W częstochowskim domu sióstr antoninek odbyła się 20 listopada XXIII Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca.

Na początku obrad był obecny delegat KEP ds. Żywego Różańca (ŻR) abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wygłosił słowo do uczestników konferencji, a po jej zakończeniu przewodniczył Eucharystii. Była ona sprawowana w Kaplicy Cudownego Obrazu w intencji rozwoju dzieła ŻR w Polsce.

Podczas homilii metropolita zaznaczył, że różaniec jest drogą modlitwy o zbawienie świata przez własne serce i wypraszanie zbawienia dla bliźnich. Przestrzegł przed zagrażającym nam złem, wskazując, że drogę wyjścia z tego niebezpieczeństwa odnajdziemy w Modlitwie Pańskiej, którą odmawiamy na co dzień, modląc się na różańcu. Zachęcał, abyśmy, wypowiadając wówczas słowa: „zbaw nas od złego”, prosili, by Bóg uświęcił nas w prawdzie.

NOWOŚCI I PLANY

Warto zauważyć, że na spotkaniu byli obecni nowi księża moderatorzy z archidiecezji poznańskiej, łódzkiej i białostockiej. Zmiana na tym stanowisku dotyczy również diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ks. Mariusz Węcławek SDB po raz ostatni spotkał się z moderatorami, dziękowaliśmy za jego posługę również w zarządzie Stowarzyszenia.

Podczas obrad podkreślano, że przygotowujemy się do 200-lecia ŻR, które będziemy świętować w 2026 r. Już teraz planujemy różnego rodzaju wydarzenia związane z tą rocznicą na szczeblu ogólnokrajowym, diecezjalnym i parafialnym. Poruszano także kwestię organizacji kolejnej ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się 31 maja i 1 czerwca przyszłego roku. Przyświecać nam będą słowa: „Ewangelizacja z różańcem”. Obrady dotyczyły także powołania Krajowego Forum Zelatorów Diecezjalnych – pierwsze spotkanie ze świeckimi przedstawicielami diecezji zaplanowano na 20.04.2024 r. na Jasnej Górze.

ROSNĄCE DZIEŁA

Podczas spotkania moderatorzy dzielili się tym, co dzieje się w diecezjach. Cieszy nas fakt, że w wielu miejscach powstają róże modlących się: rodziców za dzieci i dzieci za rodziców. Uczestnicy spotkania docenili również materiały na nowy rok duszpasterski przygotowane przez Komisję Duszpasterstwa KEP, zwłaszcza zeszyt maryjny w sposób szczególny skierowany do członków ŻR. Pochwalono również Ceremoniał Żywego Różańca, który pomaga kapłanom w posłudze we wspólnotach parafialnych podczas różnych wydarzeń i uroczystości. Słowo do obecnych moderatorów skierowali również ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, dziękując za ofiarność i owocną współpracę, a także s. Emmanuela Stachurska CSL z redakcji miesięcznika „Różaniec”, która zaprezentowała nowe treści miesięcznika.

Podczas konferencji obecnych było 28 moderatorów diecezjalnych z całego kraju. Po Mszy Świętej rozpoczęły się rekolekcje dla księży, prowadził je ks. Robert Żwirek, który przybliżył m.in. duchowość bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Share.

Moderator Żywego Różańca diecezji gliwickiej.