Autor: ks. Feliks Folejewski SAC

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby…

Najpiękniejsza Nowina, która została przyniesiona światu, brzmi: „Bóg tak umiłował świat że Syna swego Jednorodzonego dal, ażeby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne”. Bóg, którego imienia nie można było nawet wymawiać, stał…

Rozpoczyna się Wielki Post – czas nawrócenia i pokuty. Czas ten dany jest nam przez Kościół po to, aby każdy uświadomił sobie własną grzeszność i otworzył ( swoje serce na łaskę mającą moc…

Doświadczenie jest nie tylko początkiem poznania, ale jest poniekąd jego pełnią i szczytem, zasadą najdoskonalszego sprawdzenia prawdziwości tego wszystkiego, co nam powiedziano, o czym słyszeliśmy i czego dowiedzieliśmy się z różnych źródeł. Pielgrzymując…

Gdy Chrystus dostrzegł zmęczenie na twarzach uczniów, powiedział im: Pójdżci osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco”. Św. Marek Ewangelista uzasadnia potrzebę odpoczynku: „Bo tak wielu przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek…

Śpiewem Litanii Loretańskiej, pieśnią Chwalcie łąki umajone zakończyliśmy maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej i Matce naszej. Czerwiec rozpoczynamy również litanią; wołamy: „Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają”. Jakże dokładnie sprawdza się…

Pożegnaliśmy stary rok ze wzruszeniem. modlitwą, wdzięcznością, ale i żalem, że nie wszystko było dobrze, że zabrakło mm czasu na to, co najważniejsze, o czym w sposób przejmujący pisał św. Augustyn w „Wyznaniach”:…