Mariologiczne ABC

Są tacy, którzy krytykują katolicką pobożność i twierdzą, że czynimy z Maryi kogoś równego Bogu, bo modlimy się do Niej i od Niej oczekujemy cudownej pomocy. A przecież wystarczy otworzyć Pismo Święte, by…

Maryja nieraz dawała wyraz swemu upodobaniu do modlitwy różańcowej, wielokrotnie też podkreślała jej znaczenie. Ten, kto wniknie w głąb Serca Matki, łatwo zrozumie, że odpowiedź na pytanie: „dlaczego Różaniec?” jest prosta. Maryja umiłowała…

Słowo „uboga” doskonale wyraża prawdę o Matce Jezusa. Maryja jest najbardziej „u-Boga”, czemu daje wyraz Sobór Watykański II: „Ona to zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od…

Wprawdzie „nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa” (KO 4), to jednak Bóg może udzielać ludziom prywatnych objawień i zawiesić normalne prawa, na mocy…