Cały pontyfikat Jam Pawła II jest wielkim wydarzeniem maryjnym. Papieskie hasło „Totus Tuus” zaważyło w sposób istotny na charakterze posługi apostolskiej Ojca świętego i na całym współczesnym życiu Kościoła Pamiętajmy, że wybór na zastępcę Chrystusa na ziemi przyjął Karol Wojtyła „w całkowitym zawierzeniu Panience Przenajświętszej” i że był przekonany, że decyzja kardynalskiego konklawe „to Jej dzido”. A gdy po raz pierwszy ukazał się na balkonie bazyliki watykańskiej, zapewnił wiernych, że rozpoczynające się papieskie posługiwanie zawierza całkowicie w ręce Bogurodzicy. Tamtego dnia, przed błogosławieństwem wyznał „wspólną wiarę, naszą nadzieję i naszą ufność w Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła”. Był to pierwszy fakt – wydarzenie, które zjednało mu serca ludzkie i zaważyło na charakterze nowego pontyfikatu.

Cała posługa Jam Pawła II owiana jest duchem maryjnym. Pośród licznych podróż/ apostolskich po świecie każdy kraj zawierza Matce Najświętszej, nigdy nie omija narodowych sanktuariów maryjnych, odwiedza miejsca objawień Bożej Rodzicielki. Codziennie oddaje siebie, Kościół, świat i każdego z nas Jej macierzyńskiej opiece. Spotykanym pielgrzymom wręcza nie okolicznościowe pamiątki, ale – różańce. Do licznych tytułów Matki Bożej dodał m.in. tytuł „Maryi Gwiazdy Ewangelizacji”, czyniąc z Niej Patronkę, Opiekunkę i znak nadziei współczesnej działalności apostolskiej Kościoła. Ją też uczynił Patronką przygotowań do jubileuszu Roku 2000.

Znaczących wydarzeń maryjnych pontyfikatu obecnego Papieża jest wiele. Wśród najważniejszych możemy wskazać m cztery historyczne wydarzenia:

  • Zamach i pielgrzymkę do Fatimy,
  • Oddanie świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi,
  • Opublikowanie encykliki Redemptoris Mater,
  • Ogłoszenie Roku Maryjnego.

Przyjrzyjmy się im bliżej.

ZAMACH I PIELGRZYMKA DO FATIMY

Niemal na progu pontyfikatu dokonano zamachu na życie Ojca Świętego. Był to dzień 13 maja 1981 r. – rocznica pierwszych objawień fatimskich. Cudem ocalony Papież sam dostrzegł zbieżność tych dat i interwencji Pani Fatimskiej przypisuje swoje ocalenie. Jak wyznał: „Byłaś mi Matką wszędzie, a w sposób szczególny 13 maja 1981 r., kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność”.

Jan Paweł II jeszcze w szpitalu zapoznał się z całą dokumentacją objawień w Fatimie. W rocznicę zamachu stanął w portugalskim sanktuarium, by dziękować za cudownie ocalone tycie.

ODDANIE ŚWIATA I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Ojciec Święty, zachęcany przez kard. Wyszyńskiego, pragnął oddać Maryi cały świat i uczynić to wyjątkowo uroczyście: w zjednoczeniu z biskupami całego świata. Na to wielkie wydarzenie wyznaczył dzień 7 czerwca 1981 r. Zamach uniemożliwił mu uczestniczenie osobiście w przygotowanych ceremoniach. Równocześnie uświadomił mu wymiar fatimski oczekiwanego przez Maryję zawierzenia. Dlatego pragnąc wypełnić prośbę Matki Bożej Fatimskiej rok później, w Fatimie, odmówił akt oddania świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponieważ akt nie spełnił wszystkich warunków, Papież sprowadził figurę Maryi z Fatimy i przed nią, raz jeszcze, 25 marca 1984 dokonał aktu zawierzenia. To poświęcenie – jak zapewniła s. Łucja – spełniło wszystkie wymagania Matki Najświętszej. Od tej daty rozpoczął się proces przemian, który doprowadził do upadku Muru Berlińskiego i zakończenia epoki komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej.

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MATER

Pośród dwunastu dotychczasowych encyklik Jana Pawła II, szósta encyklika poświęcona jest Matce Najświętszej. Znamienny jest jej tytuł Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela. Poprzednie encykliki poświęcone były Synowi Bożemu – Odkupicielowi człowieka, Ojcu – bogatemu w miłosierdzie, i wreszcie Duchowi Świętemu, jako temu, który jest Panem ożywiającym. W tym naszym „credo” zawartym w encyklikach przyszła kolej na Matkę Odkupiciela. Encyklika podpisana została 25 marca 1987 r., w perspektywie zbliżającego się roku 2000, rozpoczynającego trzecie Tysiąclecie chrześcijaństwa.

Encyklika Redemptoris Mater pozostanie na wiele lat dla Kościoła drogowskazem dla poszukiwań maryjnych i mariologicznych. Można ją nazwać „małą sumą maryjną współczesnego Kościoła”.

ROK MARYJNY

Zgodnie z zapowiedzią Ojca Świętego Rok Maryjny rozpoczął się nazajutrz po Zesłaniu Ducha Świętego, 7 czerwca 1987 r. Jan Paweł II chciał, by Rok Maryjny był dla Kościoła i świata przygotowaniem do obchodów roku 2000. Pragnął, by Maryja wprowadziła ludzkość w trzecie Tysiąclecie. „Ty, która na ziemi przodowałaś Kościołowi w pielgrzymce wiary, umacniaj go w trudnościach i doświadczeniach i spraw, by zawsze był dla świata coraz skuteczniejszym znakiem i narzędziem najgłębszej jedności z Bogiem i jedności całej ludzkiej rodziny.”

„Tobie, Matko ludzi i narodów, z ufnością powierzamy całą ludzkość, jej lęki i nadzieje. Nie dozwól, by zabrakło jej światła prawdziwej mądrości. Prowadź ją w poszukiwaniu wolności i sprawiedliwości dla wszystkich. Skieruj jej kroki na drogę pokoju. Spraw, by wszyscy spotkali Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Wspieraj, o Dziewico Maryjo, nasze pielgrzymowanie wiary i wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. O łaskawa, o litościwa, o słodka Matko Boga i Matko nasza. Maryjo.”

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Październik 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Święty Jan Paweł II o Polsce do Polaków

Święty Jan Paweł II o Polsce do Polaków
Zbigniew Stojanowski – Han

Książka ta jest niezwykłym świadectwem umiłowania przez św. Jana Pawła II swojej Ojczyzny. Ukazuje go jako jego wielkiego nauczyciela patriotyzmu. Jest zaproszeniem do zastanowienia się nad swoim odniesieniem do ziemi ojczystej, do jej aktualnych spraw, do jej historii, kultury, do ludzi zamieszkujących tę ziemię. Zachęcając do lektury, życzę, aby karty tej książki stały się podręcznikiem patriotyzmu bardzo użytecznym dla duszpasterzy, nauczycieli i rodziców, dla każdego kto kocha Polskę.

Share.