Dla nadania szerszego zasięgu podejmowanym dziełom wydawniczym ks. Ignacy Kłopotowski postanowił przenieść się do stolicy. Przyjechał do Warszawy po wygaśnięciu rewolucji 1905 r. Władze carskie wykonywały w mieście setki wyroków śmierci. Archidiecezją warszawską zarządzał wówczas metropolita Wincenty Teofil Chościak-Popiel. Generałem-gubernatorem był Gieorgij Antonowicz Skałon, który podpisał ponad tysiąc wyroków śmierci. Pierwsze zetknięcie ks. Kłopotowskiego ze środowiskiem warszawskim nie było pozbawione trudności. Drukarnię urządził przy ulicy Nowy Świat 41 i kontynuował wydawanie swoich czasopism, wychodzących dotychczas w Lublinie.

W 1909 r. ks. Kłopotowski został zmuszony do przeniesienia diukami na ul. Piękną 1. Tutaj rozpoczął wydawać „Kółko Różańcowe”, które było pomocne w duszpasterstwie parafialnym.

Od 1908 r. warszawski urząd cenzury zwiększył nadzór nad jego pismami, mnożyły się ingerencje cenzorów, wymierzano redaktorowi kary pieniężne za niestosowanie się do przepisów carskiej cenzury. W 1910 r. ks. Kłopotowski został skazany na kilka dni aresztu z powodu artykułu, wymierzonego przeciwko uciskowi carskiemu, opublikowanego na łamach „Polaka- Katolika”. W kwietniu 1910 r. otworzył własną księgarnię w Siedlcach. Wkrótce założył też księgarnię w Łodzi. W 1911 r. zmuszony był przenieść ponownie siedzibę swojej drukarni (z ul. Pięknej), od lipca mieściła się ona w budynku przy ul. Trębackiej 11. W tym czasie ks. Kłopotowski podjął współpracę z hrabią Julianem Ostrowskim. Efektem tej współpracy stał się nowy tygodnik , Anioł Stróż”, którego celem było oddziaływanie duszpasterskie na środowisko młodzieżowe.

Ksiądz Kłopotowski współpracował z miesięcznikiem „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, urzędowym organem Kurii Metropolitalnej.

W grudniu 1912 r. zmarł arcybiskup Chościak-Popiel. Administratorem archidiecezji został bp Kazimierz Ruszkiewicz. Zaakceptował on projekt ks. Kłopotowskiego, który zamierzał zakupić w Warszawie dom i urządzić w nim drukarnię, introligatornię, redakcję i księgarnię. Ks. Kłopotowski na lamach swoich pism apelował o składanie ofiar na ten cel. W sierpniu 1913 r. w gmachu przy Krakowskim Przedmieściu 71 otworzył księgarnię, urządził redakcję i administrację. Drukarnię zaczął przenosić do nowego lokalu dopiero w październiku. Uroczystego poświęcenia drukami dokonał już nowy arcybiskup Warszawy, Aleksander Rakowski, który objął archidiecezję warszawską we wrześniu 1913 r.

Ks. Daniel Olszewski, Ks. Ignacy Kłopotowski. Zycie i apostolat, Warszawa 1996

***

Kółko Różańcowe Pisało

Każdy z nas wspomina stale pierwszą Komunię świętą. Ale pamiętajmy, że ta Komunia święta jest dla duszy naszej najzbawienniejszą, którą najgodniej przyjmujemy. Pierwsza Komunia święta tkwi w naszej pamięci dlatego, że z wielkim przygotowaniem do niej przystępowaliśmy. Ksiądz Proboszcz, pobożni rodzice i dobrzy nauczyciele przygotowywali małe dziecko do pierwszej Komunii świętej z największym staraniem. Stąd wspominamy wciąż sobie tę świętą chwilę. Do następnych Komunii świętych już sami gotowaliśmy się bez pomocy ukochanych naszych osób. Pamiętajmy jednak, że do każdej Komunii świętej należy się jak najstaranniej przygotować. Właśnie taka Komunia święta, którą po najlepszym przygotowaniu przyjmiemy i po której najgoręcej Panu Jezusowi podziękujemy, przyniesie naszej duszy najwięcej duchowego pożytku. Módlmy się o to, aby każdy katolik jak najlepiej przygotowany przystępował do stołu pańskiego dla przyjęcia do swego serca Pana Jezusa, naszego Zbawiciela.

Nr 5 (1929) s. 24

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Czerwiec 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Bez wytchnienia

Bez wytchnienia
Dorota Krawczyk

Nigdy nie sądziłem i nie przewidywałem, aby mi przyszło kiedykolwiek przed śmiercią opuścić Lublin. A stało się to. Wyjeżdżam do Warszawy dla pracy redakcyjnej, którą prowadzę za pozwoleniem wysokiej mojej Władzy. Zostawiam Lublinowi siedemnaście lat kapłaństwa swego. Najpiękniejszy to okres życia mego… W zamian za to biorę z sobą na pamiątkę ciężki krzyż najrozmaitszych cierpień, które w Lublinie przeszedłem. […]

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.