POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Autor: św. Ludwik Maria Grignion de Montfort