Autor: ks. Wojciech Bartkowicz

Nie bez powodu, jak powiada Katechizm, wyznanie wiary w obcowanie świętych następuje natychmiast po wyznaniu tajemnicy Kościoła. Mówię, iż wierzę w Kościół, i od razu tłumaczę, czym ten Kościół jest. Od naszej, ludzkiej…

Jeśli modlitwa, jak to określa Katechizm, ma być spotkaniem dwóch pragnień: pragnienia Boga i pragnienia człowieka, to słowa te szczególnie pasują do modlitwy różańcowej. Jest to modlitwa serca odpowiadającego tęsknotą na tęsknotę serca…

O człowieku, który opuszczając własną ojczyznę wyjeżdżał na Zachód, uciekając spod „opieki” systemu kłamstwa mówiliśmy kiedyś „wybrał wolność”. Czy to nie dziwne słowa? Jak można „wybrać wolność”, skoro sam akt wyboru jest znakiem…

„Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie poznali Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy… Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się…

Źródło i szczyt – te dwa słowa na określenie Eucharystii Katechizm zaczerpnął z nauczania ostatniego Soboru. Radzę je dobrze zapamiętać, gdyż świetnie streszczają dwa tysiące lat rozmyślań Kościoła nad niezwykłym darem Jezusa -…

Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo”, oznaczającego „pokornie prosić, błagać”. Chyba to jakieś prawo miłości, że kochanej osobie nadaje się wiele imion. Miłość nigdy się nie nuży w wymyślaniu wciąż nowych słów,…

Kardynał Angelo Roncalli, patriarcha Wenecji, późniejszy Ojciec Święty Jan XXIII, kiedy napotykał na swojej drodze wielki, trudny do rozstrzygnięcia problem, pocieszał się zawsze mówiąc: .Zapytam papieża”. I ponoć na początku swego pontyfikatu, zastanawiając…

Zmartwychwstanie Pana Jezusa to bez wątpienia najważniejszy fakt w dziejach świata. Właśnie fakt, a nie jakaś legenda czy pobożne życzenie ludzi wierzących. Jak każdy fakt historyczny ma swój czas, miejsce, wiarygodnych świadków. Dlaczego…

To „oni” mają się nawrócić… Tak myślimy najczęściej. Czy widział kto człowieka modlącego się o własne nawrócenie? Nieporozumieniem – niestety bardzo rozpowszechnionym -jest mniemanie, iż nawrócenie to sprawa tych „innych”. Co do mnie,…

Polski złoty stracił w zeszłym roku piątą część swojej wartości. Ta inflacja nie dotyczy jedynie pieniędzy. Nie przypuszczam, by Gutenberg puszczając w ruch pierwszą maszynę drukarską zdawał sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji tego…

Najkrótszą chyba definicją chrztu jest wyrażenie, którego św. Paweł użył w Liście do Tytusa: „obmycie odradzające w Duchu Świętym”. Chrzest to zatem najpierw obmycie. „Umyć się” – to wielkie marzenie tych, którzy wracają…

„Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa Ona jest po to, aby do Niego prowadzić” – powiedział kiedyś Ksiądz Prymas Wyszyński. Ale też dodawał, że w życiu duchowym istnieją dwie drogi: przez…

„Nie chciałam już żyć – tak bardzo chciałam już do nieba Przestałam nawet jeść, ale to też nie pomogło – Pan Bóg nie chciał dać mi umrzeć. Wtedy powiedziałam: trudno, w takim razie…

Czy próbowaliście kiedyś przeżyć choćby jeden dzień w obecności aniołów? To naprawdę wielkie przeżycie – stale zdawać sobie sprawę z tego, że tuż obok jest ktoś mi życzliwy, ktoś posłany do mnie, aby…