Autor: Piotr Jaroszyński

Mało jest pojęć, które byłyby dziś bardziej nadużywane niż pojęcie: demokracja. W gazetach, w radiu, w telewizji, nawet w szkole, co drugie słowo to demokracja. Jednak co ono właściwie znaczy, wie, i to…

Jednym z modnych i powracających ciągle słów jest słowo „tolerancja”. Wypowiadane jest z całym namaszczeniem, ciepło, wręcz nabożnie. Brak tolerancji to przecież podobno największy grzech naszych czasów, człowiek światowy jest człowiekiem tolerancyjnym, natomiast…

Polska rosła i dojrzewała w kręgu cywilizacji łacińskiej, dlatego wspólnym dobrem narodu jest prawda. Nie można tego zbagatelizować ani też traktować jako banał, ponieważ tuż obok ciągle napiera na nas cywilizacja budowana na…

Była wiosna. Spacerowałem onegdaj aleją parkową ze swoim profesorem i mistrzem, należącym jeszcze do pokolenia wykształconego i wychowanego przed wojną. Nagle profesor zatrzymał się i wskazując ręką na pień olbrzymiej topoli, który mienił…