Autor: Krystyna Czuba

„Banalizacja płciowości jest jednym z głównych czynników, które stoją u początków pogardy dla rodzącego się życia: tylko prawdziwa miłość umie strzec życia”. – Jan Paweł II – Jako ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Rodziny…

23 kwietnia, w dniu imienin ks. Jerzego Popiełuszki, znowu staniemy przy jego grobie na warszawskim Żoliborzu. Pielgrzymować będziemy do Kapłana – Męczennika, któremu od 8 lutego br., tj. od rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego,…

„Bogarodzica Dziewica Bogiem sławiena Maryja” – tak rozpoczynają się historyczne dzieje Polski. Wraz z krzyżem Chrystusa postawionym na polskiej ziemi przy. chodzi Matka Syna Człowieczego. Staje się odtąd Matką Polaków. „Zapuściłam korzenie w…

Wybory prezydenckie uświadomiły nam wiele skrywanych problemów. Postawiły przed nami wiele pytań. Jedni Polacy za najważniejsze uznali sukces, postęp i hasła pełne obietnic. Inni stwierdzili, że należy trwać przy wierze i tradycji, które…

Przed nami prezydenckie wybory. Każdy z nas może i powinien zdecydować, kogo chce uczynić swoim przedstawicielem w Polsce i na świecie. Kto będzie nas reprezentował? Kto będzie o nas walczył? Nasze wybory zdecydują,…

Problem obrony kobiet jest od wielu miesięcy jednym z głośniejszych tematów w mediach. Zajmuje bardzo wiele miejsca w wypowiedziach Ojca Świętego Jana Pawła n. Spoty o to, kto właściwie broni kobiet, toczą polskie…