Od wczesnych godzin rannych Polacy grupami gromadzili się na placu św. Piotra. O 10.30 rozpoczęta się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem abpa Mariana Przykuckiego, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. W koncelebrze uczestniczyli: bp Zbigniew Kraszewski, bp Leszek Sławoj Głódź oraz ok. trzystu sześćdziesięciu kaptanów, którzy przybyli z pielgrzymkami z całej Polski.

Ojciec Święty zawitał na plac św. Piotra o godzinie 12.10. Radość pielgrzymów była ogromna. W przemówieniu Jan Paweł U wezwał zebranych do ewangelizacji razem z całym Kościołem., Już po raz trzeci – powiedział Ojciec Święty – słuchacze Radia Maryja przybywają do Rzymu, aby spotkać się z Papieżem. Witam was wszystkich i pozdrawiam bardzo serdecznie… Dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie, które stało się, jak widać, tradycją. Dziękuję za tak liczny w nim udział. W sposób szczególny dziękuję za nieustanną łączność duchową, wyrażoną przez wasze modlitwy, którymi wspomagacie Papieża w posługiwaniu Kościołowi powszechnemu. Nie wszyscy słuchacze Radia Maryja mogą być obecni na dzisiejszej audiencji, więc zanieście im moje podziękowanie, pozdrowienie. Wszystkim, także waszym bliskim, waszym rodzinom, w szczególności chorym, cierpiącym i ludziom podeszłego wieku.

W czasie spotkania na placu św. Piotra 29 marca ub.r. było o wiele zimniej niż dzisiaj. Mówiłem, że zadaniem Radia Maryja jest ewangelizacja. Zadanie to Radio Maryja spełnia z wielkim zaangażowaniem od samego początku swojej działalności. Wyraża się ono przez katechezę, pogadanki religijne, a zwłaszcza przez wspólną ze słuchaczami modlitwę. W ten sposób posłanie Ewangelii dociera do wielu ludzkich serc, niosąc otuchę i umocnienie. Temat ewangelizacji pragnę też uczynić przedmiotem krótkiego rozważania przy dzisiejszym spotkaniu. W Liście Apostolskim Tertio Millerutio Adveniente napisałem m.in., że istnieje paląca potrzeba, aby z okazji Wielkiego Jubileuszu ukazać jasno i głęboko prawdę o Chrystusie, jako o Jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi i Jedynym Odkupicielu świata. W roku 2000 z nową mocą musi zabrzmieć orędzie – Ecce natus est nobis Salvator mundi – orędzie Bożego Narodzenia. Chodzi tu o przepowiadanie Osoby Jezusa Chrystusa, bo On jest źródłem i fundamentem oraz ośrodkiem całego posłania ewangelicznego, jego centrum. Wyraził to św. Paweł twierdząc, że nie chce znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Moi drodzy — kontynuuje Papież — w tym roku minęła pierwsza rocznica ogłoszenia encykliki Evangelium vitae. I o tym chciałbym wam dzisiaj przypomnieć. Właśnie bowiem Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wierniej i odważniej głosić ją jako Dobrą Nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. Zycie ludzkie ma charakter święty i nienaruszalny. Stąd zadaniem każdego człowieka, a zwłaszcza chrześcijanina jest obrona życia, wszelkiego życia, w sposób szczególny tego nienarodzonego, tego w łonie matki. Wszelkie ataki godzące w to życie winny się spotkać z jasnym i zdecydowanym sprzeciwem, zwłaszcza ze strony ludzi wierzących, którzy są synami i córkami Kościoła. Nie można budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chroni prawa do życia Prawo do życia jest filarem każdego cywilizowanego społeczeństwa”.

Ojciec Święty podkreślił, że Ewangelia życia stanowi integralną część Ewangelii, którą jest Jezus Chrystus. „Tej Ewangelii – mówił dalej Papież – służymy podtrzymani przekonaniem, że otrzymaliśmy ją w darze i zostaliśmy posłani, aby ją głosić całej ludzkości aż po krańce ziemi. Tak więc zachowujemy pokorną i wdzięczną świadomość, że jesteśmy ludem życia i dla życia. Jako ten lud stajemy wobec świata. Jesteśmy ludem życia i mamy postępować zgodnie z tym powołaniem. Winniśmy być solidami z życiem, solidami z matkami, które oczekują dziecka, solidami z rodzinami, które potrzebują pomocy, rady czy też wsparcia materialnego. Obronę ludzkiego życia traktujmy jako zasadniczą część naszego posłannictwa. Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas.”

Dalsze refleksje Jan Paweł II odniósł do przeżywanego okresu wielkanocnego – zwycięstwa życia nad śmiercią.

Papież przekazał również życzenia dla toruńskiej rozgłośni: „Radiu Maryja życzę, aby odważnie głosiło Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru Chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności. Równocześnie dziękuję Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwie słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i potrzebne w naszym kraju. Niech ta wielka i odpowiedzialna praca ewangelizacyjna będzie zawsze realizowana w duchu kościelnej wspólnoty, w jedności z Episkopatem Polski. Tylko jedność działania ubogaca i przynosi owoce, a postawione zadanie jest wówczas właściwie urzeczywistniane. Na tej drodze niech wam towarzyszy swą opieką Matka Chrystusa, Królowa Polski, Pani Jasnogórska i Matka nas wszystkich! Nigdy się nie spodziewała Matka Boża, że będzie mówiła przez radio!”

Warto pamiętać, że w dniu audiencji przypadła trzecia rocznica beatyfikacji s. Faustyny Kowalskiej. Miłosierdzie Boże okazało swą moc w tym, że Radio Maryja przeżyło swój triumf na placu św. Piotra i otrzymało wielki zastrzyk odwagi i siły do dalszego działania.

wg korespondencji z Watykanu dla Radia Maryja w dniu 18 kwietnia 1996 r.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Czerwiec 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Tylko miłość jest twórcza 25 lat Radia Maryja

Tylko miłość jest twórcza 25 lat Radia Maryja
Praca Zbiorowa

«Każdy jubileusz jest przygotowany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą». Te słowa Jana Pawła II z Tertio millennio adveniente odnoszą się także do srebrnego jubileuszu Radia Maryja. Przekonani o tym, z wdzięcznością spoglądamy na te minione lata (…)”. Ta książka opowiada o ludziach, miejscach i zdarzeniach związanych z Radiem Maryja. To zbiór wspomnień, a przede wszystkim album pełen niezwykłych, często nieznanych fotografii.

Share.