Przez ćwierć wieku Radio Warszawa przeszło szereg zmian, by być bliżej słuchaczy. Teraz wszyscy razem, twórcy Radia i jego odbiorcy, świętują 25-lecie tego medium.

I jedni, i drudzy są zadowoleni, bo dynamizm Radia Warszawa stał się siłą napędową do działania, do podejmowania chrześcijańskich inicjatyw zarówno przez osoby siedzące przed mikrofonem czy działające poza anteną, jak i te, które Radia słuchają. Pierwszą audycję rozgłośnia nadała w październiku 1991 r., maszt stał przy kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie. To był wielki sukces. Od tamtej pory zmieniło się prawie wszystko. W ciągu 25 lat istnienia z rozgłośni parafialnej Radio Warszawa przekształciło się w stację diecezjalną. W roku 1996 przeniesiono jego siedzibę na ul. Floriańską 3 i zwiększono zasięg radia, dzięki czemu dziś można go słuchać nawet do 100 km poza Warszawą, a także przez internet.

KATOLICKA TOŻSAMOŚĆ

Twórcą i pierwszym dyrektorem Radia Warszawa był ks. kan. Tadeusz Łakomiec, ówczesny proboszcz parafii w Miedzeszynie. W latach 1995-2008 zarządzał radiem ks. Maciej Chibowski. Po nim stanowisko objął w październiku 2008 r. ks. Piotr Bury. Od marca 2009 r. dyrektorem naczelnym stacji jest ks. Grzegorz Walkiewicz, dyrektorem programowym – ks. Mariusz Wedziuk, a dyrektorem administracyjnym – ks. Artur Więsik.

W ciągu ostatnich lat Radio sprecyzowało swój format. Nie wstydzi się katolickiej tożsamości. Jednocześnie jest otwarte na współpracę z tymi, którzy nie występują pod katolickim szyldem. Świadczy o tym choćby współpraca z internetowym Radiem Wnet, które nie jest katolickie, ale opowiada się po stronie wartości chrześcijańskich. Do współpracy udało się też zaprosić wielu innych partnerów, m.in. organizacje pożytku publicznego oraz instytucje, które bezpośrednio służą społeczeństwu, takie jak policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe, szkoły. Udana współpraca z nimi jest dowodem na to, że aby w Polsce można było robić dobre rzeczy, niekoniecznie trzeba dysponować olbrzymimi środkami – wystarczy odrobina dobrej woli i chęci obu stron. W radiu funkcjonuje także wolontariat.

GŁOS DIECEZJI

Hasło Radia: „Dobre słowo na fali” to nie przypadek. Ks. Grzegorz Walkiewicz podkreśla, że instytucja przez swoją ofertę programową pragnie tworzyć wspólnotę ludzi, którzy będą się spotykać, wymieniać poglądy, modlić się i wspierać Radio duchowo i materialnie. Ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, pod którego egidą działa rozgłośnia, nie ma wątpliwości, że ten, kto ma do dyspozycji media, jest silniej obecny w rzeczywistości. I Radio Warszawa jest takim skarbem dla diecezji. Dzięki niemu diecezja ma swój głos, czasami może bardziej donośny niż z ambony. Słuchacze przyznają, że Radio daje im chwile wytchnienia, a dzięki ciepłym, rodzinnym audycjom wnosi w ich życie nadzieję i pokazuje sens życia. „Wychowywać, ale jak?”, „Złością czy miłością” – to tylko niektóre z audycji o wychowaniu dzieci. Zmieniają one na lepsze życie całych rodzin. Radio nie boi się też trudnych zagadnień z zakresu wiary i filozofii, jak program „Wiara i nauka”, emitowany we wtorkowe wieczory, czy audycji interwencyjnych, reagujących na bieżące problemy mieszkańców Warszawy i okolic.

SŁUCHACZE

Jak pokazują najnowsze badania, Radia Warszawa słuchają osoby między 25. a 35. rokiem życia, czynne zawodowo i zaangażowane społecznie, oraz między 45. a 55. rokiem życia. To burzy stereotyp, jakoby rozgłośni katolickich słuchały jedynie osoby starsze, chore, samotne. Słuchacze oczekują od Radia duchowej strawy, czyli Słowa Bożego, w różnej postaci. I ją dostają. Z anteny Radia Warszawa otrzymują jasny wykład nauki Kościoła i odpowiedzi na problemy współczesności. Doświadczają, że „dobre słowo na fali” 106,2 FM rzeczywiście ma moc, która może skutkować nie tylko w życiu doczesnym.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – STYCZEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Sługa Służebnicy Zbiór X

Sługa Służebnicy Zbiór X
bp. Józef Zawitkowski

Polecam lekturę dziesiątego tomu kazań księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, które były wygłoszone po doświadczeniu ciężkiej choroby i cudownym z niej wyjściu. Właśnie dlatego w kazaniach tych widać wyjątkowy żar miłości do Boga i Ojczyzny oraz mocne wołanie do nawrócenia i wiary w życie wieczne. Tak może mówić tylko ktoś, kto doświadczył kruchości życia i widział już niebiosa otwarte. Prośmy Boga w naszych modlitwach o zbawienie dla księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, który odszedł z tego świata 29 października 2020 roku. – ks. Walenty Królak –

Share.