Autor: ks. Feliks Folejewski SAC

1. ZwiastowanieBóg przez archanioła Gabriela pyta Maryję: „Czy zgodzisz się, abym wszedł w Twoje życie? Czy zechcesz być Matką Zbawiciela?”. Maryja odpowiada: „TAK”. Do nas również przychodzi Bóg i pyta: „Czy zgodzisz się, abym wszedł w twoje życie, abym był Panem…

1. Chrzest w JordanieGdy Pan Jezus schodzi do wody – otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym. Także podczas naszego chrztu Ojciec bogaty w miłosierdzie do każdego z nas mówi: „Jesteś moim umiłowanym dzieckiem, pójdziesz przez życie, kierując się…

1. Modlitwa w OgrójcuOgrójec to miejsce ogromnej samotności Pana Jezusa. „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich” – modli się Nauczyciel. I skarga skierowana do uczniów: „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”. Kościół wciąż poszukuje tej utraconej godziny.…

1. ZmartwychwstanieOto jest dzień zwycięskiej Miłości. Jezus pomimo zamkniętych drzwi wchodzi i mówi przerażonym uczniom: „Pokój wam”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Opadł strach. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Oto jest dzień, który dał nam Pan.…

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby…

W czasie wakacji wciąż wędrujemy, przemierzamy różne drogi, mijamy wsie i miasta, wszędzie wypatrujemy znaków. Dla człowieka wierzącego takimi znakami są Boże przykazania – Dekalog. Jest to prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych…

W czerwcu ludzie wierzący w sposób szczególny wpatrują się w Serce Jezusa, rozważają Jego miłość. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zachęca Jezus – zwłaszcza utrudzeni, słabi, obciążeni niedowierzaniem wobec tak wielkiej miłości. Przyjdźcie,…

Najpiękniejsza Nowina, która została przyniesiona światu, brzmi: „Bóg tak umiłował świat że Syna swego Jednorodzonego dal, ażeby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne”. Bóg, którego imienia nie można było nawet wymawiać, stał…

Rozpoczyna się Wielki Post – czas nawrócenia i pokuty. Czas ten dany jest nam przez Kościół po to, aby każdy uświadomił sobie własną grzeszność i otworzył ( swoje serce na łaskę mającą moc…

Doświadczenie jest nie tylko początkiem poznania, ale jest poniekąd jego pełnią i szczytem, zasadą najdoskonalszego sprawdzenia prawdziwości tego wszystkiego, co nam powiedziano, o czym słyszeliśmy i czego dowiedzieliśmy się z różnych źródeł. Pielgrzymując…

Gdy Chrystus dostrzegł zmęczenie na twarzach uczniów, powiedział im: Pójdżci osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco”. Św. Marek Ewangelista uzasadnia potrzebę odpoczynku: „Bo tak wielu przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek…

Śpiewem Litanii Loretańskiej, pieśnią Chwalcie łąki umajone zakończyliśmy maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej i Matce naszej. Czerwiec rozpoczynamy również litanią; wołamy: „Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają”. Jakże dokładnie sprawdza się…

Pożegnaliśmy stary rok ze wzruszeniem. modlitwą, wdzięcznością, ale i żalem, że nie wszystko było dobrze, że zabrakło mm czasu na to, co najważniejsze, o czym w sposób przejmujący pisał św. Augustyn w „Wyznaniach”:…