Autor: Piotr Jaroszyński

Była wiosna. Spacerowałem onegdaj aleją parkową ze swoim profesorem i mistrzem, należącym jeszcze do pokolenia wykształconego i wychowanego przed wojną. Nagle profesor zatrzymał się i wskazując ręką na pień olbrzymiej topoli, który mienił…