1 XI UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Kościół wspomina dziś świętego patrona każdego z nas, jest więc to dzień, w którym każdy z nas po raz drugi w roku obchodzi imieniny. Możemy dziś śmiało prosić naszych świętych niebieski upominek: o potrzebną łaskę dla siebie czy bliźnich. Wspomnijmy dziś naszych patronów. Może sięgnijmy po ich życiorysy, może odmówmy jakąś modlitwę do naszych świętych?

4 XI ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA

„Chcesz, abym cię pouczył, w jaki sposób możesz skutecznie postępować w cnocie?.. . Pilnuj ognia, aby nie zagasł i nie utracił swego ciepła. Oznacza to: uciekaj, jak dalece możesz, przed rozproszeniami, trwaj w skupieniu przed Bogiem, unikaj próżnych rozmów”.

11 XI ŚW. MARCINA Z TOURS

W mroźny zimowy dzień św. Marcin wyciągnął miecz, przeciął płaszcz na dwie części i połowę oddał biedakowi Tej samej nocy miał sen: ujrzał Chrystusa, który owinięty w połowę jego płaszcza rozmawiał z otaczającymi Go aniołami i mówił: „Marcin okrył mnie swoim płaszczem”.

Każdy z nas może przyodziać Chrystusa, nakarmić Go i pocieszyć. Przecież On sam powiedział: „Cokolwiek uczynicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

13 XI WSPOMNIENIE PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH

Dwaj z nich byli Włochami, trzej pozostali – „z kraju i mowy słowiańskiej”. Byli pustelnikami z czasów Bolesława Chrobrego, kamedułami, którzy zbudowali sobie pustelnię w pobliżu Międzyrzecza Ich zadaniem było postem, modlitwą i posługą kapłańską umacniać chrześcijaństwo w niedawno ochrzczonej Polsce. W 1003 r. pijana gromada pogan zamordowała zakonników i zrabowała ich ubogi erem. Kiedy papież usłyszał o śmierci mnichów, bez wahania policzył ich w poczet męczenników. Czy dziwi nas, że bogobojne dusze pragną otrzymać łaskę męczeństwa? Ona gwarantuje świętość!

15 XI ŚW. ALBERTA WIELKIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Mądry jest ten, kto uznaje zasługi swoich nauczycieli i poprzedników. Św. Albert nie krył swego podziwu dla poprzedzających go myślicieli, z upodobaniem też odwoływał się do pism Starego i Nowego Testamentu. Mógł stać się wielkim, bo szanował zdobytą przez ludzkość wiedzę.

Wieki średnie charakteryzowało duże uznanie dla autorytetów, co pozwoliło wznieść sztukę i naukę na niebywały poziom. Ludzie czynili to nie dla własnej chwały, ale dla chwały Bożej. Tylko nieliczni z konieczności nie pozostali anonimowi, nad czym do końca życia ubolewali. Jak inna jest nasza epoka gwiazd i pogardy dla tego, co budowały pokolenia.

16 XI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ

Dziś czcimy Maryję jako Matkę Miłosierdzia Św. Bernard śpiewał o Niej: „Nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi… Dzięki Tobie zaludnia się niebo i opróżnia otchłań”. Doświadczyć miłosierdzia to otrzymać coś bez swojej zasługi. Stajemy z pustymi rękami i wołamy za świętym opatem: „Do tego niezmierzonego miłosierdzia uciekamy się w naszej nędzy”.

18 XI BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

Wielu współczesnych nie rozumie tej błogosławionej, nie jest bowiem w stanie przyjąć hierarchii wartości, jaką kierowała się w swym życiu Karolina Kózkówna. Ta szesnastoletnia męczennica od dzieciństwa nie rozstawała się z różańcem i była gorliwą apostołką tej modlitwy wśród rodzeństwa i okolicznych dzieci. Gorąco czciła Niepokalaną i naśladowała Jej cnoty, szczególnie wrażliwość na ludzką biedę. Broniąc dziewictwa, została w 1914 r. zamordowana przez rosyjskiego żołnierza. Dzisiejsza błogosławiona, która wolała śmierć niż grzech, „mówi o godności kobiety, o godności osoby ludzkiej. O godności ciała, które… nosi w sobie zapis nieśmiertelności” (Jan Paweł II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej).

20 XI ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

Życiorys św. Rafała (1835-1907) jest lekcją odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci, to bowiem dzięki modlitwie i opiece ojca i matki Rafała Polska może dziś cieszyć się nowym świętym (Jan Paweł II kanonizował go 22 czerwca 1982 r.). Choć urodził się w rodzinie religijnej i wzrastał w cieniu Ostrej Bramy, w czasach studenckich przeszedł poważny kryzys wiary. Dopiero tuż przed wybuchem powstania styczniowego powrócił na łono Kościoła Sprawiły to modlitwy matki i rodzeństwa Po przegranym powstaniu władze carskie skazały go na śmierć. Wyrok ten został zamieniony na dziesięć lat katorgi. Tak rozpoczął się jego wspaniały rozwój duchowy, który zaprowadził go na wyżyny świętości.

Pytanie, kim byłby św. Rafał bez modlitw i wsparcia rodziców, pozostaje otwarte. Może utalentowanym inżynierem, może zasłużonym wojskowym? Ale… czy świętym?

21 XI OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kościół nie czyta dziś apokryfów mówiących o oddaniu trzyletniej Maryi na wychowanie do świątyni. Raczej wspomina ofiarę, którą w zaraniu świadomego życia Matka Najświętsza złożyła w swoim sercu Bogu. Wzywa też nas do świadomego oddania się Bogu. Niechaj czciciele Maryi naśladują Jej bezwarunkowe „tak” powiedziane Najwyższemu.

24 XI UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Jezus Chrystus jest Panem nieba, ziemi, historii świata i dziejów każdego z nas. Bez Niego nie ma pokoju, miłości i szczęścia. Świat będzie tonął w wojnie i niesprawiedliwości, dopóki nie otworzą się przed Bogiem granice państw, ludów, narodów i serc. To wezwanie Jana Pawła II wypowiedziane w czasie inauguracji pontyfikatu po dziś dzień pozostaje niezrealizowaną receptą na nasze choroby.

30 XI ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

Był Apostołem, bratem św. Piotra. Skazany na karę śmierci, na widok krzyża miał powiedzieć: „Witaj, krzyżu… Rozpoznaję cię jako mój własny. .. Znam twoją tajemnicę, wiem, po co zostałeś uczyniony.” W ten sposób pozostawił nam świadectwo, że tak żył, iż nawet jego śmierć była doskonałym wypełnieniem się planów Bożych. Może kiedy modlimy się o łaskę dobrej śmierci, należałoby zrobić rachunek sumienia i zapytać siebie, czy dziś, tu i teraz, wiernie idziemy drogą wyznaczoną nam przez Boga?

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Listopad 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Dziennik pisany czekaniem

Dziennik pisany czekaniem
ks. Łukasz Bugała CRL

Teksty zawarte w dzienniku nie są kamieniem milowym w egzegezie biblijnej ani fascynującym opisem codziennego życia znanego z telewizyjnych ekranów celebryty. Są refleksją zwykłego katolickiego kapłana, który postanowił przewędrować przez Adwent w skupieniu nieco głębszym niż zwykle, by pięknie przeżyć święta Bożego Narodzenia i nie uronić zbyt wiele z tego, czym Pan Bóg obdarza nas w codzienności.

Share.