„Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”! Mottem X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca połączonej z II Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym będą słowa i gorące pragnienie Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiana Wiary i Żywego Różańca. Te ważne wydarzenia dla środowisk misyjnych i różańcowych w Polsce odbędą się w dniach 3-4 czerwca 2022 r. na Jasnej Górze.

Będzie to czas wielkiego dziękczynienia w Polsce za beatyfikację Pauliny Jaricot, która odbędzie się 22 maja w Lyonie, oraz za 200 lat istnienia i działalności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary założonego przez nią. Gościem honorowym kongresu i pielgrzymki będzie abp Giampietro Dal Toso, prezydent Papieskich Dzieł Misyjnych.

Ideą Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego jest zjednoczenie wielu wspólnot działających w Polsce, które szerzą modlitwę różańcową, oraz ukazanie ich różnorodności. Chcielibyśmy wskazać współczesnym Polakom i światu różaniec jako modlitwę na dzisiejsze czasy, w której widzimy ocalenie wiary i miłości do Boga w polskich rodzinach, parafiach, sercach dzieci i młodzieży.

Pierwsza część kongresu, czyli sympozjum naukowo-wykładowe, ma charakter zamknięty i będą w niej uczestniczyć maksymalnie 20-osobowe delegacje z każdej diecezji, jak również wszystkie wspólnoty różańcowe zaproszone w osobach swoich przedstawicieli. Jednak na pielgrzymkę, która jest częścią składową kongresu, są zaproszeni wszyscy członkowie wspólnot. Od procesji różańcowej 3 czerwca, która rozpocznie się o godz. 19.30, mogą uczestniczyć już wszyscy bez ograniczeń.

Dwudniowe spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 13.30 pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, delegata KEP ds. Żywego Różańca, w kaplicy MB Częstochowskiej (transmisja w TV Trwam), po której w auli papieskiej zostaną wygłoszone trzy wykłady ukazujące dynamikę oraz misję Kościoła i modlitwy różańcowej. O godz. 19.30 procesją różańcową rozpoczniemy otwartą część kongresu, którą stanowić będzie program X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca. Kongres i Pielgrzymkę zakończy Msza Święta dziękczynna za beatyfikację Pauliny Jaricot i 200-lecie Dzieła Rozkrzewiana Wiary z udziałem abp. Dal Toso, abp. Wacława Depo, bp. Jana Piotrowskiego i innych biskupów z komisji misyjnej EP.

II Ogólnopolski Kongres Różańcowy i X Pielgrzymka Żywego Różańca to będzie wielkie święto Rodziny misyjnej i różańcowej. Będzie to okazja, by ożywić zapał róż różańcowych i podziękować za wielki wkład polskiego Kościoła w ewangelizację i wspieranie dzieła misji, za które modlą się członkowie Żywego Różańca.

Serdecznie zapraszamy! Zgłoszenia na pielgrzymkę i kongres prosimy kierować bezpośrednio do moderatora diecezjalnego swojej diecezji do 20 maja br.

Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich
Kliknij plakat, aby pobrać plik PDF

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Różaniec ratunkiem dla świata
Praca Zbiorowa

W książce m.i.: o różańcu jako modlitwie szczególnej sprawdzonej w czasach próby, o niezwykłej skuteczności modlitwy różańcowej, wielokrotnie poświadczonej w historii, o tym, że modlitwa różańcowa przeniknięta jest światłem Ducha Świętego, i o tym, że Różaniec może uratować świat. Relacje, wykłady, homilie, rozważania różańcowe, modlitwy, świadectwa, do tego liczne nigdzie nie publikowane fotografie.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.