Co nowego w Żywym Różańcu?

KS. MARIUSZ WENCŁAWEK SDB

XV Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca obradowała 18 listopada 2019 r. w Częstochowie. Jaki kierunek wyznaczyli dla Żywego Różańca – jednej z największych wspólnot w Polsce – na ten rok?

Konferencję animował ks. dr Jacek Gancarek – krajowy moderator Żywego Różańca. W gronie moderatorów powitano nowych księży odpowiedzialnych za tę wspólnotę w diecezjach. Są nimi: ks. Tomasz Krawczyk – diecezja gnieźnieńska; ks. Łukasz Zygmunt – kielecka; ks. Leszek Wojcinowicz – warmińska; ks. Piotr Bortnik – zielonogórsko-gorzowska.

Ks. abp Wacław Depo rozpoczął spotkanie modlitwą różańcową i słowem wstępnym. W modlitwie pamiętaliśmy o o. Stanisławie Przepierskim OP, moderatorze w archidiecezji warszawskiej, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu podjętego leczenia. Modliliśmy się również za śp. ks. prałata Gerarda Gromowskiego, moderatora diecezji toruńskiej, który zmarł 12 października 2019 r.

Spotkać Maryję

Co nowego można powiedzieć o modlitwie różańcowej? – pytał ks. arcybiskup. „Modlitwa to nie tylko rozmowa z Bogiem, lecz także spotkanie dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego. Bóg pierwszy okazuje to pragnienie (zob. KKK 2560). Nim ja rozpocznę swoją modlitwę, On mnie uprzedza. Czytamy w Psalmie 139: «Panie, przenikasz i znasz mnie (…). Z daleka przenikasz moje zamysły (…). Ty, Panie znasz je [moje słowo] w całości» (Ps 139, 1-2. 4). Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, wychodzi z Jego inicjatywy. Nasze stałe zadanie to odkrywanie uprzedzającej miłości Boga. Każdy dzień, który przeżywamy, jest Jego darem. «Prowadź mnie drogą odwieczną!» (Ps 139, 24) – to nie ja wypraszam sobie dary. My wchodzimy w plan Boga poprzez ufną modlitwę i zawierzenie siebie Stwórcy. Maryja w czasie zwiastowania («Jakże się to stanie?» – Łk 1, 34) przeżywa niepokój serca, który przyprowadzi Ją do akceptacji woli Boga («Niech mi się stanie» – Łk 1, 38). Maryja została «uprzedzająco» odkupiona. Droga Maryi to droga ufnego zawierzenia. Mamy przestać patrzeć na Maryję w kategoriach «funkcji» i «zadań», które my Jej wyznaczamy. Ona jest dla nas raczej «pomostem». Trzeba podkreślać, że modlitwa to osobowe spotkanie z Nią. Każde Zdrowaś Maryjo… jest już spotkaniem”.

Na zakończenie słowa wprowadzającego ks. arcybiskup wskazał trzy postacie związane z modlitwą różańcową: św. Jana Pawła II, sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Karolinę Kózkównę.

Wokół Jasnej Góry

Ks. dr Jacek Gancarek podsumował VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Podziękował wszystkim zaangażowanym w jej organizację i przebieg. Zauważył, że z roku na rok staje się ona coraz bardziej znaczącym wydarzeniem w polskim Kościele. Krajowy moderator podziękował także za wszystkie pielgrzymki organizowane przez poszczególne diecezje – w wielu diecezjach zostały one połączone z przeżywaniem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przypomniał również, że 21 i 22 września zawierzył dzieło Żywego Różańca Matce Bożej Fatimskiej.

Poinformowano, że kolejna VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca 2020 r. Rozpocznie się w piątkowy wieczór modlitwą różańcową, Apelem jasnogórskim i Eucharystią o 23.00. Hasłem pielgrzymki będą słowa sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Ks. abp Wacław Depo dopowiedział, że 26 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze odbędzie się dziękczynienie za dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Dla uczestników pielgrzymki zostaną przygotowane obrazki z ks. kard. Wyszyńskim zawierające również tekst aktu oddania się Matce Bożej.

Papieskie Dzieła Misyjne zaproszą dzieci z Rwandy, którym poświęcone zostały projekty misyjne wspierane przez inicjatywę Żywy Różaniec dla Misji. Konferencję wygłosi ks. Stanisław Gancarek, a Mszy Świętej będzie przewodniczył najprawdopodobniej ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w pielgrzymce.

Przypomniano, że proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot zmierza ku końcowi i najprawdopodobniej będzie miał finał w 2020 r.

Formacja i rekolekcje

W czasie obrad przedstawiono kryteria przynależności do Żywego Różańca opracowane na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. Są nimi: osobista modlitwa i formacja, przynależność do wspólnoty i zaangażowanie apostolskie.

Ks. Szymon Mucha zachęcił do włączania się nadal w Wielką Nowennę Różańcową. Obecnie trwa drugi rok (do maja 2020 r.) poświęcony duchowości sługi Bożej Pauliny Jaricot. Tematem trzeciego roku nowenny (VI 2020 r. – V 2021 r.) jest hasło: „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”. Zgłoszenia poszczególnych osób deklarujących uczestnictwo w nowennie można przysyłać na adres Stowarzyszenia Żywy Różaniec lub drogą mailową: zywyrozaniec5@gmail.com. Swoje zaangażowanie dotychczas potwierdziło ponad 3 tysiące osób.

Podjęta została również tematyka ogólnopolskich rekolekcji dla członków i zelatorów Żywego Różańca, które odbywały się w Gietrzwałdzie. Zauważono, że jest zainteresowanie tą formą rekolekcji. Mogą być one prowadzone przez poszczególnych moderatorów diecezjalnych.

Została poruszona sprawa strony internetowej Żywego Różańca. Będzie ona prowadzona w ramach strony miesięcznika „Różaniec” – formacyjnego pisma Żywego Różańca: www.rozaniec.eu. Znajduje się na niej zakładka poświęcona działalności Stowarzyszenia.

W zawiązku z zainteresowaniem Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym podjęto decyzję o organizacji kolejnego kongresu w 2022 r. Natomiast kolejne spotkanie Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca odbędzie się 3 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Żywy Różaniec w Warszawie-Rembertowie (od godz. 10.00 do 14.00).

Modlitewnie i misyjnie

Ks. dr Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska) mówił o Modlitewniku Żywego Różańca, którego opracowanie zostało zatwierdzone przez Zarząd. Modlitewnik będzie pomagał członkom Żywego Różańca w pogłębianiu ducha modlitwy różańcowej. Jego celem jest także nauczenie wiernych medytacyjnego odmawiania Różańca. W modlitewniku znajdą się modlitwy pomocne w głębokim przeżywaniu sakramentów świętych, zwłaszcza przygotowujące do Eucharystii, a także przydatne w okolicznościach śmierci i pogrzebu. Dzięki bogactwu roku liturgicznego do modlitewnika dołączono kolejne zbiory modlitw, które pomogą w pogłębionym przeżywaniu okresów liturgicznych. Nie zabraknie w nim litanii i innych nabożeństw. Cenne są rozważania różańcowe, natchnieniem w ich układaniu były teksty sługi Bożej Pauliny Jaricot. Ks. Stanisław zachęcił także do korzystania z aplikacji telefonicznej „Różańcowy Szlak”.

Ks. dr Maciej Będziński przedstawił sytuację inicjatywy Żywy Różaniec dla Misji, którego pięciolecie przypada w roku 2020. W tym krótkim czasie zrealizowano liczne projekty, w 2020 r. zostaną podjęte kolejne inicjatywy w Rwandzie, Kongo i Sri Lance. Papieskie Dzieła Misyjne przygotowują także komiks poświęcony osobie Pauliny Jaricot. Ks. Maciej przedstawił informacje z Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Kongregacja zainteresowała się animacją Żywego Różańca w Polsce i zaangażowaniem naszego kraju w szerzenie kultu Pauliny Jaricot.

S. Wioletta Ostrowska, loretanka, przypomniała o publikowanych w „Różańcu” treściach formacyjnych członków Żywego Różańca.

Wezwanie z Fatimy

Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego ks. dr Krzysztof Czapla, pallotyn, zaprezentował inicjatywę Krucjaty Jednej Intencji (www.jednaintencja.pl). Poprosił, aby raz w roku intencja: „By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat” pojawiła się we wspólnotach Żywego Różańca. Ta inicjatywa ma przypominać o powierzeniu Polski w dniu 8 września 1948 r. Niepokalanemu Sercu Maryi. Ks. Jacek Gancarek zachęcił, aby tę intencję dołączyć do intencji majowych Żywego Różańca, kiedy w wielu parafiach rozpoczynają się nabożeństwa fatimskie.

Po zakończeniu konferencji rozpoczęły się rekolekcje dla moderatorów Żywego Różańca, które w tym rok głosił o. Michał Szałkowski, dominikanin.

Autor jest moderatorem Żywego Różańca w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.