Aby święta Bożego Narodzenia pomogły wszystkim odkryć piękno daru życia.

Boże Narodzenie jest tajemnicą życia Bożego, tajemnicą piękna, wyzwolenia, radości i światła. Jednoczy rodziny ludzkie, jednoczy ludzi i narody. Boże Narodzenie wprowadza pokój w ludzkie życie: „Pokój ludziom dobrej woli” (Łk 2, 14). Św. Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3,1). Dlatego módlmy się, aby zarówno dzieci, jak i dorośli cenili dar życia chrześcijańskiego, życia bez grzechu, w łasce uświęcającej i przyjaźni z Bogiem.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Moc Milczenia Przeciw Dyktaturze Hałasu

Moc Milczenia Przeciw Dyktaturze Hałasu
kard. Robert Sarah, Nicolas Diat

Przywykliśmy dzisiaj do zgiełku i pośpiechu, tak jak przyzwyczailiśmy się do oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Gdy jednak oderwiemy się od hałasu wokół nas i okiełznamy wewnętrzny zamęt, gdy przestaniemy lękać się ciszy, wówczas odetchniemy pełną piersią. Prawda i dobro nie krzyczą, czekają na odkrycie. Cisza zna pełnię sensu. Trzeba słuchać, żeby usłyszeć. Zamilknąć, aby wybrać słowo. Zatrzymać się, by znaleźć kierunek.

Share.