Bractwo Różańcowe jest najstarszą wspólnotą modlitwy różańcowej. Wywodzi się od św. Dominika Guzmana, urodzonego około 1170 r., a rozpowszechnione zostało przez bł. Alana de la Roche i kolońskiego przeora o. Jakuba Sprengera OP. Bractwo Różańcowe w Krakowie przy klasztorze Świętej Trójcy istnieje od roku 1484, a do Warszawy dotarło w 1604 r.

Obecnie Bractwa Różańcowe istnieją na całym świecie. Przystępując do nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu przyjęcia do Bractwa, a także na Święto Ofiarowania Pańskiego (2. 02.), Zwiastowania NMP (25. 03.), Zmartwychwstania Pańskiego, Wniebowzięcia NMP (15. 08.), Królowej Różańca świętego (7.10.), Niepokalanego Poczęcia NMP (8. 12.), w Uroczystość Bożego Narodzenia (25.12.).

Podczas modlitwy ważne są dwie podstawowe intencje: modlitwa za wszystkie Bractwa Różańcowe na całym świecie i dominikański zakon. Ponadto włączane są wszystkie intencje: Kościoła, fatimskie, parafii, misyjne, Ojca Świętego, osobiste, bliskich zmarłych, chorych oraz intencje innych wspólnot różańcowych.

Możemy włączyć się do modlitw i pracy Bractwa Różańcowego przez odnotowanie decyzji przystąpienia do Bractwa oraz odmawianie w ciągu tygodnia 15 tajemnic różańcowych. Miejsce i pora modlitwy są dowolne.

Dominikanie zapoczątkowali także odmianę Różańca Wieczystego, zwanego również Nieustającym Różańcem za Zmarłych. Wprowadził go o. Petroniusz Martini z Bolonii i o. Tymoteusz z Ricci z Florencji w 1636 r. W Polsce tę formę modlitwy ; rozpowszechnił na początku XVIII w. o. J Atanazy Ciężkowicz OP. Stolica Apostolska powagą papieża Aleksandra VIII zatwierdziła Różaniec Wieczysty w 1656 r.

Najstarsze księgi Różańca Wieczystego w Polsce znajdują się w bazylice OO. Dominikanów w Krakowie. Członkowie tej wspólnoty różańcowej raz w roku albo raz w miesiącu, w dokładnie oznaczonym dniu i godzinie – w dzień lub w nocy — odmawiają cały czas różaniec.

Ten rodzaj modlitwy obejmuje intencje nawrócenia grzeszników – przy rozważaniu tajemnic radosnych, niesienia pomocy konającym — przy tajemnicach bolesnych, pomoc zmarłym przebywającym w czyśćcu — przy tajemnicach chwalebnych.

Zapis do zabytkowych Ksiąg Różańca Wieczystego w Krakowie wymaga dokładnej informacji. Należy podać dzień miesiąca oraz pełną godzinę, o której chcemy modlić się za konających i zmarłych.

Korespondencję i zgłoszenia należy kierować pod jednym z adresów:

OO. Dominikanie
Bractwo Różańcowe
ul. Freta 10
00-227 Warszawa

OO. Dominikanie
Bractwo Różańcowe
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec 10/1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

O różańcu Maryi Od Sykstusa IV do Piusa V

O różańcu Maryi Od Sykstusa IV do Piusa V
Angelus Maria Walz OP

O początkach i rozwoju niektórych nabożeństw warto niekiedy pisać – po to, by w końcu zebrać nagromadzone o nich wiadomości i poszczyć o nowe, w międzyczasie odkryte, źródła, tak żeby dotyczący ich materiał ukazać w nowym świetle. Taki właśnie cel przyświeca niniejszemu przedstawieniu pewnego etapu historii modlitwy różańcowej.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.