O. Robert J. Fox jest założycielem i dyrektorem Fatimskiego Apostolatu Rodzin w Stanach Zjednoczonych, autorem 30 książek o tematyce fatimskiej, wydawcą popularnego wśród katolickich rodzin w Stanach Zjednoczonych magazynu „Posłaniec Niepokalanego Serca Maryi”. W Aleksandrii, niewielkim mieście w Południowej Dakocie utworzył Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W trakcie zakopiańskiego Kongresu Fatimskiego wygłosił dwie konferencje, których fragmenty publikujemy.

Przybywam do was z kraju kapitalistycznego – ze Stanów Zjednoczonych – z kraju konsumpcyjnego materializmu.

Przez wiele lat Stany Zjednoczone w wolnym świecie wiodły prym w walce z komunistyczną filozofią życia. Komunizm głosił materializm i wykluczał Boga.

Przez dziesiątki lat mój kraj żył w duchu materializmu, a kiedy jakiś naród przez długi czas żyje wartościami materialistycznymi i konsumpcją — wiara takiego narodu słabnie.

Oczywiście w Stanach Zjednoczonych można spotkać wielu dobrych katolików, ale o nich nie słyszy się w mass mediach, ani w telewizyjnych programach rozrywkowych. Nie spotyka się ich we wpływowych partiach… Można jednak o nich usłyszeć w apostolatach, takich na przykład jak Fatimski Apostolat Rodzin, którego jestem dyrektorem i reprezentantem.

Jaka jest nasza filozofia życia w rodzinie? Krótko mówiąc jest ona następująca:

Przeciętne rodziny katolickie nie przetrwają. Mogą jedynie przetrwać heroiczne rodziny katolickie, zawsze gotowe do przyjęcia ofiary męczeństwa.

Ich świętość zaowocuje życiem wiecznym. Wierzymy, że przetrwanie cywilizacji jest uzależnione od odpowiedzi, jaką dadzą katolicy. Wierzymy, że tylko tworząc nową cywilizację miłości, rodzina, a zatem i Kościół, przetrwa wszelkie burze.

W Stanach Zjednoczonych także mamy bogatych i biednych ludzi.

W większości przypadków trudno jest znaleźć prawdziwą wiarę u bogatych tego świata. Ale istnieje jeszcze inny rodzaj bogatych katolików – są to d, którzy swoje fundamenty i życiowe cele budują w oparciu o zasady katolickiego życia w rodzinie. Prawdziwe bogactwo wiary katolickiej jest w tych rodzinach, które pragną cierpieć. Nie obawiają się męczeństwa i są gotowi je przyjąć, jeżeli zaistnieje tego potrzeba, aby mogli żyć zgodnie z wiarą katolicką.

Niech mi więc będzie wolno dać moim przyjaciołom katolikom w Polsce ważną przestrogę:

Jeżeli teraz mieliście więcej wolności, niż mieliście poprzednio, nie dajcie się ponieść żadnym tendencjom zastępującym postkomunistyczne idee, nie ulegajcie szalonemu zrywowi w kierunku konsumpcyjnego materializmu ani też innym mamiącym i negatywnym aspektom kapitalizmu. Mogłoby to bowiem doprowadzić do popadnięcia w inną, jeszcze gorszą formę zniewolenia

Jeżeli w Polsce pojawi się tendencja wypełnienia luki, jaką pozostawił komunizm, przez szaleńczy pęd w kierunku konsumpcji oraz innych złudnych i negatywnych aspektów kapitalizmu – możecie również natknąć się ze strony tak zwanych „postępowych” i świec świeckich partii na ostre żądania dokonania gruntownej reorganizacji Kościoła, zmierzającej do przemiany jego struktury i radykalnej demokratyzacji — co wyraźnie godzi w prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa.

I wtedy, tak jak i my w Stanach Zjednoczonych, napotkacie nowe formy modernizmu i ateizmu, które będą znacznie groźniejsze niż komunizm. W czasach komunizmu wróg był bowiem znany i widoczny. Jeżeli jednak będziecie wierni prawdziwym zasadom wiary katolickiej, pozostaniecie naprawdę wolni i tej wolności będziecie mieli coraz więcej.

Przejawem ducha ateizmu jest przede wszystkim brak wiary w Rzeczywistą Obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, brak wiary w to, że Ofiara Eucharystyczna jest kontynuacją Ofiary Krzyża. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy Sakramentem Małżeństwa i Eucharystią. Kościół naucza, że Małżeństwo zostaje uświęcone przez bogactwo przyjętego Sakramentu Eucharystii. Ale zanim to się stanie, najpierw musi istnieć żywa i autentyczna wiara, że w Eucharystii jest święta Obecność Wcielonego Syna Bożego, i wiara w to, iż Małżeństwo i wszystko, co się z nim wiąże, jest uświęcane przez życie w Chrystusie i ożywiane Świętą Eucharystią

Jeżeli Sakrament Małżeństwa i Święta Eucharystia pozostają w centrum życia – wtedy rodzina staje się domowym Kościołem. To właśnie wtedy każda rodzina prowadzi życie na wzór Świętej Rodziny, w której centrum jest zawsze Jezus Chrystus. Wiara i miłość Boga będzie znajdywała wyraz w spontanicznej modlitwie codziennej.

Matka Świętej Rodziny w Fatimie za każdym razem, kiedy się pojawiała, prosiła o codzienne odmawianie różańca. A najmłodszą z dzieci – Hiacyntę sama nauczyła poprawnego odmawiania Różańca, przez rozważania jego tajemnic. Rozważanie Tajemnic Różańcowych oznacza medytację Słowa Bożego, które jest w Piśmie Świętym.

Czy mógłbym wam zaproponować Domową Kapliczkę?

Połóżcie na stoliku otwarte Pismo Święte. Niech otwarta strona zaznaczona będzie różańcem. Kościół nazywa różaniec „modlitwą Ewangelii”. Obok Biblii z Różańcem ustawcie też piękną figurkę Maryi, Mada Słowa Wcielonego.

Matka Świętej Rodziny chroni nas przed błędami i utratą wiary. Abyśmy osiągnęli pokój, prosi nas o codzienne odmawianie Różańca, rozważanie jego tajemnic i o częsty Sakrament Pojednania oraz Eucharystię.

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec 10/1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II

Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II
Elżbieta Marek

Książka «Małżeńskie ABC według św. Jana Pawła II» Elżbiety Marek to alfabet teologii ciała zaczerpnięty z „Miłości i odpowiedzialności” oraz wybranych katechezach środowych św. Jana Pawła II. Hasła uporządkowane według alfabetu w prosty i przystępny sposób opowiadają o małżeństwie i ludzkiej miłości.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.