Wiara na co dzień

Tę prośbę Apostołówkierujecie często do mniepodczas rekolekcji, dni skupień,kiedy mówię do Was o modlitwie.- Niech nas ksiądz nauczy modlić się! Byłbym najszczęśliwszymspośród ludzi,gdybym potrafił modlić się dobrze.Umiem odprawiać nabożeństwa,umiem odmawiać modlitwy,wiele z nich…

Nasze dzieci potrzebują miłości rodziców. Miłość jest konieczna do rozwoju dziecka – pozwala mu bowiem budować pozytywny obraz siebie i uznać siebie za dziecko Boże. Jak pogodzić miłość i stosowanie kar? Czy w…

Jak ratować ludzkość od nienawiści, jak przywrócić światu pokój? Jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Nasze serce pełne miłości i pokoju może gasić pożary wojenne. Przywrócimy światu zdrowie, gdy sami staniemy się ludźmi pokoju, gdy…