Aby kobieta była w pełni dowartościowana na wzór Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła.

Nikt nie jest samotną wyspą, przede wszystkim nie jest nią kobieta. Żyje ona dla męża, dzieci, rodziny, społeczeństwa i Kościoła. Na tym polega jej powołanie, godność i niepodważalna wielkość. Źródłem naturalnej i nadprzyrodzonej godności i powołania kobiety jest sam Bóg, a jej wzorem – Maryja, która dostąpiła łaski Bożego Macierzyństwa.

Pierwszym wyrazem godności i powołania kobiety jest więc macierzyństwo i służba drugiemu człowiekowi. Nauka Jana Pawia II o godności i powołaniu kobiety – zwykle głoszona w czasie katechez maryjnych – odsłania przed ludzkością coś niesłychanie wzniosłego i olśniewającego: „Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka… Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg «zawierza jej człowieka», zawsze i wszędzie”. W ten sposób kobieta jest dowartościowana na wzór Maryi.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Maj 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Jezus do serca mam

Jezus do serca mam
ks. Dolindo Ruotolo

Świadom tego, że zbawienie rodzin zależy dziś, tak jak zawsze, przede wszystkim od matek, Autor w tym trzecim tomie małej serii duchowej „Krople balsamu i iskry miłości” kieruje do serca mam serdeczny apel Pana, w stylu typowym dla siebie, powściągliwym i porywającym, przy pomocy typowego rozumowania, które łączy w sobie logikę Boską i ludzką.

Share.