Autor: o. Konrad Hejmo OP

6 września br. Ojciec Święty udał się w swą kolejną podróż apostolską. Celem jego pielgrzymki były Węgry – kraj, z którym łączą nas bliskie więzy. Pragnę gorąco podziękować Opatrzności Bożej – mówił Ojciec…

Propaganda wrogów Kościoła ukuta przekonanie, że Polska – zawsze wierna papieżowi – nie otrzymała z Watykanu żadnego wsparcia w trudnych chwilach. Propaganda laicka przemilcza nawet wkład Jana Pawła II w przypominanie światu o…

W maju 1956 r. kard. Stefan Wyszyński pisał podczas swojego uwięzienia: „Nazwano mnie prymasem maryjnym. Gorąco pragnę życiem swoim usprawiedliwić tę nazwę. Mogę to czynić w doskonały sposób tylko wtedy, gdy upodobnię się…

Jeszcze raz potwierdziło się porzekadło: „uderz w stół, a nożyce się odezwą”… Odezwały się nie tylko nożyce, ale mnóstwo małych nożyczek, gdy Ojciec Święty powiedział prawdę o sytuacji w Polsce w przemówieniu skierowanym…

W roku 1995 odwiedziło Rzym i spotkało się z Ojcem Świętym podczas 44 audiencji generalnych ponad pół miliona osób. Na audiencje specjalne przybyto około dwieście tysięcy osób, a w ceremoniach liturgicznych i w…

W dniach 5-12 lutego br. Jan Paweł II odwiedził trzy kraje Ameryki Środkowej: Gwatemalę, Nikaraguę i Salwador oraz Wenezuelę w Ameryce Południowej. Była to jego 14. podróż apostolska do tego regionu, a 69.…

„Czyż można bowiem głosić Ewangelię pojednania, nie dążąc zarazem czynnie do pojednania chrześcijan? To prawda, że Kościół przynaglany przez Ducha Świętego i mocny obietnicą, iż nic nie zdoła go zwyciężyć, głosił i nadal…

Poprzez wieki, poprzez historię naszego Narodu, Maryja – Matka Syna Bożego była nierozdzielnym jej elementem. Obrała sobie tron królowania na Jasnej Górze i sprawiła, że Polacy zawsze, a zwłaszcza w czasach największych zniewoleń…

Pamiętamy, jak podczas pobytu w Nowym Targu, 8 czerwca 1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wspomniał o kulcie Matki Bożej Ludźmierskiej, Królowej Tatr na Rusinowej Polanie. Początki tych objawień były dość prozaiczne.…

Wrześniowe spotkanie młodych w Loreto było przypomnieniem naszych cywilizacyjnych korzeni. Europa nie może istnieć bez Chrystusa Młodzi podczas dwóch pamiętnych dni przypomnieli tę prawdę wszystkim możnym tego świata Nie sposób przecenić znaczenia faktu,…

16 BM przypada 17 rocznica obecności Jana Pawia II na stolicy Piotrowej. Cofnijmy się więc jeszcze pamięcią do tak pamiętnej majowej wizyty ojca świętego w Skoczowie. Tym wspomnieniem otwieramy na naszych łamach stałą…