Widzieliście piekło, do którego idą grzesznicy. By ich ratować, Pan Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca… Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna… Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą. – Słowa Matki Bożej do Siostry Łucji –

Istota treści Orędzia Fatimskiego:

W czasie kolejnych objawień – od maja do października 1917 roku – Matka Boża przekazała światu treść swojego orędzia Żądania Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty Pius XII nazwał: Jedynym ratunkiem dla świata.

  1. Pokuta – zaprzestanie grzechów – poprawa życia – intencja pokutna w pracy, cierpieniach i ofiarach życia codziennego;
  2. Codzienny różaniec;
  3. Pierwsze soboty miesiąca – jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne i świata. W tej intencji należy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca: przyjąć Komunię świętą, odmówić Różaniec, przez piętnaście minut rozmyślać w zjednoczeniu z Matką Bożą o jednej z piętnastu tajemnic różańca.

***

Maryjna Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

Z wielką radością nazywamy Cię błogosławioną, Matko Odkupiciela.

Aby przeprowadzić swój plan zbawienia, Bóg Ojciec wybrał Cię przed założeniem świata. Uwierzyłaś w Jego miłość i byłaś posłuszna Jego słowu.

Syn Boży pragnął mieć Ciebie za Matkę, kiedy stał się człowiekiem dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Przyjęłaś Go z radosnym posłuszeństwem i całym sercem.

Duch Święty pokochał Cię jako swą mistyczną oblubienicę i obdarzył wyjątkowymi darami. Pozwoliłaś, aby prowadziło Cię Jego ukryte i potężne działanie.

W przeddzień trzeciego Milenium Chrześcijaństwa zawierzamy Ci Kościół, który uznaje Cię i wzywa jako swoją Matkę.

Tobie, Matko rodziny ludzkiej i Matko narodów, zawierzamy z ufnością całą ludzkość, z jej nadziejami i obawami. Spraw, by nie zabrakło jej światła prawdziwej mądrości. Prowadź jej kroki drogami pokoju. Pomóż wszystkim spotkać Chrystusa, Drogę i Prawdę, i Życie.

Wspieraj nas , o Panno Maryjo, na drodze wiary i wyjednaj dla nas łaskę wiecznego zbawienia. O łaskawa, o miłościwa, o słodka Matko Boga i nasza Matko, Maryjo!

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec 10/1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Mój Różaniec z s. Łucją z Fatimy

Mój Różaniec z s. Łucją z Fatimy
s. Łucja z Fatimy

„Nie ma w życiu problemu, którego by nie można rozwiązać z pomocą różańca” – s. Łucja z Fatimy –

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.