To główne motto, które towarzyszyło czcicielom Matki Bożej, szczególnie miłującym modlitwę różańcową, którzy już po raz piąty spotkali się w dniach 2-3 czerwca 2017 r. na Jasnej Górze na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca. Zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego, refleksja tegorocznego spotkania skierowana została ku misyjności Kościoła i różańca.

Uroczyste świętowania rozpoczęło się modlitwą Apelu jasnogórskiego w piątkowy wieczór, którą poprowadzili członkowie Żywego Różańca z diecezji drohiczyńskiej. „Przychodzimy do Ciebie przynagleni nawoływaniem fatimskiego przesłania, że tylko Twoje Niepokalane Serce jest ratunkiem dla świata. Przychodzimy do Ciebie jako żywa korona sióstr i braci z róż różańcowych. Pragniemy pod Twoim troskliwym spojrzeniem wzrastać i formować się w duchowości Kościoła, który jest Matką i Niewiastą rodzącą do wiary”. Również modlitewne czuwanie oraz oprawę liturgii Mszy świętej o godz. 23.00 przygotowali wierni z Drohiczyna, zaś homilię wygłosił ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

Drugi dzień świętowania otworzył program słowno-muzyczny przygotowany przez Papieskie Dzieła Misyjne. Następnie słowo powitania skierował do zgromadzonych o. Stanisław Przepierski OP, a konferencję formacyjną zatytułowaną „Idźcie i głoście jak Maryja” wygłosił ks. Maciej Będziński.

Uczestnicy pielgrzymki wzięli również udział w krótkich spotkaniach z przedstawicielami Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Redakcji „Różańca”, którą reprezentowała s. Wioletta Ostrowska CSL, sekretarz redakcji. Wierni mieli okazję zapoznać się z dwiema inicjatywami Maryjnymi – planowaną na 7 października Różaniec do granic – to modlitwa Różańcem, która zjednoczy około miliona ludzi wzdłuż granicy Polski (więcej informacji na stronie: www.rozaniecdogranic.pl) oraz Żywą koroną Maryi, o której poinformował zgromadzonych o. Tomasz Tlałka OSPPE.

Kolejnym punktem bogatego programu była wspólna modlitwa różańcowa, poprowadzona przez ks. prał. Gerarda Gromowskiego, moderatora diecezjalnego Żywego Różańca diecezji toruńskiej.

Centralnym wydarzeniem była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Nowaka. „Koła Żywego Różańca mają wymiar ku Bogu, to są wspólnoty na kolanach, ale też ku człowiekowi – mówił w homilii Arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej. – Jesteśmy świadkami ustaw w różnych krajach idących ku działaniom aborcyjnym, in vitro. Dobrze, że się Polska broni, bo ludzie czujący prawdę potrafią protestować”. Hierarcha zaznaczył, że modlitwa może być bronią przeciw genderyzmowi, rewolucji obyczajowej, relatywizmowi, wszelkim atakom na rodzinę i na człowieka.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy obrazek z Matką Bożą Fatimską i modlitwą św. Jana Pawła II „Aktem zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi”.

MONIKA M. ZAJĄC

Kazanie abp. Nowak cz.1

Kazanie abp. Nowak cz.2

Kazanie abp. Nowak cz.3

Konferencja Maciej Będziński

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.