Browsing: Wiara na co dzień

Po refleksji o Dziesięciu Przykazaniach Bożych i Pięciu Przykazaniach Kościelnych koniecznie należy zatrzymać naszą uwagę na Ośmiu Błogosławieństwach. Nasza sprawiedliwość ma obfitować. Nie wystarczy nie popełniać zła. Jestem wtedy w punkcie zerowym. Mam…

Kto z Czytelników chce poznać całość naszego myślenia o wierze i modlitwie, niech sięgnie do numerów poprzednich „Różańca”, aż do październikowego z 1996 r. W Wyznaniu Wiary (Składzie Apostolskim) wypowiedziałem zdanie: Wierzę w…

Tę prośbę Apostołówkierujecie często do mniepodczas rekolekcji, dni skupień,kiedy mówię do Was o modlitwie.- Niech nas ksiądz nauczy modlić się! Byłbym najszczęśliwszymspośród ludzi,gdybym potrafił modlić się dobrze.Umiem odprawiać nabożeństwa,umiem odmawiać modlitwy,wiele z nich…

Nasze dzieci potrzebują miłości rodziców. Miłość jest konieczna do rozwoju dziecka – pozwala mu bowiem budować pozytywny obraz siebie i uznać siebie za dziecko Boże. Jak pogodzić miłość i stosowanie kar? Czy w…

Jak ratować ludzkość od nienawiści, jak przywrócić światu pokój? Jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Nasze serce pełne miłości i pokoju może gasić pożary wojenne. Przywrócimy światu zdrowie, gdy sami staniemy się ludźmi pokoju, gdy…