Od Wydawcy

Oddajemy do rąk Państwa nowy katolicki miesięcznik. Nowy — ponieważ w nowej szacie, w nowej formule redakcyjnej, choć jest on kontynuacją dawnego „Kółka Różańcowego”, które założył Sługa Boży Ksiądz Ignacy Kłopotowski w 1909 roku i które ukazywało się do 1953 roku, do czasu zamknięcia przez władze komunistyczne.

RÓŻANIEC jest pismem dla osób, które wiozą w Boga i które wierzą Bogu. Jest pismem dla osób, które wiedzą, że odejście od Boga jest początkiem wszelkiego zła i dla tych, które Boga zagubiły; także dla tych, które szukają Go — często w trudzie i udręczeniu.

O ile piękniejsza byłaby nasza codzienna rzeczywistość, gdyby Polska i cały świat były rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. I gdyby rzeczywistość Ich Królestwa odzwierciedlała się w każdym ludzkim sercu.

Siostry Loretanki zapraszają wszystkie osoby i środowiska żyjące modlitwą różańcową, wszystkie kółka różańcowe, bractwa maryjne, grupy modlitewne do współpracy w tworzeniu różańcowego pisma.

Siostry Loretanki