3 XII ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO (1506-1522)

Jeden z pierwszych uczniów św. Ignacego Loyoli, wielki misjonarz Indii i Japonii. Nie przedsięwziął żadnego dzieła nie polecając go uprzednio Bogu przez Maryję. To, że był nazywany Jej sługą, uważał za powód do chwały. Nosił różaniec wokół szyi tak, aby wszyscy mogli go widzieć. Wiele z cudów dokonało się za sprawą jego różańca. Gdy pewien kupiec z Meliapore w Indiach, który miał właśnie wyruszyć do Malakki, poprosił go o jakiś dar, Franciszek wręczył mu różaniec, mówiąc: „Przyda się to panu, o ile zawierzy pan Maryi.” Postać św. Franciszka jest dla nas zachętą do bezgranicznego zawierzenia Maryi i czynnego apostolstwa różańcowego. Pomyślmy: Czy, na wzór tego świętego, choć raz podarowaliśmy komuś różaniec?

7 XII ŚW. AMBROŻEGO

Jeden z największych świętych IV wieku. W 374 r. wierni Mediolanu – widząc jego prawość i świętość – wybrali go na swego biskupa Jego kazania były powodem nawrócenia św. Augustyna. W swych pismach wiele miejsca poświęcił obronie dziewictwa Matki Bożej. Dobrze, że wspominamy go w przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia, on bowiem pisał o Niej: „Nieskalana Dziewica, przez łaskę wolna od wszelkiej skazy grzechu”. Ambroży jako pierwszy postawił Maryję jako wzór chrześcijańskiego życia – „Jej życie jest wzorem dla wszystkich”.

8 XII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

W tym dniu w 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Chrystusa. Zacytujmy najważniejsze zdanie tej prawdy wiary: „Najśw. Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy”.

Wielkie jest bogactwo tego święta. Dogmat ten przypomina współczesnemu światu o tym, jak potwornym grzechem jest aborcja, która zawsze zabija człowieka, skoro Bóg „w pierwszej chwili poczęcia” obdarzył Maryję łaską. Łaskę zaś może otrzymać tylko osoba, żywy człowiek! Druga myśl na dzisiejszą uroczystość: Tak jak Bóg, przygotowując Maryję do Jej misji, wyposażył Ją we wszystkie niezbędne łaski, tak i nam nie odmawia tego, czego potrzebujemy dla wypełnienia Jego woli. „Wystarczy ci mojej łaski” J zapewniał św. Pawła. I wreszcie – Ta Jaśniejąca blaskiem najdoskonalszej świętości i niedotknięta nawet pierworodną zmazą grzechową, odniosła – jak czytamy w bulli papieskiej – największy triumf nad starodawnym wężem”. Ona też, w świecie pogrążonym w grzechu, jest naszą nadzieją na zwycięstwo. W Fatimie zapowiedziała: „W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

10 XII MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

Cudowna figura Matki Bożej Loretańskiej o ciemnym obliczu, wykonana z cedrowego drewna jest chyba naj- szczuplejszym wizerunkiem Madonny, jakie są nam znane. Jest to rzeźba niezwykłej urody wykonana przez nieznanego twórcę w XI lub XH wieku. Delikatność postaci Maryi i Dzieciątka ukrywa bogata zasłona zwana dalmatyką. Zaś ciemne oblicze Maryi mą według zamysłu rzeźbiarza wskazywać na fakt, iż wnętrze Świętego Domku w którym umieszczona jest figurą przez stulecia oświetlane lampami oliwnymi pozostawiły ciemny osad. Figurę Matki Bożej, od miejsca umieszczenia we włoskiej miejscowości Loreto, nazwano Loretańską. Jej kult w Europie był bardzo powszechny. Domkiem loretańskim opiekowali się papieże. W Polsce kult Matki Bożej Loretańskiej szerzył się szczególnie w XVII i XVIII w., zwłaszcza wśród szlachty i na dworze królewskim.

12 XII MATKI BOŻEJ Z GUADELUPE

W grudniu 1531 r. Matka Boża ukazała się świeżo ochrzczonemu indianinowi, bł. Juanowi Diego. Maryja nazywa Juana zdrobniałym , Juanito” i mówi: „Juanie, najmniejszy i najdroższy z moich dzieci! Drogi synku, kocham cię.” W objawieniach Maryja przekazuje nam prawdę o sobie:, Jestem Maryją zawsze Dziewica, Matka prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy. Jest Wszechmocny. Jest Panem nieba i ziemi”.

Maryja wskazuje na Boga, ale mówi też o sobie, o swojej miłości do ludzi: „Okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy proszą Mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę”. Tak, by staną: blisko Maryi, trzeba upodobnić się do Niej i stać się najmniejszym i najpokorniejszym – jak Juan Diego. A wtedy Ona nie odmówi nam niczego.

14 XII ŚW. JANA OD KRZYŻA – DOKTORA KOŚCIOŁA (1542-1591)

Bożych gorliwców po tym można poznać, że zawsze brzmi im w uszach Jezusowe pytanie: „Czy kochasz Mnie więcej?” Bo człowiek zawsze może być lepszym człowiekiem, a karmelita zawsze może być lepszym karmelitą. Jan od Krzyża całe swoje życie poświęcił reformie samego siebie i reformie zakonu karmelitańskiego. Jest zwany doktorem mistycznym, gdyż jego pisma są nieocenionym przewodnikiem dla wszystkich Bożych gorliwców, którzy pragną być bliżej Boga. „By wejść do tych bogactw mądrości – pisze – trzeba iść przez ciemną bramę, to jest przez Krzyż. Niewielu pragnie przez nią wchodzić, natomiast wielu pragnie rozkoszy, do których się przez nią wchodzi”. To św. Jan od Krzyża wypowiedział słynne: „O zmierzchu naszego życia Bóg będzie sądzić nas z tego, jak kochaliśmy”.

27 XII ŚW. JANA APOSTOŁA

Najmłodszy z Apostołów i jedyny, który wytrwał pod krzyżem. To jemu zlecił Jezus Chrystus opiekę nad swoją Matką, mówiąc: „Oto Matka twoja”. Jan Paweł II uczy, że Jan reprezentował pod krzyżem każdego z nas. My, na wzór św. Jana, mamy „wziąć Maryję do siebie” i z Nią żyć na co dzień, z Nią dzielić wszystkie swoje tajemnice radosne, i bolesne – aż wraz z Nią staniemy się uczestnikami tajemnic chwalebnych.

28 XII ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

Męczennikiem można zostać w każdym wieku, nawet mając mniej niż dwa lata. Nie wiek odgrywa tu rolę, lecz to, że umiera się za Jezusa Chrystusa. „O jakże to wielki dar łaski! Jakież zasługi tych dzieci zgotowały im tak wielkie zwycięstwo? Jeszcze nie potrafią mówić, a już wyznają Chrystusa Ich słabe ciałka nie są jeszcze zdolne do walki, a już zdobywają palmę męczeństwa” głoszą słowa jednego z pisarzy Kościoła. Święci widzą w oddaniu życia za Jezusa wielki dar łaski. Czy jesteśmy tak święci?

31 XII ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Na świecie była tylko jedna taka rodzina, w której nawet najbardziej prozaiczne zajęcia były robione przez Maryję dla Jezusa. Ale w każdej rodzinie możemy starać się naśladować nazaretański dom i wszystko robić „przez Maryję dla Jezusa”. Wtedy rodzina nasza będzie święta.

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec – Grudzień 1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Krew i Woda Dar Miłości Miłosiernej

Krew i Woda Dar Miłości Miłosiernej
Paweł Warchoł OFMConv

Książka wprowadza nas w tajemnicę Serca Jezusa. Z niego bowiem wypływa zbawienna krew i woda. Bez nich nie ma życia. Kto chce z tych zdrojów skorzystać, uświadamia sobie ich wartość oraz odkrywa prawdę, która zainspiruje go do pogłębiania wiedzy i życia duchowego. Tak postępowali wspomniani w książce święci, przewodnicy wiary, gdyż w Sercu Chrystusa odkryli prawdziwe szczęście.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.