W dniach 24 i 25 września br. figura Matki Bożej Fatimskiej nawiedziła parafię Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, na której terenie znajduje się klasztor i Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Atmosferę tego błogosławionego spotkania oddaje akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

W duchu wdzięczności za łaskę nawiedzenia, z wiarą, nadzieją i miłością klękam u Twoich stóp, aby Twemu Niepokalanemu Sercu zawierzyć i poświęcić parafię, jej rodziny, osady i miasto całe ze wszystkimi jego mieszkańcami. Poświęcić się Twemu Niepokalanemu Sercu tzn. wrócić pod krzyż Twojego Syna, na Kalwarię, żeby przybliżyć się do Samego źródła życia i świętości, w którym ciągle dokonuje się zadośćuczynienie za nasze grzechy.

Królowo Apostołów, miej w opiece Ojca Świętego Jana Pawła D, tego, który jest „cały Twój”. Zachowaj go w zdrowiu i bezpieczeństwie, wspieraj w głoszeniu prawdy Ewangelii i umacniaj w kierowaniu Kościołem Twojego Syna.

Polecamy G naszego biskupa Kazimierza i wspomagających go biskupów pomocniczych: Stanisława i Zbigniewa, aby z odwagą bronili godności człowieka i ładu moralnego.

Matko kapłanów, osłaniaj każdego z nich, aby nieustannie odnawiali się w mocy Ducha Świętego. Miej w opiece kapłanów dekanatu rembertowskiego i ordynariatu potowego. Niech nas napełni pokorna i mocna pewność powołania do szczególnej służby, abyśmy ją wykonywań w bezgranicznym poświęceniu Bogu i człowiekowi, i w duchu posłuszeństwa Kościołowi.

Matko, Dziewico Wspomożycielko, spójrz dzisiaj na siostry zakonne. One są monstrancjami w naszym mieście i czytelnymi znakami Girystusa. Pełnią różne zadania i funkcje. Błogosław im i uproś u Syna niezbędne dary i moce.

Królowo Polski, miej w opiece sprawujących w naszym mieście władzę: burmistrza, zarząd, radę gminy i rady osiedli. Niechaj to czynią w duchu służby i braterskiej miłości, mając na uwadze nade wszystko dobro mieszkańców. Niechaj wyznacznikami ich pracy będą: troska o godność człowieka, warunki jego rozwoju i zachowanie Dekalogu.

Matko pięknej miłości i Opiekunko ognisk domowych, Twojej opiece zawierzamy nasze rodziny. Umacniaj jedność i miłość małżeńską, broń rodzące się życie i ucz szacunku dla życia, by każde dziecko było chciane i kochane. Spraw, aby rodzina polska stawała się środowiskiem wiary, wychowującym młode pokolenie Polaków w duchu wierności najtrwalszym wartościom. Pomóż naszym rodzinom odradzać się wciąż na nowo, z całym pięknem świadectwa dawanego Twojemu Synowi, by stawały się domowym kościołem.

Stolico mądrości, otocz macierzyńską opieką młodych, nadzieję Kościoła i nadzieję Ojczyzny. Pomóż im pokonywać wszelką beznadziejność, pozwól im stawać się silniejszymi od wszystkiego, co ich osacza Pomóż tworzyć taką kulturę, cywilizację, która, oparta na prawach Bożych, będzie służyć człowiekowi.

Najlepsza Matko, w Twoim Niepokalanym Sercu szczególne miejsce zajmują dzieci. Z otwartymi sercami stają dzisiaj przed Tobą, aby błagać Ciebie o pokój, jak dzieci fatimskie. Otocz wszystkie cierpiące głód i opuszczenie, pozbawione miłości rodziców i przytul je do swego matczynego Serca.

Matko i Nauczycielko życia, Twemu wstawiennictwu i opiece zawierzamy nauczycieli i wychowawców, pracowników wszystkich szczebli. Spraw, mech swoje posłannictwo wykonują w duchu pokornej służby młodemu pokoleniu, przekazując całą prawdę o życiu i człowieku, uwrażliwiając w ten sposób na prawdę i dobro.

Zachowaj w swej miłości wszystkich ludzi pracy trudzących się w warsztatach, w biurach i urzędach, w przemyśle i handlu. Otocz swoją opieką lekarzy i cały personel służby zdrowia, policję, straż miejską, przemysłowców i przedsiębiorców, inżynierów i ludzi pióra. Ucz ich wykonywać pracę w duchu odpowiedzialności za wspólne dobro i w poczuciu solidarności.

Hetmanko żołnierza polskiego, niechaj jego życiu i służbie przyświeca zawołanie: Bóg, Honor, Ojczyzna. A Ty daj żołnierzom odwagę w wierze, niezłomną postawę i ugruntowaną świadomość, iż są powołani do obrony najświętszych spraw.

Matko, Uzdrowienie chorych, otocz swą opieką wszystkich chorych i cierpiących, łych przebywających w szpitalach! tych przeżywających chorobę w samotności swoich domów i mieszkań Ty, któraś przeżywała noc boleści, najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Wstawiaj się za nami u Syna, aby udzielił laski zdrowia, przyjął nasze cierpienia i pomógł zrozumieć ich sens i wartość.

Błogosław, Maryjo, zespołom parafialnym, ruchom kościelnym, niechaj jako pierwsi będą misjonarzami głoszącymi Twoją miłość i miłość Syna Twego. Niech przez swoje świadectwo żyda przyciągną do Ciebie jak najwięcej młodych.

Maryjo, Matko z Fatimy, stajemy wszyscy przed Tobą po głębokim przeżyciu misji parafialnych, przez które przygotowywaliśmy się na to spotkanie. Spójrz więc na nas z miłością i przygarnij do swego matczynego Serca, jak zawsze to czyniłaś.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Listopad 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Przy Niepokalanym Sercu Maryi

Przy Niepokalanym Sercu Maryi
o. Stanisław Przepierski OP

Wspomnienia o Jezusie, wyryte w duszy Maryi, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna” – pisał św. Jan Paweł II. Gdy w pierwsze soboty miesiąca zaczniemy dotrzymywać towarzystwa Bożej Matce w rozważaniu tajemnic różańca, wejdziemy na drogę duchowości Jej Niepokalanego Serca.

Share.