Aby chrześcijanie w Hongkongu pozostali nadal świadkami wiary i jedności, głoszenia Ewangelii i dialogu z całym narodem chińskim.

„Posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10,16). Chrześcijanie z Hongkongu, który wkrótce ma być włączony do Chin, stają wobec wielkich zadań. Wchodzą w struktury państwa, w którym nadal prześladuje się ludzi wierzących, a Kościół katolicki, wierny Stolicy Apostolskiej, dopiero wychodzi z podziemia. W tych warunkach chrześcijanie muszą swoim życiem świadczyć wobec chińskich braci o Chrystusie i Jego Ewangelii. Drugim ich zadaniem jest dawanie świadectwa jedności między sobą, jedności ze Stolicą Apostolską oraz z całym narodem chińskim. Czyż Bóg nie pragnie, aby najliczniejszy w świecie naród przyjął Chrystusa? Dlatego trzeba głosić Chińczykom Ewangelię i stale prowadzić z nimi dialog, także ten najtrudniejszy – dialog religijny. Módlmy się, aby Duch Święty kierował tym dialogiem i aby doszło do podróży misyjnej Następcy św. Piotra do Chin.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Kwiecień 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej

Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej
Marguerite A. Peeters

Oto jedno z „najważniejszych i zarazem najodważniejszych dzieł współczesnej kultury naukowej” – zaznaczył w przedmowie ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. Książka ta porusza zagadnienie globalnej rewolucji kulturowej, której celem jest – jak określiła Autorka we wstępie – „rozprzestrzenienie na całym świecie (…) nowej etyki, która ma (…) charakter sekularystyczny; jest ona wynikiem rewolucji feministycznej, seksualnej i kulturowej”. Niezwykle więc to cenna książka (...)

Share.