Kontynuujemy publikowanie fragmentów książki ks. Daniela Olszewskiego pt.: „Ks. Ignacy Kłopotowski, życie i apostolat”.

W jedenastym roku życia Ignacy Kłopotowski rozpoczął naukę w gimnazjum w gubernialnym mieście Siedlce. W nowym środowisku stawał się świadkiem walki, jaka toczyła się na terenie szkoły w obronie polskości zespolonej ściśle z katolickimi tradycjami. Wartości, które wyniósł z domu rodzinnego, dojrzewały i ulegały weryfikacji. Ignacy pozostawał w szkolnym środowisku w okresie szczególnego nasilenia akcji rusyfikacyjnej, a zarazem rozwiniętego w pełni oporu ze strony polskiego społeczeństwa przeciw programowi rusyfikacji.

Carski program rusyfikacji na terenie Podlasia był ściśle związany z sytuacją wyznaniową. Walka z polskością szła w parze z propagowaniem prawosławia i ograniczaniem wpływów katolicyzmu. Katolicyzm traktowany był jako „Kościół polski”, a narzucanie ludności unickiej prawosławia przez rząd carski było dokonywane w imię ratowania „ruskiej narodowości” przed zalewem „latynizmu i polonizmu”. W takiej sytuacji masowy opór mieszkańców Podlasia przed przyjęciem narzucanego im siłą prawosławia wyrażał na równi przywiązanie do katolicyzmu, jak i do polskich tradycji narodowych.

Polskość i patriotyzm przenikające atmosferę ogniska domowego zderzyły się z programem radykalnej rusyfikacji, której doświadczył w całej ostrości, gdy opuścił dom rodzinny. Katolicyzm związany z polskością był poddawany surowym represjom, narastały one systematycznie po powstaniu styczniowym.

Te uwarunkowania z lat młodości pozwalają zrozumieć późniejsze jego postawy i ideały życiowe, dojrzewające w atmosferze walki i represji. Były one odpowiedzią na politykę caratu, która zmierzała do systematycznego osłabiania katolicyzmu i polskości. We wczesnej młodości ukształtował się w nim ideał Polaka dochowującego wierności Kościołowi katolickiemu. Ks. Kłopotowski będzie opowiadać się za wybranymi wartościami zawsze w sposób jasny i zdecydowany. Obce mu będą wszelkie kompromisy. Ideał walki w obronie katolicyzmu i polskości wyniósł ze środowiska, w którym wzrastał w latach młodości. Tych ideałów, wykrystalizowanych w młodości, będzie bronił do końca swego życia.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

4 kroki na drodze wiary z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim

4 kroki na drodze wiary z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim
s. Klara Teresa Bielecka CSL

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski od dziecka marzył o świętości, wytrwale pracował nad swoją relacją z Bogiem, dzielił się świadectwem swojej wiary z innymi i uczył ich, jak odpowiadać miłością na odwieczna miłość Boga do człowieka. Spróbujmy więc razem z nim podążać drogą wiary, odkrywając jej piękno, a także płynącą z niej radość i moc, jaką daje nam każdego dnia.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.