „ćwiczyć”, „kształtować”. Wyraża dobrowolne i systematyczne umartwienia podjęte po to, by zdobyć panowanie nad sobą, osiągnąć większą wolność serca i upodobnić się do Jezusa,…

Asceza jest po to, by nie przegapić krzyża. Mnóstwo jest cierpienia na świecie i w naszym życiu. Walczymy z nim, chcemy oszczędzić sobie i innym bólu, ale cały ten nasz wysiłek przypomina beznadziejną…

(…) Jezus przyszedł objawić królewskość człowieka – przypomni Vaticanum II – i oto stoi wobec ludzkości w koronie z ciernia Oto Królewskość odkupiona! Oto Godność nabyta Krwią Syna Bożego! TAJEMNICA IModlitwa w Ogrójcu…

W warunkach życia miejskiego zatarł się w naszej świadomości obraz bijącego źródła Woda płynie w rurach… Ale przez tysiąclecia najważniejszym celem człowieka było znalezienie źródła i czerpanie z niego. Przy zdroju Jakuba, z…

Kiedy Caiavaggio malował Złożenie do grobu, uczynił obraz, zgodnie z duchem nowej pobożności zainspirowanej przez Sobór Trydencki (1545-1563), dziełem budzącym w duszy głębokie przeżycie wewnętrzne, prowadzącym do mistycznej kontemplacji, zawierającym osobiste przesłanie moralne.…

Czytamy Ewangelię Markowąkrótką, bardzo krótkąo kuszeniu Pana Jezusa na pustyni.Trzy słowa: szatan,pokusa,grzechniech będą tematemnaszej dzisiejszej refleksji.Szatanto anioł,duch wolny, inteligentny,ten który powiedział Bogu:Nie!Nie będę Ci służył!Duch. więc wieczny.Inteligentny, wiec formułujący pokusęw sposób piękny, sugestywnyi…

Rozmowa z Siostrą Elektą i Aagatą z Zakonu Sióstr Klarysek Kapucynek. Przechodząc obok klasztoru, odnosi się wrażenie, że za murami jest zupełnie inny świat. s. Elekta: Jest inny i nie jest inny. Tak…

Wszystkich, którzy od marca rozpoczynają czytanie „Różańca”, odsyłam do numerów poprzednich, aby mogli zapoznać się z całością naszych rozważań. Treść wiary, którą wyznajemy,ułożona jest trynitamie,to znaczy: Wierzę w Boga Ojca,w Boga Synai w…

Nauka św. Jana od Krzyża o nocy ciemnej u wielu nawet gorliwych chrześcijan może wzbudzić wątpliwość: jest zbyt trudna, za bardzo wymagająca, zbyt ascetyczna, nie na dzisiejsze czasy… Ale czyż Ewangelia w swojej…

Co się tyczy Męki Pańskiej: powinnaś dążyć do traktowania swego ciała z dyskretną surowością, szukać okazji do poniżania się i do umartwień, wyrzekać się pełnienia swej woli i szukania samozadowolenia, ponieważ to było…

Po raz drugi spotykamy się z rodziną czytającą wieczorami Pismo Święte. Tym razem jesteśmy świadkami szukania odpowiedzi na trudne pytanie: „Jak to jest? Urodziła mnie mama, a stworzył mnie Pan Bóg…” (red.) Rodzice…

Dr Bernard Nathanson ostrzegał: „Problem eutanazji to następny krok w kierunku śliskiej pochylni. Może się to zakończyć tym, że ktoś stanie za twoimi plecami i powie: «Nie jesteś dostatecznie sprawny fizycznie i intelektualnie.…