Autor: św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

W stałym cyklu „Przewodnicy modlitwy” wracamy do postaci Sługi Maryi św. Ludwika Marii Grignion. Św. Ludwik de Montfort pisał językiem ludowym XVIII wieku, był to jednak również język doświadczenia mistycznego. To zadecydowało, że…