Autor: Krystyna Czuba

Wybory prezydenckie uświadomiły nam wiele skrywanych problemów. Postawiły przed nami wiele pytań. Jedni Polacy za najważniejsze uznali sukces, postęp i hasła pełne obietnic. Inni stwierdzili, że należy trwać przy wierze i tradycji, które…

Przed nami prezydenckie wybory. Każdy z nas może i powinien zdecydować, kogo chce uczynić swoim przedstawicielem w Polsce i na świecie. Kto będzie nas reprezentował? Kto będzie o nas walczył? Nasze wybory zdecydują,…

Problem obrony kobiet jest od wielu miesięcy jednym z głośniejszych tematów w mediach. Zajmuje bardzo wiele miejsca w wypowiedziach Ojca Świętego Jana Pawła n. Spoty o to, kto właściwie broni kobiet, toczą polskie…