Autor: o. Szymon Niezgoda OP

Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś radością Izraela, Tyś chlubą ludu naszego (por. Jdt 15, 9). Maryja ukoronowana w niebie na Królową wszechświata jest chwałą Trójcy Świętej i całego ludu Bożego. TAJEMNICE RADOSNE 1. Zwiastowanie…

Aby rozkwit powołań w Ameryce Południowej stał się nowym bodźcem misyjnym dla lokalnych Kościołów. Narody Ameryki Południowej nęka wiele poważnych problemów: analfabetyzm, gtód, nędza, niesprawiedliwość społeczna. Brak też powołań kapłańskich i zakonnych, by…

Aby nakreślone przez Synod Afrykański linie działania odnowiły zapał ewangelizacyjny wspólnot chrześcijańskich w Afryce. W czerwcu wierni na całym świecie modlą się za wspólnoty chrześcijańskie w Afryce, o nowy zapal ewangelizacyjny dla nich.…