Browsing: o. Wawrzyniec M. Waszkiewicz

Milczenie spowija dzieciństwo Jezusa. Aniołowie wyśpiewują Bożą chwałę, pasterze składają hołd, przychodzą mędrcy ze Wschodu. Jednak Pismo Święte nie przekazuje nam żadnego słowa wypowiedzianego w tych momentach przez Maryję. Ona rozważa Boże tajemnice…

Kiedy ludzie starają się kochać Boga, zawsze można dostrzec, że kto wypełnia się Jego miłością, ten zarazem staje się pełny miłości wobec bliźnich. Ten, który w łonie Maryi stał się człowiekiem, przyszedł na…

Posłuszeństwo wobec Boga sprowadza na człowieka łaskę wcielenia Bożego słowa. W życiu, w codzienności, w radości i biedzie Boża wszechmoc delikatnie dotyka serca człowieka oddanego Bogu. W poprzednim numerze „Różańca” pozostawiliśmy nazaretańską Dziewicę…

Skupienie to postawa przyjaciół Boga. Im głębsze życie duchowe, tym większa miłość milczenia. Im kto jest bliżej Boga, tym chętniej słucha. To właśnie czyniła Maryja w każdym dniu swojego życia – i dlatego…

„Z obfitości serca usta mówią” (Mt 12, 34). Niestety często nasze serca obfitują nie w skarby Bożej mądrości i miłości, ale w żółć albo błoto niegodziwości i marności… Uczmy się od Maryi! O…

Od początku czasów ewangelicznych Pan Bóg przekazuje nam przez ręce Maryi drogocenne skarby. Są one piękne i proste, a co najważniejsze dostępne dla każdego. Siostra Łucja powiedziała: „Odkąd Dziewica Maryja nadała wielkie znaczenie…

Piękna modlitwa autorstwa ks. Dolindo Ruotolo „Jezu, Ty się tym zajmij!” zdobywa sobie coraz większą popularność. Czego ona nas uczy i kim był jej autor? Te dwa pytania ściśle się ze sobą łączą.…