3 lutego br. odbyto się wręczenie Nadzwyczajnej Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka z okazji 30. rocznicy zakończenia Vaticanum II. Otrzymali je prof. dr hab. Mieczysław Go- gacz, ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, ks. prof. Jerzy Mirewicz TJ, Wydawnictwo Pallottinum i Wydawnictwo Sióstr Loretanek. W uzasadnieniu swego werdyktu jury powołało się na fakt, że w ciągu 30 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II nagrodzone osoby i instytucje swą działalnością na rzecz pogłębienia oraz upowszechniania doktryny i kultury katolickiej przyczyniły się do rozwoju soborowej odnowy Kościoła. Na tę okoliczność przedstawiamy fragmenty wystąpienia s. Andrzei Białej – dyrektorki Wydawnictwa Sióstr Loretanek, wygłoszone 28 listopada ubr. podczas wieczoru promocyjnego wydawnictwa w klubie Włodzimierza Pietrzaka przy ul. Pięknej w Warszawie.

Siostry Loretanki są z woli swego Ojca Założyciela zgromadzeniem _ apostolskim, służącym Kościołowi przez słowo drukowane. Tak było od samego początku, jeszcze za życia Sługi Bożego Księdza Ignacego Kłopotowskiego, tak było również w latach trzydziestych i później w trudnym okresie władzy komunistycznej w Polsce. I nie mogło być inaczej, skoro siostry miały przejąć ducha Założyciela: dziennikarza, pisarza, wydawcy – człowieka, który w jednym życiu potrafił zmieścić tyle zadań.

Ostatni papieże nazywali prasę i wydawnictwa „mocarstwem świata”, a jak ta zwięzła definicja oddaje współczesną sytuację również Polski, tego nie trzeba nikomu tłumaczyć.

Ksiądz Kłopotowski nie chciał oddać berta tego imperium obcym siłom: niekatolikom i nie-Polakom. Myślę, że ta idea do dziś leży u podstaw naszej służby wydawniczą i drukarskiej w Kościele.

Wydawnictwo nasze od początku pozostaje integralnie związane z drukarnią. Ksiądz Ignacy Kłopotowski widział w tym gwarancję niezależności pracy wydawniczej.

Drukarnia nasza odpowiada koncepcji wydawniczej. W czasach, kiedy zła literatura ukazuje się w pięknej szacie graficznej, dobra literatura, będąca nośnikiem piękna i niezbywalnych wartości, nie może być wydawana w formie, która nie przyciąga.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że mentalność współczesnego człowieka jest zdominowana przez obraz — uważamy, że nie wolno nam lekceważyć tego środka apostolatu. Przykładem może być miesięcznik „Różaniec”, wydawany na dobrym papierze i w pięknej kolorowej szacie graficznej. Jego sukces stanowi potwierdzenie, że wybrałyśmy dobrą drogę.

Kolejną cechą przejętą od naszego Założyciela, jest traktowanie naszej pracy wydawniczej jako możliwie najszerszego apostolstwa. Nasze wydawnictwo nie jest więc typowo komercyjne: staramy się wydawać dobrze, ale jednocześnie tanio, aby społeczeństwo mogło zakupić to, co mu proponujemy.

W drukami naszej pracują siostry zakonne, które dużą w ten sposób Bogu i Kościołowi, których każda czynność jest niejako zanurzona w modlitwie. Książka, która opuszcza naszą drukarnię, jest więc przesiąknięta modlitwą nikomu nie znanych sióstr.

Za przykładem Założyciela marzy nam się wydawanie serii niewielkich, popularnych i tanich broszurek, zwłaszcza dla tych, którzy boją się opasłych tomów. Zaczniemy od tematyki maryjnej, różańcowej, ale kto wie, czy nie uda się rozpocząć innych serii (np. społecznej).

Wydawnictwo Sióstr Loretanek podejmując charyzmat swego Założyciela, pragnie odpowiadać na potrzeby Kościoła. Realizacją tego zadania jest publikowanie takich pozycji, jakie w danym czasie służą pogłębianiu i upowszechnianiu wiary.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Luty 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

4 kroki na drodze wiary z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim

4 kroki na drodze wiary z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim
s. Klara Teresa Bielecka CSL

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski od dziecka marzył o świętości, wytrwale pracował nad swoją relacją z Bogiem, dzielił się świadectwem swojej wiary z innymi i uczył ich, jak odpowiadać miłością na odwieczna miłość Boga do człowieka. Spróbujmy więc razem z nim podążać drogą wiary, odkrywając jej piękno, a także płynącą z niej radość i moc, jaką daje nam każdego dnia.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.