Paulin o. Bronisław Matyszczyk, chcąc zadośćuczynić tradycji istniejącego na Jasnej Górze od roku 1610 Arcybractwa Różańcowego i żądaniom Małki Bożej w Lourdes, rozpoczął w 1968 r. zorganizowane apostolstwo modlitwy różańcowej na całym świecie, pod nazwą „Jasnogórska Rodzina Różańcowa”. Apostolstwo zostało zatwierdzone przez władze kościelne i zakonne wraz z jego statutem i całym programem działalności.

Przynależący do apostolatu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej zobowiązują się do modlitwy w intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, ludu Bożego i pokoju na świecie. Zobowiązują się również troszczyć o zbawienie każdego człowieka, o odnowę życia religijno-społecznego. Nie zapominają też o pomocy wszystkim chorym, cierpiącym niedostatek i nieszczęśliwym.

Obecnie na całym świecie przynależy do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej -jak podaje o. Bronisław Matyszczyk – około 6 min osób. Jej modlitwa obejmuje Europę, obie Ameryki i wciąż się rozszerza.

Umocnieniu formacji adiutorów i adiutorek Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej służą coroczne październikowe spotkania pielgrzymkowe poprzedzone rekolekcjami na Jasnej Górze. Tegoroczne spotkanie odbywało się we wrześniu w perspektywie nawiedzenia Częstochowy przez figurę Matki Bożej Fatimskiej.

O bieżącej działalności Apostolatu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej możemy dowiedzieć się z miesięcznika prowadzonego przez oo. Paulinów „Jasna Góra”.

„Chociaż nasza rodzina różańcowa jest wielka, to jednak w skali całego świata stanowi jedynie maleńką cząstkę. Jest taką «małą trzódką», która ma świadomość odpowiedzialności za misję Kościoła w naszym pokoleniu i wspierają wytrwale modlitwą. Nazywamy ten nasz wkład cichym apostolstwem. Ale modlitwa różańcowa pomaga nam zarazem głębiej wniknąć w ducha Ewangelii i lepiej zrozumieć tę prawdę, że nie jest ona obietnicą łatwych sukcesów. Rozważanie kolejnych tajemnic różańcowych pomaga przyjąć tę Ewangelię, choć nie obiecuje ona łatwego żyda, choć stawia wymagania” – czytamy w jednym z numerów wspomnianego miesięcznika.

Wszyscy, którzy są zainteresowani apostolatem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, mogą uzyskać z nią kontakt pisząc na adres: Jasnogórska Rodzina Różańcowa ul. A. Kordeckiego 2 42-225 Częstochowa

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec – Grudzień 1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Apelowe „Głosów Zbieranie” 2021

Apelowe „Głosów Zbieranie” 2021
abp Wacław Depo

Mając świadomość, że Kościół Częstochowski ma szczególną misję, z racji obecności cudownej Ikony Bogarodzicy, oraz to, że Częstochowa jest słusznie nazywana „duchową stolicą Polski”, proszę przyjąć te słowa Apelowych „Głosów Zbierania”, również jako hołd wdzięczności za życie i posługę śp. Ks. Abpa Stanisława Nowaka. – fragm. Słowa Wstępnego –

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.