Autor: Piotr Jaroszyński

Jest taki naród, który w XX wieku przeszedł niewyobrażalną gehennę: rozbiory, pierwszą wojnę światową, nawałnicę bolszewicką, drugą wojnę światową, a wreszcie – pół wieku komunizmu. Wydarzeniom tym towarzyszyły zbrodnie, więzienia, grabieże zarówno poza…

Gdy przed tysiącem lat tworzyło się państwo polskie, nasz pierwszy władca. Mieszko, ziemie nasze poddał Stolicy Apostolskiej. Dzięki temu u boku imperialnych Niemiec powstało niepodległe państwo, które dla swego rozkwitu mogło w pełni…

„Boże, który dałeś narodowi polskiemu w Najświętszą Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna bezpieczeństwem”. Słowa modlitwy mszalnej…

Od kilku lat zarówno w Polsce, jak i w wielu miejscach świata usłyszeć można pradawną pieśń spod Grunwaldu, a po niej zwięzły anons lektora: „Tu Radio Maryja. Katolicki głos w twoim domu”, i…

Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, dziś duga Boży, już w roku 1959 tak mówił do wiernych parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie: „Nigdy nie byliśmy narodem grabarzy, bo nikogo nie pochowaliśmy, szanując wolność wszystkich.…

Mało jest pojęć, które byłyby dziś bardziej nadużywane niż pojęcie: demokracja. W gazetach, w radiu, w telewizji, nawet w szkole, co drugie słowo to demokracja. Jednak co ono właściwie znaczy, wie, i to…

Jednym z modnych i powracających ciągle słów jest słowo „tolerancja”. Wypowiadane jest z całym namaszczeniem, ciepło, wręcz nabożnie. Brak tolerancji to przecież podobno największy grzech naszych czasów, człowiek światowy jest człowiekiem tolerancyjnym, natomiast…

Polska rosła i dojrzewała w kręgu cywilizacji łacińskiej, dlatego wspólnym dobrem narodu jest prawda. Nie można tego zbagatelizować ani też traktować jako banał, ponieważ tuż obok ciągle napiera na nas cywilizacja budowana na…

Była wiosna. Spacerowałem onegdaj aleją parkową ze swoim profesorem i mistrzem, należącym jeszcze do pokolenia wykształconego i wychowanego przed wojną. Nagle profesor zatrzymał się i wskazując ręką na pień olbrzymiej topoli, który mienił…