Rozwijamy dzisiaj i pogłębiamy nabożeństwo do Jasnogórskiej Pani, a czynimy to w przekonaniu, że jest to dobra, rzetelna i owocna służba nasza. Odpowiada ona wspólnej narodowej potrzebie: jednoczenia oraz obrony tężyzny moralnej i duchowej Narodu. Ale rzecz jasna, że gdybyśmy mieli nawet największe korzyści i owoce przyrodzonej jedności Narodu, nie jest to jeszcze wszystko.

Stokroć ważniejsze są owoce nadprzyrodzone, które pozwolą nam kiedyś, po wędrówce doczesnej, otworzyć oczy na błogosławiony Owoc żywota Maryi – Jezusa, którego Ona nam okaże. Tych owoców pragniemy dla siebie, dla Was, Najmilsze Dzieci Boże, i dla całego Narodu. (…)

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej jest dla nas, w Polsce katolickiej i wśród Polonii światowej całego globu, sposobnością do okazania głębokiej wdzięczności wobec Matki Boga i Królowej Polski za Jej szczególną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła w naszej Ojczyźnie. I dlatego zazwyczaj, na Imieniny Matki Bożej Jasnogórskiej, miasto Częstochowa i Lud Boży całej Polski przychodzi tak licznie i radośnie. (…)

Dzisiaj, w dniu Imienin, gdy stoimy przed obliczem Najlepszej Matki, „danej ku obronie Narodu polskiego”, naszej chluby i zaszczytnej drogi po śladach chrześcijańskiej kultury, możemy powiedzieć Najmilszej Solenizantce: dobrze zasłużyłaś się, Pani Jasnogórska, dobrze wypełniłaś swoje zadanie obrony Narodu polskiego, utrzymania go w duchu wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu. Dobrze zasłużyłaś się, ucząc nas nieustannie: „Cokolwiek wam (Syn mój) każe, czyńcie”. Zasłużyłaś się przez swoją macierzyńską troskę i stałą obecność w misterium cierpiącego i zwyciężającego Kościoła świętego w Polsce. Dobrze zasłużyłaś się, idąc poprzez dzieje, jako Matka Boża Miłosierna, Matka Boża Jasnogórska, Matka Boża Siewna, Zielna, Święta Boża Rodzicielka i Święta Boża Karmicielka! Ty, Wzorze naszych matek, Mocy ojców i synów! Ty, Przykładzie naszych dziewcząt! Ty, Miłości dzieci!

Dobrze zasłużyłaś się Narodowi naszemu w swej szczytnej, spokojnej i cichej obronie czasu chwały i zwycięstw, czasu męki, niedoli i krzyża, o Łaskawa, o Litościwa! Jakże jesteśmy Ci wdzięczni! Tobie dzisiaj wypowiadamy wdzięczność my – biskupi polscy, kapłani katoliccy, duszpasterze Narodu; rodzice, pielęgnując – za Twoim przykładem – młodą Polskę; młodzież, której coraz więcej na Twoich szlakach Jasnogórskich – w Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej, w pięknej pielgrzymce pracowitego miasta Łodzi i w licznych pielgrzymkach z dalszych i bliższych miast. Jakże jesteśmy wdzięczni, że prowadzisz nas, Dziewico i Matko, na Jasną Górę Zwycięstwa!

MODLITWA PRZED CUDOWNYM OBRAZEM MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Stajemy przed Tobą, Matko Chrystusa, Matko Głowy Kościoła Bożego, w którym żyje Jezus Chrystus! Stajemy przed Tobą nie po to, by Ci składać nasze żale i obawy, ale po to, by Ci wyrazić naszą niezachwianą ufność w Ciebie, aby powiedzieć: „Beata, quae credidisti aby Ci podziękować za to, że wszczepiłaś w nas taką wiarę, jaka była Twoim błogosławieństwem. Wierzymy Tobie! Wiemy, że do Ciebie odnoszą się słowa Boga samego: „Ona zetrze głowę węża”. Ona zwycięży!

Na miejscu Twoich wielkich zwycięstw, na Jasnej Górze Zwycięstwa, stajemy pełni przekonania, że jeżeli mamy do kogo wołać w tej chwili o zwycięstwo Kościoła Bożego w Ojczyźnie naszej, o zwycięstwo Krzyża Twojego Syna i Ewangelii Chrystusowej, to tylko do Ciebie! Wierzymy mocno, że sam Bóg chciał w Twoje dłonie złożyć zwycięstwo nad wszelkim złem i brudem, wyzwalając Cię przez Twoje Niepokalane Poczęcie od grzechu. Jesteś Niepokalanym Rycerzem Boga Żywego, zwycięskim we wszystkich walkach o Jego Królestwo.

Dlatego też ufamy w Twe zwycięstwo, Dziewico Wspomożycielko, Panno Zwycięska. Nie przestajemy ani na chwilę ufać, że jak zwyciężałaś w dniu Zwiastowania, na Kalwarii i w Wieczerniku Zielonych Świąt, jak potem przez wieki w dziejach Kościoła wszystkie herezje sama niszczyłaś i zawsze swą dziewiczą stopą ścierałaś głowę węża, tak i w tej chwili, w tej godzinie światłej wiary – dokonasz zwycięstwa.

wg „ Wszystko postawiłem na Maryję”, Paris 1980

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Lipiec/Sierpień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Po Bogu najważniejsza Polska

Po Bogu najważniejsza Polska
Czesław Ryszka

Współczesne pokolenie katolików w Polsce z nadzieją oczekuje beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, wielkiego Polaka i męża stanu, wiernego świadka losów Kościoła i Ojczyzny, ojca milionów wierzących w Polsce w czasach komunistycznego zniewolenia. Potrzeba nam dzisiaj jego duchowej, niezłomnej postawy w starciu z tym wszystkim, co niszczy substancję narodu, osłabia Kościół, zabija godność osobową człowieka.

Share.

ur. 1901, zm. 1981, polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981. Beatyfikowany 12 września 2021 w Warszawie.