Czerwiec jest miesiącem, w którym kalendarz liturgiczny każe nam pochylić się nad wielkimi tajemnicami zbawienia: obchodzimy w nim Boże Ciało, uroczystość Trójcy Świętej i Najświętszego Serca Jezusa. Spróbujmy przyjrzeć się tym misteriom chrześcijańskiej wiary w perspektywie święta Niepokalanego Serca Maryi. Ono jest kluczem do zrozumienia tajemnicy Bożej miłości.

Wiemy, że Bóg do końca nas umiłował i pragnie naszego zjednoczenia z sobą. Maryja jest dla nas wzorem trwania w jedności z Bogiem. Wiemy też, że Chrystus oddał się nam z miłości w sakramencie swego Ciała i Krwi – swe człowieczeństwo przyjął z Maryi Dziewicy. Symbolem miłości Bożej jest Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia – Maryja jest z nim doskonale zjednoczona, a rany zadane Sercu Syna, ranią również Serce Matki.

Na drodze do zjednoczenia z Bogiem stoi grzech. Prośmy Maryję bez zmazy poczętą, aby nasze serca wypełniła miłość, wierność i pokora. Życzymy wszystkim, aby lektura „Różańca” pomogła odnaleźć w Niepokalanym Sercu Maryi ratunek i ucieczkę przed wszelkim grzechem. Obyśmy byli święci i nieskalani przez obliczem Boga w Trójcy Jedynego!

Siostry Loretanki