4-8 X1995 r. Pielgrzymka do USA była 68. podróżą apostolską Ojca Świętego i czwartą oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych’. Odwiedził on archidiecezję Newark, Nowy York i Baltimore oraz diecezję Brooklyn. Ważnym punktem było przemówienie na forum ONZ. Przypomnijmy sobie tę ważną podróż Ojca świętego. Gdy w 1776 r. powstawały Stany jednoczone, w tym młodym kraju był tylko jeden biskup, dwóch księży i około 25 tys. wiernych. Dziś spośród prawie 260 min mieszkańców USA katolików jest przeszło 60 min (ok. 22 proc.). Posługuje im blisko 50 tys. kapłanów.

„Wolność jest nie tylko brakiem tyranii czy swobodą robienia tego, co nam się podoba. Wolność ma swoją wewnętrzną «logikę», wyróżniającą ją i uszlachetniającą. Wolność jest podporządkowana prawdzie i spełnia się w ludzkim poszukiwaniu prawdy i w ludzkim życiu w prawdzie”. (z wystąpienia Ojca Świętego w ONZ)

„Ameryka będzie nadal ziemią obiecaną, jeżeli pozostanie krajem wolności i sprawiedliwości dla wszystkich” – słowa Ojca Świętego na powitanie Ameryki, New York 4 X 1995 r.

„Staję przed wami, tak jak mój poprzednik, papież Paweł VI dokładnie trzydzieści lat temu, niejako ktoś, kto sprawuje doczesną władzę (…), nie jako przywódca religijny ubiegający się o specjalne przywileje dla swojej wspólnoty. Staję przed wami jako świadek…”

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec – Grudzień 1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II

Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II
Elżbieta Marek

Książka «Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II» Elżbiety Marek to alfabet teologii ciała zaczerpnięty z „Miłości i odpowiedzialności” oraz wybranych katechezach środowych św. Jana Pawła II. Hasła uporządkowane według alfabetu w prosty i przystępny sposób opowiadają o małżeństwie i ludzkiej miłości.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.